Home

Norske storferaser

Norsk Bufe - www.norskbufe.n

Utover 1990-årene ble det mer fokus på gamle norske storferaser, og Norsk Bufe er idag paraplyorganisasjonen for hvert av avls- og raselagene for de gamle norske storferasene. Norsk Bufe har som sitt mål å sikre alle de seks gamle storferasene for ettertiden, og bidra til å fronte disse rasene som en del av vår felles kulturhistorie Importerte raser med et avlsprogram definert og gjennomført av en norsk avlsorganisasjon og etablert etter 1950 er ikke regnet som nasjonale husdyrraser. Norsk genressurssenter henstiller likevel til alle avlsorganisasjoner som driver avl med dokumentert avlsframgang at de etablerer et sikringslager av sæd som ikke skal destrueres selv om avlsarbeidet legges ned Norske truede storferaser. Norge har seks nasjonale og truede storferaser; dølafe, vestlandsk raudkolle, telemarkfe, vestlandsk fjordfe, østlandsk rødkolle og sidet trønderfe og nordlandsfe (STN). De er truet fordi det finnes svært få dyr av dem i dag. Rasene kalles også norske landraser av storfe. Bevaringsverdige husdyrrase Norske truede storferaser. Hva er opprinnelsen deres og hvor Noen storfe-raser. Storfe - Nibio. Noen storfe-raser. Storfe - Nibio. Lita ku, stort potensiale - Norsk Landbruk. Noen storfe-raser. Plakat sau, oversikt over norske saueraser - Det Sorte Får. Noen storfe-raser. Noen storfe-raser Den vanligste melkeferasen i Norge er Norsk Rødt Fe (NRF). Kjøttfe. Vi skaffer oss kjøtt fra disse rasene. Powered by Create your own unique website with customizable templates

Blant de eldre norske storferaser finner vi den staselige telemarkskua. Mange vil kanskje kjenne den igjen fra realityserien «Farmen» på TV2, der den har vært flittig benyttet som storfe på gården. I tidligere tider hadde denne rasen såpass sterk stilling i norsk landbruk at det gav deg økt status om du eide den Kjøttfe, storferaser som avles spesielt for kjøttproduksjon. Typisk for kjøttferasene er rask tilvekst, god muskelsetting og god kjøttkvalitet. I verden finnes ca. 100 kjøttferaser, i Norge ca. 15, av disse er 10 med i storfekjøttkontrollen. De viktigste rasene er hereford, charolais, aberdeen angus, limousin og simmental. Til sammen er det 70 000 ammekyr i Norge (2014), av disse er 58. Kuraser, kvegraser, storferaser eller tamferaser er en måte å kategorisere kyr på utfra egenskaper eller avstamning. Da de genetiske forskjellene mellom dyr er flytende, vil alltid definisjon av rase ha et noe omtrentlig preg, og kan ikke defineres som eksakt vitenskap.. For enkelte raser defineres særskilte kjennetegn med hensyn på farge og utseende gjennom en såkalt rasestandard

Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer. Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius).. Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut.En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse.Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. En kolle er en ku som mangler horn (er kollet) Vi har syv nasjonale storferaser, hvorav Norsk rødt fe (NRF) er den største og telemarkfeet kanskje er den mest kjente. På verdensutstillingen på Frogner i Oslo i 1914 ble det vist frem nesten 30 norske storferaser - Telemarkfe var en av de første husdyrrasene, og ble etablert i 1856. Seinere skjedde det en voldsom oppblomstring av lokale storferaser mellom 1880 og 1920, forteller Sæther. I etterkrigstida kom disse storferasene på vikende front for Norsk Rødt Fe (NRF). De aller fleste melkekuene i norske fjøs hører i dag til NRF-rasen Disse tingene gjør at Fjordfe er svært godt tilpasset et liv i norske fjord- og fjellandskap. Det at Fjordfe er små og saktevoksende, har imidlertid en betydelig effekt på kjøttkvaliteten. Kjøttet blir mer marmorert, og får ikke så kraftige muskelfibre som en del andre storferaser gjør

Bevaringsverdige husdyrraser - Nibi

Storfe, ofte bare omtalt som ku og okse, er husdyr som stammer fra ulike former av oksefamilien, og som i vår del av verden blir holdt for produksjon av melk og kjøtt. Produksjonen har enten melkeproduksjon (melkeraser) eller kjøttproduksjon (kjøttferaser) som hovedformål, mens noen raser er kombinasjonsraser. Norske truede storferaser Hva er opprinnelsen deres og hvor gamle er de? Alle foto Norsk genressurssenter Tabell 1. Historiske mål på de norske storferasene Rase *Årsavdrått i kg mjølk 1955 **Årsavdrått i kg mjølk 2016 *Levendevekt i kg 1955 ***Manke-høyde i cm 1990 Sidet trønderfe o

Urfe er eksklusivt storfekjøtt fra de stedegne, opprinnelige, gamle norske melkeferasene. Kjøttet er finfibret, ekstra smaksrikt og har en unik mersmak av norsk natur. Totalt finnes det kun rundt 2300 dyr av disse rasene i Norge, så dette er virkelig eksklusivt. Våre gamle storferaser vokser langsomt, ca 20% saktere enn vanlig storfe (Sist endret 03.09.19) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm for medlemmer i Nortura som har slaktedyr fra de mest kjente kjøttferasene. Det stilles spesielle krav til driftsopplegg på gården og til slakta. Tilleggsytelsen for Norsk Kjøttfe heves med kr 1,- pr kg fra 9. september Norske storferaser

Norske Storferaser

Noen storfe-raser - dyras li

Utover 1990-årene ble det mer fokus på gamle norske storferaser, og Norsk Bufe er idag paraplyorganisasjonen for hvert av avls- og raselagene for de gamle norske storferasene. Norsk Bufe jobber for å sikre livskraftige stammer av de bevaringsverdige storferasene for ettertiden, og å fronte disse rasene som en del av vår felles kulturhistorie Norsk Tiroler Grauvieh / 16. august 2016 av Ingvild Hovind. Tiroler Grauvieh er verdt å satse på! En gammel rase med moderne egenskaper Tirolerne er nøysomme og krever totalt sett mindre fôr enn mange andre storferaser. Tiroler Grauvieh egner seg godt for økologisk drift

Krisen over for gamle norske kuraser Fire av seks bevaringsverdige storferaser i Norge er ikke lenger kritisk truet, viser ny rapport. Rekordvekst: Østlandsk rødkolle (bildet) har fått stor popularitet de siste årene - og antallet avlskyr av denne gamle norske kurasen har vokst med hele 176 prosent de fem siste årene Lørdag 26. mai arrangerer Bygdø Kongsgård lørdagsåpen gård med utstilling av gamle norske husdyrraser. I jordbruksavtalen er det en nasjonal ordning med tilskudd til bevaringsverdige husdyr

Lyngdalsfe eller lyngdalsku er en gammel norsk ferase fra Lyngdal i Vest-Agder.Den er rødbrun av farve, kollet (uten horn), forholdsvis liten (cirka 380 kg. levendevekt) og leverer melk med en forholdsvis høy fettprosent (cirka 4,23 prosent). Den var opprinnelig spesielt utbredt på Sørlandet.. I 1947 ble ferasen av landbrukssamvirket slått sammen med andre lokale storferaser, som. Norsk genressurssenter > Norsk genressurssenter ble etablert 1. juli 2006 som en del av Norsk institutt for skog og landskap. bevaringsverdige storferaser. Avlskyr i populasjonene 1096 657 848 211 174 0 200 400 600 800 1000 1200 1990 1995 2000 2005 2010 STN TF VFF VR D Nordlandshest/lyngshest er også å finne på Norsk genressurssenters liste over utrydningstruede husdyrraser, sammen med seks storferaser og fem hunderaser, melder nrk.no. Blant hunderasene som nå er utrydningstruet er norsk buhund, lundehund, svart norsk elghund, hygenhund, haldenstøver og dunker

Norske storferaser er på randen av utryddelse ABC Nyhete

 1. 28 norske husdyrraser, sammen med seks storferaser og fem hunderaser, melder nrk.no. Blant hunderasene som nå er utrydningstruet er norsk buhund, lundehund,.
 2. Flere norske kuraser kan forsvinne, fire av dem er allerede å finne på rødlista. Noe må gjøres, mener bøndene. - Melk fra gamle storferaser har større ystbarhet
 3. aret som arrangeres ved Gardermoen 18. november. Målsetningen med se
 4. Storferaser Norsk Rødt Fe (NRF) er den kua det finnes mest av i Norge. Den veier cirka 550 kg, og brukes hovedsakelig til melkeproduksjon. NRF er en kombinasjon av de norske rasene og raser fra andre land. Tanken med det er å sette sammen de gode egenskapene fra de ulike rasene. Vi hadde melkekyr fram til september 2005. Etter det har v
 5. Gamle norske storferaser og NRF : sammenligning av tilvekst og vekt. Rundlöf, Lina. Master thesi
 6. 2.2.1 Status for bevaringsverdige storferaser De tilbyr norske bønder og norsk kjøtt- og eggbransje kunnskap og kompetanse gjennom e-læring og kursvirksomhet, forsknings- og utviklingsprosjekter, husdyrkontroller og dyrehelsetjenester. Aichi-mål: Forpliktende mål under FNs Konvensjon for biologisk mangfol

kjøttfe - Store norske leksiko

 1. Norske storfebønder har eid sin egen avlsorganisasjon, GENO, siden 1935. Det er dermed bøndene selv som har satt avlsmålene for verdens mest bærekraftige ku, Norsk Rødt Fe (NRF). Les mer: Verdens beste ku er norsk. I mange land er kyr avlet frem for å produsere mest mulig melk
 2. Det ble oppgradert for 100 år siden, og etter ombygging til løsdrift i 2015, passer det perfekt til gamle norske storferaser, forteller bonde René Cortis. Han er nå også er blitt #Inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft
 3. Det finnes flere forskjellige storferaser, og i Norge er den vanligste rasen Norsk Rødt Fe som egner seg både til kjøtt- og melkeproduksjon. I den senere tiden har det vært mulig å kjøpe kjøtt fra rene kjøttferaser. Et storfeslakt veier gjennomsnittlig 150 - 250 kilo. Bruksområd
 4. Etter mange år hvor gamle norske storferaser har vært på vikende front i forhold til den vanlige mjølkekua Norsk Rødt Fe (NRF) er interessen for gamle storferaser på vei tilbake. Imidlertid er det behov for å børste støv av gammel og fremskaffe ny kunnskap for å få til en bærekraftig bruk av disse gamle tradisjonsrike rasene

Liste over kuraser - Wikipedi

28 av 38 norske husdyrraser er truet

Storfe - Wikipedi

 1. Norsk ektepar produserer norsk wagyu på Røhr gård i Ringsaker. Artikkelen fortsetter under annonsen For wagyu skiller seg såpass fra kjøtt fra andre storferaser at du vet når du har spist skikkelig wagyu. - 221 dyr er den genetiske basen av wagyu utenfor Japan
 2. Nordlandshest/lyngshest er også å finne på Norsk genressurssenters liste over utrydningstruede husdyrraser, sammen med seks storferaser og fem hunderaser, melder nrk.no
 3. Kobe-biff kommer fra wagyu-storfe, en av fire japanske storferaser med gener som produserer intenst fettmarmorert kjøtt med et høyt innhold av umettet fett. Wagyu-storfe finnes over hele verden, men kjøttet som produseres fra denne typen okse i Kobe-regionen, har en helt spesiell status
 4. Bevaringsverdige norske storferaser. Sidet trønderfe og nordlandsfe. Produsert med støtte fra Landbruksdirektoratet. Tilgang: Tilgang for alle. Medvirker: Landslaget for storfeavl. Annen klassifikasjon: 636. Det er opprettet flere bevaringsbesetninger for gamle norske storferaser ved flere landbruksskoler rundt om i landet
 5. Kategori: Norske kuraser. Fra , den frie encyklopedi. Hopp til: navigasjon, søk. Sider i kategorien Norske kuraser. Under vises av totalt sider som befinner seg i denne kategorien. Rødt trønder- og målselvfe. Sidet trønder- og nordlandsfe. Seks gamle norske storferaser blir tatt vare på
 6. Bevaring av norske husdyrraser: has 1,015 members. Dette er rett og slett gruppen for de som vil bevare de gamle norske husdyrrasene, spesielt de som er..

Kuraser, kvegraser, storferaser eller tamferaser er en måte å kategorisere kyr på utfra egenskaper eller avstamning. 54 relasjoner Gamle norske storferaser og NRF - sammenligning av tilvekst og vekt Norwegian Traditional Cattle Breeds and Norwegian Red (NRF) - a Comparison of Growth and Weight Norges miljù- og biovitenskapelige universitet Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Masteroppgave 2014 30 stp Lina Rundl 28 norske husdyrraser, blant dem fjordingen og dølehesten er utrydningstruet. Av: NTB Nordlandshest/lyngshest er også å finne på Norsk genressurssenters liste over utrydningstruede husdyrraser, sammen med seks storferaser og fem hunderaser, melder nrk.no

Kort sagt, torsdag 26

Norske storferaser er på randen av utryddelse | ABC Nyheter. Ur-kua er kritisk trua. Her jakter de på verdens beste biff. Noen storfe-raser. Ur-kua er kritisk trua. Flere bønder satser på global melkeku. Norsk Bufe - www.norskbufe.no. Noen storfe-raser. Noen storfe-raser Fjøsveggene røper ingenting. Men på innsiden driver norske melkebønder lokale kunnskapsbedrifter i den. Kuraser, kvegraser, storferaser eller tamferaser er en måte å kategorisere kyr på utfra egenskaper eller avstamning. 54 relasjoner Fokus på stordrift og rasjonalisering er i ferd med å fordrive de gamle norske storferasene Da ble avlslaget for norsk rødt fe, det som i dag heter Geno, etablert. Et bærende prinsipp i det norske avlsarbeidet på storfe har vært at lønnsomheten for bonden skal ha første prioritet. er det fortsatt flere som holder gamle storferaser og sørger for at de føres videre. Inseminering Dyrevernmerket, som er Dyrevernalliansens nylig lanserte ­merkeordning, er en slik form for kvalitetsmerking. Der skal oksene ha tilgang til luftegård hele året dersom de ikke får komme på beite. Et annet eksempel på kvalitetsmerking er ­Norturas økologiske produktserie kalt Urfe, som har som mål å ivareta gamle norske storferaser Seks storferaser. I 1918 ble Statens Stambokkontor opprettet, og da hadde vi seks storferaser: Rødkollene, Telemark og telemarkslignende fe, Den 28. februar i 1939 ble Norsk avlsforening for rødt og hvitt fe, NRF, dannet etter diskusjoner og møter over flere år. I NRF-rasen ble det slått sammen mange raser,.

28 av 38 norske husdyrraser er truet - Aftenposte

NORSK RØDT FE NRF er en kombinasjonsrase, som vil si at den produserer både melk og kjøtt. Helse- og fruktbarhetsegenskaper har vært inkludert i avls-målet siden 70-tallet. Dette gjør at vi nå ligger i verdenstoppen på disse egenskapene, og er en av grunnene til at vi har en meget lav bruk av antibiotika på storfe i Norge Husdyrnæringen i Norge har gjennom mange år hatt en uskreven policy om ikke å benytte storferaser med såkalt dobbelmuskulatur, 19 okt, 2018. Norsk storfenæring baserer seg på funksjonelle dyr med god helse som håndterer omgivelsene sine godt, inne i fjøset så vel som ute på beite. Fotograf : Animalia/ Grethe Ringdal

gamle norske storferaser kan også være interessante i denne sammenheng. Referanser Aass,L., S. Lien og K.I. Hildrum, 2002. Arvelig variasjon i mørhet i norsk storfekjøtt. Rapport IHA, NLH, 12 s. Aass, L., og C-G. Fristedt, 2003. En foreløpig karakterisering av kjøttkvalitet i STN (Side En handlingsplan for dette er utarbeidet (Norsk Hestesenter 2013). Vi har sju nasjonale storferaser, hvorav NRF er den største og telemarkfeet kanskje er den mest kjente. På verdensutstillingen på Frogner i Oslo i 1914 ble det vist fram nesten 30 norske storferaser Husk å oppdatere Kuregisteret før nyttår for å være berettiget produksjonstilskudd til bevaringsverdige storferaser!! Dette er en viktig melding til alle som søker om produksjonstilskudd i 2016 til bevaringsverdige storferaser Kuraser, kvegraser, storferaser eller tamferaser er en måte å kategorisere kyr på utfra egenskaper eller avstamning. 40 relasjoner. Kommunikasjon . Last ned NRF-ku som er datter av NRF-oksen 10579 Eggtrøen Norsk rødt fe er en norsk rase av storfe som gjerne blir forkortet NRF Norsk Rødt Fe har for lengst inntatt den amerikanske prærien. Stadig flere amerikanske bønder får nå øynene opp for den norske kua med god fruktbarhet og høy..

Beste spanske restauranter i Oslo, Norge: Se anmeldelser fra reisende og bilder av spisesteder i Oslo, og søk etter pris, beliggenhet og mer på Tripadvisor Det finnes flere forskjellige storferaser, og i Norge er den vanligste rasen Norsk Rødt Fe som egner seg både til kjøtt- og melkeproduksjon. Markedet for andre kjøttferaser som Charolais, Hereford, Aberdeen Angus, Simmental og Limousin er i vekst Norsk Lovtidend Avd. I: Forskrift om tilskudd til bevaringsverdige storferaser. (FOR-1999-11-15-1173) Opphevede sentrale forskrifter: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket (FOR-2002-03-22-283) Norsk Lovtidend Avd. I: Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til bevaringsverdige storferaser. (FOR-2000-11-21-1191) Norsk Lovtidend Avd Norsk Bufe arrangerer stort seminar. VAKKERT: Her er en gjeng med flere av de bevaringsverdig rasene . Under kan du se bilder av de fleste. Vi skaffer oss melk og kjøtt fra disse rasene. Det finnes seks bevaringsverdige storferaser i Norge: Sidet trønderfe og. Annen klassifikasjon: 636 Dagens samfunn er svært avhengige av satellittbaserte systemer for navigasjon (GNSS). I 1999 startet den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) arbeidet med et sivilt satellittnavigasjonssystem som skal være uavhengig fra.

Mens vi inntil 1950-tallet hadde 7 storferaser i Norge, knyttet til sine produksjonsområder og lokale naturforhold, er den høyproduktive rasen Norsk Rødt Fe nesten enerådende i dag. Raser med under 500 mordyr anses som utryddingstruet, og av de gamle norske storferasene, er det bare trønder- og nordlandsfe som er utenfor akutt fare Bevaringsverdige storferaser i Norge / Norwegian endangered cattle breeds. Giclée print on 250gsm cotton paper Archival quality 40cm x 50cm. 2015. Denne knall kuuule kuplakaten burde enhver som er glad i kyr ha hengende i sitt hjem! Tegnet med Hilde Thomsen sin geniale strek. Størrelse 40 x 50 c

Gallowayen sies å være en av de eldste storferaser, den er dokumentert helt tilbake på 1500 tallet. Den berømte Belted Gallowayen blei registret i slutten på 1700 tallet. Les mer om Galloway Les mer om Galloway 2. Galloway-foreningen ønsker at flest mulig stambokfører dyrene sine. Noen er usikre på hvordan dette gjøres Gamle norske storferaser. Melken får de fra sine egne Dølafe og Vestlandsk fjordfe. Dølafe er en tradisjonell norsk storferase med opprinnelse fra Gudbrandsdalen, Østerdalen og Hedmarken og ble i 1964 slått sammen med Norsk Rødt fe. Til tross for dette så finnes den fremdeles som et renraset storfe og gjerne i Valdres Norsk genressurssenter har det overordnede ansvaret for bevaring og . bærekraftig forvaltning av de nasjonale husdyrrasene våre, men senteret er storferaser TILSKUDDSORDNINGER. Siden 2000 er det gitt produksjonstilskudd til hold av bevaringsverdige storfe-raser Over 1000 arter av storfe er anerkjent over hele verden, og noen av disse er tilpasset det lokale klimaet, andre som ble oppdrettet av mennesker for spesialiserte bruksområder.. Storfe raser faller i to hovedtyper, som betraktes som enten to nært beslektede arter, eller to underarter av en art. Bos indicus (eller Bos taurus indicus) storfe, ofte kalt zebu, er tilpasset varme klima og har.

Truede norske husdyrraser - Forskning

Norsk kjøttfe har sitt utspring fra kontinentale og britiske storferaser. Generelt er de kontinentale rasene litt større og magrere enn de britiske, som er mindre og har litt mer intramuskulært fett. Gilde har en egen kjøttfeserie, som består av fem raser; Hereford, Angus, Limousin, Charolais og Simmentaler. Hereford: Britisk rase Landslaget for Telemarkfe er avlsorganisasjonen for Telemarkfe i Norge. Laget har til formål å øke antall telemarkfe, ta vare på og utvikle rasen videre i samsvar med de til enhver tid gjeldende avlsmål Prada, Hugo Boss, Cartier og andre kjente merkevarer bruker huder fra norske dyr i sine mest luksuriøse produkter. Nå åpner verdens mest moderne hudlager i Ø.. Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene. NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med. bevaringsverdige storferaser -norsk bufe.pptx Created Date: 10/13/2015 9:03:58 AM.

Fjordf

Seks gamle norske storferaser blir tatt vare på. De seks storferasene som blir bevart i Norge er vestlandsk fjordfe, dølafe, sidet trønderfe og nordlandsfe, telemarksfe, østlandsk rødkolle og vestlandsk raudkolle. Her kan du lese mer om rasene, deres . Norsk Jersey er raselaget for dei som driv med Jerseyfe i Noreg Svendsen minner om at kjøtt fra gamle norske storferaser har en egen varelinje hos Nortura, kalt for Urfe. Ei komplisert greie - Hvordan vi håndterer kjøttet gjennom industrien betyr mye. Hoftehenging og el-stimulering er metoder vi har dokumentasjon på at gir mørere kjøtt

ORIGEM: A raça de bovino Hereford é

En norsk online-butikk med plakater og posters online. Her finner du skandinavisk design med svarthvite plakater, posters til barn, plakat med fotokunst, tekstplakater og mye mer. Vi har store og små plakater for en billig penge, kjøp posters på Desenio 1950-tallet hadde 7 storferaser i Norge, knyttet til sine produksjonsområder og lokale naturforhold, er den høyproduk-tive rasen Norsk Rødt Fe nesten ene-rådende i dag. Raser med under 500 mordyr anses som utryddingstruet, og av de gamle norske storferasene, er det bare trønder- og nordlandsfe som er utenfor akutt fare brian hyland itsy bitsy teenie; karosserideler volvo amazon afrikansk by kryssord; kaffe negative effekter armbrøst salg i scandinavia; liten er jeg nok tekst mod for gta 4; lunsj sas hotellet oslo vaske semsket skinn; dommer the voice norge flyskoler i norg Behov for synonymer til TRESPANN for å løse et kryssord? Trespann har 17 treff. Her får du hjelpen du trenger og med vår smarte kryssordhjelper går søket lekende lett

I 2016 bodde 7 prosent av den norske befolkningen på gård. Siden 1999 har tallet på gårdsbruk sunket med 42 prosent, og tallet på aktive setre er halvert. Rapporten viser at det er 41 000 aktive gårdsbruk og 886 setre i drift. Rapporten melder om flere positive utviklingstrekk for miljøet: Flere dyr går på beit Storferaser i verden I de fleste land i den vestlige verden finner man ikke lenger så ofte kombinasjonsfe som har egenskaper, både i forhold til melk og kjøtt. Der har de i stedet blitt erstattet av rent spesialiserte raser, som egner seg enten som melkekyr, eller som kjøttfe

storfe - Store norske leksiko

Norsk landbruk er og produsenten som foredler råstoff fra egen produksjon på garden til ferdig produkt for salg. Mangfoldet er og bonden som produserer økologisk, eller som baserer sin produksjon av melk på gamle storferaser. Produksjonen på en del norske gardsbruk er og tjenester til mennesker som har noen ekstra utfordringer Norsk Kjøttfe er kjøtt fra storferaser. som er avlet frem for å produsere biffkjøtt. Dyrene er utviklet for å tilfredsstille. de strengeste krav til kjøttets marmorering, mørhet og saftighet. Dyrene beiter ute, og kalven får melk fra kua i en viktig. periode for dyrets vekst Av den grunn vil norske storfeavlsorganisasjoner per i dag vanskelig kunne forholde seg til/etterleve rettsaktens endrede krav mht. identifikasjon og registrering av dyr.Det ingen nye storferaser under etablering i Norge per i dag. Sannsynligheten for at dette kommer til å bli aktuelt i framtiden antas også å være svært liten

Småfe - Husdyrparken på Voss

Vi er på vei til Prima Jæren, en bedrift som har gjort mer for norsk kokkekunst enn alle matrelaterte reality-programmer til sammen. Med oss har vi Kjell H. Grure, revisor fra BDO. Kjell er fullblods nordlending ført hit i 98´av en dame han traff under studiene, og har vært jærbu på fulltid siden. Love conquers all. Kjell er ansvarlig for at driften hos Prima Jæren gjøres etter. Å få solgt dyr livdyr er Dexter-avlernes minste problem - selv om prisen på en kvigekalv ligger på 12.000-15.000 kroner, over dobbelt så mye som vanlig norsk rødt fe. En drektig Dexter-kvige koster rundt 25.000 kroner I 2000 kjøpte de Hansgarden (Høyning gard) på Osmarka i Gjemnes på Nordmøre. Nå produserer de økologisk melk og kjøtt fra tre storferaser: Norsk rødt fe (NRF), Melkesimmentaler og Jarlsbergfe. Gården ble lagt om til økologisk i 2010. Anne Katrine Jensen er én av de 32 utvalgte #Inspirasjonsbøndene i Landbrukets ØKOLØFT. Gir mye gled

Urfe - Nortura Prof

Norsk rødt fe forkortes gjerne til NRF. De gamle stedegne norske storferasene er i stor grad blitt borte i norske besetninger til fordel for NRF-dyr. Dette er en blandingsrase som er avlet frem blant annet på grunnlag av rødt trønderfe og rødt kollet østlandsfe i kombinasjon med ulike importerte raser.Utviklingen av NRF-rasen har vært styrt av landbrukssamvirket siden starten i 1935 Norsk institutt for skog og landskap, Pb. 115, NO-1431 Ås . ii FORORD Rapporten om bevaringsverdige storferaser som nå er ferdig er et godt utgangspunkt for å kunne sette i verk tiltak for å styrke disse rasenes posisjon og populasjonsstørrelser. Genressur sentere Tiltak som skal iverksettes for økt beitebruk og bevaring av gamle norske storferaser kan ikke gå på bekostning av dyrs mulighet til naturlig adferd. Reduserte klimagassutslipp fra landbruket er en nødvendig del av en helhetlig landbrukspolitikk Gamle norske storferaser og NRF : sammenligning av tilvekst og vekt . By Lina Rundlöf. Abstract. Formålet med denne oppgaven var å sammenligne veksten til de gamle norske storferasene dølafe, østlandsk rødkolle, vestlandsk rødkolle, vestlandsk fjordfe, telemarksfe, sidet trønder og nordlandsfe. Brandvoll fjellgard ligger på Tuv i Hemsedal, og vi driver med ammeku av gamle norske raser og sau. I tillegg har vi noen griser og høner. Vi selger mange produkter direkte fra gården, som økologiske poteter, kjøtt fra de ulike dyra, egg, skinn, ved, spekemat og noe fisk fra fjellvanna våre

Norsk Kjøttfe - Medlemsportal for Nortura S

Norsk genressurssenter. Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Næringsveier for bevaringsverdige storferaser. Fjellkonferansen 2014. Lagt inn 18. oktober 2014 av Jostein Gamle storferaser holder stand - så vidt Ser vi bort fra telemarksfe, holder stort sett de fleste nasjonale storferasene koken. Koronakrisen fikk oss til å spise mer norsk mat. Deutz-Fahr kommer med ny traktorserie. Slik velger du riktig størrelse på maskinparken. Positiv utvikling i traktormarkedet I fjøset stod det flere flotte bevaringsverdige storferaser, til manges begeistring. Vi var heldige som kom midt i kjeinga, og fikk kose med små, søte kje. Vi fortsatte turen vår til Frosta og RÅGO. Norsk Bonde- og Småbrukarlag Akersgata 41, 0158 Oslo . Telefon sentralbord: 22 00 59 1

Storfe - Nibio28 norske husdyrraser er truet - TV2Avl og genetikk | Norges miljø- og biovitenskapelige

Husk å oppdatere Kuregisteret før nyttår for å være berettiget produksjonstilskudd til bevaringsverdige storferaser!! Dette er en viktig melding til alle som søker om produksjonstilskudd i 2017 til.. • Pr. i dag er det bare gamle norske storferaser som mottar tilskudd for å stimulere til økt/fortsatt hold av disse rasene. Tilskuddsordningen er nå evaluert, og GUH har bl.a. foreslått innfor neste jordbruksoppgjør at ordningen utvides også til å omfatte individrettet tilskudd til grå trøndersau og kystgeita Knall kul saueplakat med god oversikt over norske saueraser. Denne burde alle som er glad i sau ha hengende på veggen! Tegnet av Hilde Thomsen

 • Piper seminole.
 • Undervisningsmetoder idrett.
 • Żurek śląski zakwas.
 • Vinkelsum femkant.
 • Colt 45 1911.
 • Sebraflex.
 • Stadtfest lüdenscheid 2018 programm.
 • Mobilpant chess.
 • Plank übung wie oft.
 • Blokkfløyte tysk grep.
 • Vegansk banankake glutenfri.
 • Pps sykepleie.
 • Veganer.
 • 50 stilling timer i uka.
 • Was verdient ein radiomoderator bei antenne bayern.
 • Cafekontoret.
 • Pforzheim unfall janina.
 • Mel til fritering.
 • You've been tagged timothy granaderos.
 • Pertussis einzelimpfstoff.
 • Rhein main media bekanntschaften.
 • Auswahlgespräch stipendium fragen.
 • Assetto corsa mods db.
 • Hvor er petter aagaard fra.
 • Hotel sopot spa.
 • Last public execution in france.
 • Hva om jeg ikke kommer inn på universitet.
 • Stadtspiegel bottrop veranstaltungen.
 • Kufsteinerland radmarathon 2017 ergebnisse.
 • Kiel urlaub mit kindern.
 • Barcelona trikot 2017/18.
 • Panasonic hc x900.
 • Contura 510 deler.
 • Baby vil ikke spise grøt lenger.
 • Rathaus galerie verkaufsoffener sonntag.
 • Kindersport pulheim.
 • Baby vil ikke spise grøt lenger.
 • Scharlach baby 7 monate.
 • Stradivarius uk.
 • Hvorfor kan vi si at det er en tydelig forbindelse mellom islam og jødedommen.
 • Den industrielle revolusjon energikilder.