Home

Erasmus

INCREASE – Erasmus Plus – – I N T E R N A T I O N A L – P

Erasmus - Wikipedi

Desiderius Erasmus Roterodamus (Erasmus, eller Desiderius Erasmus av Rotterdam, opprinnelig Geert Geertsen; født 27. oktober 1466 (eller i 1469) i Gouda nær Rotterdam, død 12. juli 1536 i Basel) var en nederlandsk augustinerkorherre, teolog, 1500-tallets mest betydningsfulle humanist, og en glitrende latinis This call for Erasmus Youth accreditations is launched in preparation of the European Union 2021-2027 Programme for education, training, youth and... Published on: 02/07/2020 New Erasmus + er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Det er verdens største utdanningsprogram og legger til rette for opphold i og utenfor Europa. Målet med Erasmus+ er at man skal få mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring Erasmus, den delen av EUs handlingsprogram for allmennutdanning (se Sokrates) som skal bidra til utveksling av studenter og lærere ved universiteter og høyskoler og til samarbeid mellom høyere læreinstitusjoner. Norge deltar i programmet gjennom EØS-avtalen. Oppkalt etter den nederlandske teologen og humanisten Erasmus fra Rotterdam. Erasmus av Rotterdam var en nederlandsk teolog og en av renessanse-humanismens ledende personer. Humanismen hadde sine forbilder i antikken, og for Erasmus var det i lys av den nye kunnskapen om antikken viktig å studere Bibelen på grunnspråkene. Han utgav Det nye testamentet på gresk og understreket samtidig viktigheten av at Bibelen ble oversatt til folkespråket

Erasmus-programmet er et utvekslingsprogram for studenter innen EU-området og EØS-området.Programmet ble etablert i 1987. Det har som målsetting å støtte oppbygging av høyere utdanning og gjøre Europa til et attraktivt område for høyere utdanning. Studenter kan få støtte til å studere i en annet land enn hjemlandet, bidraget til norske studenter har de siste årene vært på 1 500. Desiderius Erasmus Roterodamus (/ ˌ d ɛ z ɪ ˈ d ɪər i ə s ɪ ˈ r æ z m ə s /, English: Erasmus of Rotterdam; 28 October 1469 - 12 July 1536) was a Dutch philosopher and Christian scholar who is widely considered to have been one of the greatest scholars of the northern Renaissance Erasmus praksisopphald er ei form for utveksling der du kan arbeide eller få opplæring i ein organisasjon, institusjon eller bedrift. Praksisopphaldet må vare mellom to og tolv månader. Denne utvekslinga skal på same måte som studieutveksling inngå i eit gradsstudium, anten som erstatning for obligatoriske emne eller som frie studiepoeng

ERASMUS® is a registered trademark owned by the European Union and represented by the European Commission. This website is just a Social Network or Online Community for international students and is not related in any way to the ERASMUS® trademark Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020. Neste programperiode starter i 2021 Deltakelse i Erasmus + skal bidra til å nå målene i norsk utdanningspolitikk, til kvalitetsutvikling og til å styrke det internasjonale utdanningssamarbeidet på alle nivåer. Dette vil gjøre utdanningen relevant, gjøre elever, lærlinger og studenter attraktive for arbeidsmarkedet, samtidig som den enkelte får muligheter til faglig og personlig utvikling

The mid-term evaluation report of the Erasmus+ Programme (2014-2020) is available in 23 languages and builds on national reports submitted by the Programme countries, evaluation reports by an external independent contractor, other reviewed studies e.g. the Erasmus impact study of 2014, experience in managing the programme and over a million responses from all interested parties Erasmus+ პროგრამის მიზანია განათლების მოდერნიზება, ცოდნისა და. The Erasmus Programme (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European Union (EU) student exchange programme established in 1987. Erasmus+, or Erasmus Plus, is the new programme combining all the EU's current schemes for education, training, youth and sport, which was started in January 2014.. The idea of promoting cultural, social, and academic.

Erasmus+ EU programme for education, training, youth and

Kampania informacyjna - Erasmus dla szkół i placówek na [...] Regionalny Punkt Informacyjny FRSE w Kuratorium Oświaty w Olsztynie zaprasza w ramach swojej działalności do udziału w k[...] Więcej . Erasmus+ . 21 października 2020. Sukces obchodów #Erasmusdays w Polsce All Erasmus students must use the Online Learning Agreement (OLA) system. All incoming and outgoing Erasmus students at UiB, must use the OLA system.If you need a PDF/paper version of the Learning Agreement, your student can download a PDF of the OLA after it has been signed by all parties and send to you Erasmus Student Network (ESN) is a non-profit international student organisation. Our mission is to represent international students, thus provide opportunities for cultural understanding and self-development under the principle of Students Helping Students Søk støtte til ditt prosjekt. Er du mellom 13 og 30 år eller jobber du med ungdom? Søk støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom

Erasmus+ er EU sitt største utvekslingsprogram innen høyere utdanning og omfatter både studieopphold og praksis i Europa. Som Erasmus+ student har du mulighet for å oppholde deg en periode (fra 3 - 12 måneder) ved et annet europeisk universitet som del av din grad hjemme

Erasmus+ - Studieprogram - Utdanning i verde

Information for international exchange students planning to study at NTNU: We remain hopeful we will be able to welcome exchange students in the spring semester of 202 Erasmus+ er et europeisk utvekslingsprogram. Studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+ mottar et stipend. Gjennom EU-programmet Erasmus+ kan du få stipend når du reiser på utveksling - både for studieopphold og praksisopphold. Erasmus+ omfatter student- og praksisutveksling til partnere i de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene, samt med partnere i Makedonia, Serbia og Tyrkia.

Erasmus - Store norske leksiko

 1. Dear participant, We are living in an extraordinary period. We hope that you are all in good health. ‍ Due to the covid-19 situation, we had to postpone some of our courses planned in March, April, May and June 2020. Possibly we will also have to change the dates of courses that are planned in the first part o
 2. Erasmus Montanus handler om bondesønnen Rasmus Berg, som kommer tilbake til barndomsbyen sin etter å ha gått på universitetet i København. Han har blitt en akademisk snobb, som krever å bli tiltalt med det latinske navnet Erasmus Montanus. Samtidig oppfører han seg på en slik måte at han skaper kaos og raskt kommer på kant med hele byen
 3. Erasmus students study a wide variety of subjects but most use the program for advancing their language skills with a view to working in the international sphere, and it is advised that anyone interested seeks information on the Erasmus scheme online
 4. Erasmus+ Strategiske partnerskap støtter faglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis og pedagogisk metode. Målet er å styrke utdanningskvaliteten innenfor alle utdanningsnivå og l&..
 5. Erasmus+ provides grants for activities in the fields of education, training, youth and sport. It offers opportunities for: individuals to spend a mobility or volunteering period abroad and to receive linguistic training,; organisations to collaborate in project partnerships in the fields of academic and vocational training, schools, adult learning and European sport events
 6. Erasmus. Language . English; Español; Norsk; DIMEANE (Norsk) DIMEANE (Norsk) Interactive Mobile E-learning Apps for European Nursing Education (DIMEANE) DIMEANE prosjektet er en del av Erasmus+ programmet, og har som mål å utvikle interaktive mobile e-lærings apper til bruk i sykepleierutdanningen
 7. Healthy population and excellent healthcare. This is what Erasmus MC stands for. Conducting groundbreaking work, pushing boundaries, and leading the way in research, education, and healthcare

Erasmus av Rotterdam - Store norske leksiko

 1. Change Language / Velg Språk / Elige lengua. English Norsk Español. Cance
 2. Erasmus lived against the backdrop of the growing European religious Reformation. While he was critical of the abuses within the Catholic Church and called for reform, he nonetheless kept his distance from Luther, Henry VIII, and John Calvin and continued to recognise the authority of the pope, emphasizing a middle way with a deep respect for traditional faith, piety and grace, and rejecting.
 3. ERASMUS® is a registered trademark owned by the European Union and represented by the European Commission. This website is just a Social Network or Online Community for international students and is not related in any way to the ERASMUS® trademark. This website is not related to the European Union and the European Commission either
 4. The EU's Erasmus+ programme is about students, but not only: there are opportunities also for trainees, teachers, staff, volunteers and more. Comment on: Goo..
 5. Bibliography Erasmus' Works. For a repertory of individual works and their early editions, see Ferdinand Van der Haeghen, Bibliotheca Erasmiana: Répertoire des oeuvres d'Erasme (first published 1897, most recent reprinted Würzburg: Osthoff, 2005). Erasmus' Opera Omnia were first published in Basel: Froben, 1540. The arrangement of works adopted there has become the model for later.

Erasmus Mundus Joint Master Degrees and Intra-Africa Academic Mobility Scheme are the programmes managed by EACEA that currently offer scholarship opportunities. If you do not find the information you are looking for, please have a look at our Frequently Asked Questions (FAQ) Som Erasmus-student slipper du å betale skolepenger, du får et stipend, du tar en online språktest, og du kan få tilbud om gratis språkkurs. Les mer om Erasmus+ stipend . Utveksling gjennom Nordplus. Nordplus er Nordisk Ministerråds største utdanningsprogram innenfor høyere utdanningsinstitusjoner i de nordiske landene og Baltikum Beløp: Totalsummen for 2020 er ca. 32 millioner kr. Søknadsfrist: Søknadsfrist for 2020 er 5. februar, 30. april og 1. oktober. Rapporteringsfrist: Rapporteringsfristen for tilskudd vil fremgå av et eventuelt tilskuddsbrev. Hvem kan søke: Uformelle ungdomsgrupper (ungdom 13-30 år), organisasjoner, stiftelser, offentlige instanser og i visse tilfeller også kommersielle aktører

Erasmus of Rotterdam was the dominant figure of the early humanist movement. Neither a radical nor an apologist, he remains one of early Renaissance controversial figures 3⃣ We will speed up the green transition by promoting initiatives that bring more science to schools and the greening of education infrastructure.. 4⃣ We will develop guidance for teachers' national career frameworks and launch Erasmus Teacher Academies.. 5⃣ We will co-create a transformation agenda for higher education, supported by concrete initiatives: # EuropeanUniversities; joint. Updated on 28 February - 12:30. The UK National Agency would like to provide the latest statement from the Department for Education: The UK government has published its negotiating mandate for discussions with the EU about our future relationship Fjernsynsteatret viser Erasmus Montanus av Ludvig Holberg. Komedie skrevet på 1720-tallet. Dekorasjoner: Per Fjeld. Kostymer: Tull Engø. Bondesønn Rasmus Berg vender hjem til sine foreldre i småbyen Berget etter studier i København. Han har forbedret sitt navn til Erasmus Montanus. Hodet er fullt av latin, tungen har lært seg å forsvare hver mulige og umulige påstand, og Erasmus. ERASMUS är en förkortning för eng. European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Se även. Erasmus av Rotterdam; Erasmus (helgon) Referenser Noter. Externa länkar. ESN - Erasmus Student Network (engelska) Europeiska kommissionen; Universitets- och.

Desiderius Erasmus Roterodamus (28 October 1466 - 12 July 1536), known as Erasmus of Rotterdam, or simply Erasmus, was a Dutch Renaissance humanist, Catholic priest, social critic, teacher, and theologian. Erasmus was a classical scholar and wrote in a pure Latin style. Among humanists he enjoyed the sobriquet Prince of the Humanists, and has been called the crowning glory of the. Erasmus synonyms, Erasmus pronunciation, Erasmus translation, English dictionary definition of Erasmus. Desiderius 1466?-1536. Dutch Renaissance scholar and Roman Catholic theologian who sought to revive classical texts from antiquity, restore simple Christian..

Erasmus-programmet - Wikipedi

Erasmus students at the University of Oslo may apply for Norwegian Language Courses on foundation and advanced level: Norwegian Language Courses at the Department of Linguistics and Scandinavian Studies. The credit value of these courses may be incorporated into a degree, if the courses are recognized by your home institution Erasmus Days 2020 by ESN and garagErasmus - a short look In the aftermath of the Erasmus Days 2020, which took place from 15 - 17 October 2020 all over the world, we asked our partner organisations Erasmus Student Network (ESN) an I det nye Erasmus + programmet skal alle høyere utdanningsinstitusjoner ha en PIC-kode. Koden skal blandt annet brukes i forbindelse med søknader. IN har mottatt endel henvendelser om dette fra partnerinstitusjoner og har derfor sendt ut en e-post til disse med informasjon om hvordan de enkelt k.

Erasmus Student Network, said: The Erasmus Generation is a generation of Europeans that are perennially curious, open-minded and full of wanderlust. This is made possible not only through the success of the European project and initiatives such as Schengen and Erasmus+, but also thanks to companies like Ryanair - without which it would be much harder to travel around Europe Erasmus combined vast learning with a fine style, a keen and sometimes sharp humor, moderation, and tolerance. His position on the Reformation was widely denounced, especially by Martin Luther, who had first looked on Erasmus as an ally because of Erasmus' attacks on clerical abuse and lay ignorance Desiderius Erasmus Roterodamus (known as Erasmus or Erasmus of Rotterdam), a Dutch humanist and theologian.· A male given name from Ancient Greek, rare in English.··An exchange student taking part in an Erasmus Programme A study period as part of the Erasmus Programm Desiderius Erasmus was one of the leading activists and thinkers of the European Renaissance. His main activity was to write letters to the leading statesmen, humanists, printers, and theologians of the first three and a half decades of the sixteenth century. Erasmus was an indefatigable.

Desiderius Erasmus Roterodamus, eller Erasmus frå Rotterdam (27. oktober 1469-12. juli 1536), var ein kjend humanist frå Nederlanda.Han er truleg den førande representanten for den nordlege humanismen i renessansen.Han vart kalla «den førande humanisten» i samtida, og «den mest heiderskrynde kristne humanisten» Erasmus University Rotterdam is the place to be for business and economics studies. Dutch economy's resilience declined sharply even before the Corona crisis. Thursday, 29 October 2020 . Number of fast-growing and start-ups that scale up has stalled - a specific growth policy is needed

Erasmus utveksling i Europa Studentsider Universitetet

 1. The illegitimate son of a priest, Erasmus (Gerrit Gerritszoon) was probably born in 1466 in Rotterdam. He was ordained in 1492 and studied in Paris. From 1499 he adopted the life of an independent.
 2. Erasmus from The Economist. You've seen the news, now discover the story
 3. Saint Erasmus, early Christian bishop and martyr. He is one of the patron saints of sailors and is associated with Saint Elmo's fire as the visible sign of his guardianship over them. Erasmus is one of the 14 Holy Helpers and is traditionally invoked for the aid of those suffering from intestinal maladies
 4. #Erasmusdays, Three days of celebration of the Erasmus+ programme in Europe and all over the world. 15 - 16 - 17 October 2020

Desiderius Erasmus (1466-1536) was an influential Dutch Renaissance philosopher. He was both a Catholic Priest and a renowned humanist. His criticisms of church practices lay the seeds of the Protestant Reformation, though Erasmus never subscribed to the direction of Luther's Reformation and he remained a committed Catholic throughout his life. I am a citizen of [ Dit is het officiële YouTube-kanaal van het Erasmus MC. Welkom in onze medische wereld. Wij zijn denkers, die doen. Onze passie ligt bij gezondheid, en gezon.. Organisation registration for actions managed by National. Erasmusu. 56K likes. Are you thinking about studying abroad? Erasmusu is where you will find all necessary information about your new city, verified accommodation offers and even other students'..

Erasmus, full name Desiderius Erasmus Roterodamus, (28 October, probably 1466 in Rotterdam - 12 July 1536 in Basel) was a Dutch humanist, theologian and philosopher.. Erasmus was a classical scholar who wrote in a pure Latin style. Although he was a Catholic, he was critical of the Roman Catholic Church and wrote satires of them. He stood at the beginning of the reformation Dear Erasmus Dashboard User, Please choose another browser than Internet Explorer to access the platform (e.g. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla or Safari). We. Check out various social activities brought to you by the Erasmus Student Network across Europe! *Direct connection to Erasmus+ Online Linguistic Support. Learn a language on the go! *If you're in Higher Education, sign your Learning Agreement digitally through the app! *Are you going. Erasmus + (2014-2020) is the new 16 billion euro catch-all framework program for education, training, youth and sport. It is built on the well-known and respected EU brand of the highly successful Erasmus student exchange program

Erasmus for Young Entrepreneurs is a business exchange programme, offering new entrepreneurs the possibility to work for up to 6 months with an experienced entrepreneur in his or her small or medium-sized business in another EU country. [ - Europe About. ErasmusIntern.org is a web platform where companies and organisations can offer their internship vacancies to individuals seeking international opportunities Erasmus exchange students don't have to pay fees for their overseas studies, and there are some grants available to help with living costs, as well as funding support for students with physical, mental, or health-related conditions. You will need to apply for this programme through your university's Erasmus or international office

Erasmus+ and Study Abroad

Udo Erasmus is a pioneer of the health and wellness industry having created FLAX OIL and the Healthy Fats Movement. He is also the co-founder of the UDO'S CHOICE supplement brand, a global leader in cutting edge health products having sold tens of millions of bottles of healthy oils, probiotics and digestive enzymes About Erasmus is here for you with lots of posts which are written by students who have been on erasmus before. These erasmus travellers share their inspiring erasmus memories and experiences with us. Our goal is to act as an erasmus guide for every erasmus lovers. You will find your ideal destination to make your erasmus dreams come true Når han kjem heim att viser det seg at guten er svært forandra, og ikkje til det betre. Han oppfører seg overlegent ovanfor alle, til og med familien. Han godtek ikkje ein gong at broren hans, Jacob, kallar han for bror. Nei, han vil bli kalla Monsør Erasmus Montanus, som det så fint heiter på latin

Erasmus - World of Educatio

Erasmus Simon Kongsberg. født: 1695, Kongsberg . K. ble av sin far plassert i lære hos stempelskjærer Anders Jonsen Lunder ved Den kongelige Mynt på Kongsberg i 1715. Da læretiden utløp, fortsatte K. i enda to år som assistent for Lunder, som var svakelig og hadde problemer med å skjøtte sitt embete. K. ble trolig. Definition of Erasmus in the Definitions.net dictionary. Meaning of Erasmus. What does Erasmus mean? Information and translations of Erasmus in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web

Erasmus+ 2014-2020 - DIK

The Erasmus Mundus Scholarships in 2020, funded by the European Union, are exclusively awarded to students coming from both EU and non-EU countries that have been selected to attend one of the Erasmus Mundus Joint Programs at Masters or Doctorate level.. The European Union's Erasmus Mundus program aims to enhance quality in higher education through scholarships and academic co-operation. Question: Who was Desiderius Erasmus? Answer: Desiderius Erasmus (1466—1536) was a Dutch theologian and the scholar behind what is now known as the Textus Receptus.In a day when the only Bible available was the Latin Vulgate, Erasmus sought to produce a textually accurate Greek New Testament.To that end, he compiled several handwritten Greek manuscripts and oversaw their printing in 1516 Home to hard-working, entrepreneurial students since 1913. Welcome to Erasmus University Rotterdam (EUR), an international research university with more than 100 years of experience helping bachelor, master, and PhD students pursue their ambitions in the areas of wealth, health, governance, and culture. We are known for our pragmatic approach, our entrepreneurial vibe, and a make it happen. The most brilliant and most important leader of German humanism, b. at Rotterdam, Holland, 28 October, probably in 1466; d. at Basle, Switzerland, 12 July, 1536.He was the illegitimate child of Gerard, a citizen of Gouda, and Margaretha Rogers, and at a later date latinized his name as Desiderius Erasmus. Eventually his father became a priest.Erasmus and an elder brother were brought up at. The Erasmus for Young Entrepreneurs programme does not define any new travel restrictions in addition to those that already exist at national level. Participants need to follow national advice and consult the website of their respective national ministries (Ministry of Health and/or Ministry of Foreign Affairs, etc.) for up-to-date travel restriction

Strategiske mål for utdanningssamarbeidet i Erasmus

Nejbližší události 9. 11. 2020 MINDSET OF YOUTH WORKERS in supporting learning through youth mobilities (9. - 14. 11. 2020) | De Glind, Nizozemsk Celebrating its 30th anniversary in 2017, ERASMUS is the most successful student exchange programme in the world. Each year, more than 230.000 students study abroad thanks to the Erasmus programme. The aim of Erasmus+ is to contribute to the Europe 2020 strategy for growth, jobs, social equity and inclusion, as well as the aims of ET2020, the EU's strategic framework for education and training Official nominations are to be sent through our online form (click on Erasmus student - Partner nomination) by your home Universities. The form is available: from 11th March to 30th April for first semester and whole academic year; from 3rd August to 30th September for second semester; The Mobility Unit will check the information provided Internships in Spain, Portugal, France, UK, Italy, Germany, Ireland, Netherlands, Malta: Students can find placement & employment opportunities in Europe's platform for internships. Participate in Erasmus+ or Entrepreneur program europe-education-formation.fr informe les visiteurs sur des sujets tels que Partir à l Étranger, Erasmus et Travailler à l Étranger. Rejoignez des milliers de visiteurs satisfaits qui ont découvert Etude, Cv Europass et Ue.Ce domaine est peut-être à vendre

What is Erasmus+? Erasmus

Vis profilene til personer som heter Erasmus Road på Facebook. Bli medlem av Facebook for å komme i kontakt med Erasmus Road og andre du kanskje kjenner. Facebook gir folk muligheten til å dele.. Vis profilene til personer som heter Erasmus Warning på Facebook. Bli medlem av Facebook for å komme i kontakt med Erasmus Warning og andre du kanskje kjenner. Facebook gir folk muligheten til å dele.. Testimonials Over the past 10 years or so, MEL has created an enviable reputation in maritime research and education. - Eivind Kolding, former CEO Maersk Lin Why Erasmus. The primary years are the time to lay a firm foundation for the adult of tomorrow. At the heart of all that we do at Erasmus Primar A unique institution based on the concept of a multicultural classroom, Erasmus University Rotterdam blends high-quality education with an enriching global perspective. International rankings name Erasmus University among the world's leading players, and students recommend the institution for the quality of the lectures, expertise of the staff and opportunities in preparation for a.

ერაზმუს+ - მთავარ

Desiderius Erasmus (c. 1469-1536 CE) was a Dutch humanist scholar considered one of the greatest thinkers of the Renaissance. A prolific writer who made full use of the printing press, he produced editions of classical authors, educational treatises, translations, dialogues, and letters

Erasmusbrug - Bridge in Rotterdam - Thousand WondersPrivate ROOM FOR RENT IN (2 BEDROOM, 2 BATHROOMS, BALCONYEntire Apartment - 1 Bedroom, Bathroom, Living RoomErasmus Universiteit Fietsenstalling - Formabouw BHatalmas támogatás az Erasmus programokra – Tölts egy évetBoijmans krijgt werken te leen voor ErasmusHUB Erasmus 2013-2014
 • Skolestart vgs.
 • Ms richard with.
 • Fructose structure.
 • Tørre vs bløte vitser.
 • Blå blondeagat.
 • Vidar magnussen magnus.
 • Volkshilfe salzburg.
 • Fire tv stick norge.
 • Vågsbygd vgs bibliotek.
 • Stalins død.
 • Anette sagen.
 • Trockener oleander schneiden.
 • Aldersgrense alkohol hellas.
 • Taylor restledd.
 • Sun prime miramare beach.
 • Asics fuzex lyte dame.
 • Mythos beach resort rhodos hellas.
 • Jens olsens verdensur.
 • Duke bar berlin.
 • Siemens te605209rw.
 • Arbeids og organisasjonspsykologi jobb.
 • Første innvandrere i norge.
 • F98.8 diagnose.
 • Schuberth c3 basic vs pro.
 • Gemüse amaranth samen.
 • Hvor lenge har det vært drevet jakt og fangst i norge.
 • Kix airport.
 • Scheide bravo.
 • Membraner.
 • Falafel med sesamfrø.
 • Timbertech airbrush ersatzteile.
 • Sverige frankrike håndball.
 • King crimson oslo.
 • Legemiddelloven narkotika.
 • Sparebank vest bergen.
 • Meråker alpinsenter leie.
 • Sejuani build pro.
 • Hva står venstre for.
 • Krom kapsler til lastebil.
 • Saftige brownies mit nüssen.
 • Pilates ferie.