Home

Verneområder troms

Oversikt over verneområder i Troms Oversikt over verneområder i Finnmark. Fem typer naturvernområder Naturreservat og biotopvernområde . er det strengeste vernet vi har. Dette er mindre områder med høy verdi. Noen områder har så stor verdi at de også har internasjonal status Verneområder i Troms og Finnmark er ei liste over naturverneområder, vernetype, vernedato og verneomfang (målt i dekar) som finnes i Troms og Finnmark fylke. Lista er sortert alfabetisk innenfor hver kommune, mens kommunerekkefølgen er i henhold til kommunenumrene Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi

Sider i kategorien «Verneområder i Troms og Finnmark» Under vises 12 av totalt 12 sider som befinner seg i denne kategorien Kategori:Verneområder i Troms og Finnmark etter kommune. Hopp til navigering Hopp til søk Vis alle steder : ) eller | WikiMap (+1, +2, ++) Underkategorier. Denne kategorien har følgende 24 underkategorier, av totalt 24. A Verneområder i Alta‎ (11 sider) B. Vi melder inn 764 verneområder til en internasjonal dugnad for kremen av europeisk natur. I Troms fylke er Tennvatn naturreservat, Skibotnutløpet naturreservat, Reisa nasjonalpark, Rohkunborri nasjonalpark og Øvre Dividal nasjonalpark noen av verneområdene som er meldt inn i det såkalte smaragdnettverket Ecofact Nord AS har i 2017 hatt flere oppdrag med såkalt basiskartlegging i verneområder i fylkene Troms og Finnmark. Vi har samlet den skriftlige rapporteringen for alle oppdragene i denne rapporten. Tekstene gir en oppsummering av kartleggingsarbeidet med fokus på forhold som kommer dårlig frem i selve kartobjektene med egenskapsdata

Verneområder i Nordland I Nordland fylke er det pr. januar 2019 totalt 259 verneområder som utgjør 11 % av hele fylket. Hvis vi skiller på land og sjø er det 19 % av landarealet og 3 % av sjøareal i fylket som er vernet Mange verneområder er opprettet for å beskytte leveområdet til bestemte dyrearter eller planter. Da regnes arealet ofte for å være et økologisk funksjonsområde for en eller flere arter. Noen eksempler på slike funksjonsområder er gyteområder, oppvekstområder, vandrings- og trekkruter, beiteområder, hiområder, myte- eller hårfellingsområde, spill- eller paringsområder og. Større verneområder i Troms og Finnmark Lyngsalpan landskapsvernområde. Forbudt med modellfly (inkludert drone). I forskriften står det: «Unødvendig støy er forbudt. Eksempel på dette er motor på modellfly og modellbåter. Listen er ikke uttømmende.» Øvre Dividal nasjonalpark. Forbudt med modellfly (inkludert drone) 23. juni 2020 kl. 12:01 Tre nye verneområder . Regjeringa oppretter tre nye marine verneområder i Troms: Rossfjordstraumen i Senja kommune, Rystraumen i Tromsø og Ytre Karlsøy verneområde

Verneområder - Fylkesmannen i Troms og Finnmar

P1 Troms Frykter reketråler i Lyngen skal synke:- Vi skal hindre at det blir noe miljøskade Vanninntrenging gjør det vanskelig å fjerne reketråleren som gikk på grunn i Lyngen Troms og Finnmark har nå fått sine tre første marine verneområder: Ytre Karlsøy, Rossfjordstraumen i Senja og Rystraumen i Tromsø. Regjeringen vedtok dette 23. juni Forskrifter om marine verneområder i Nordland, Troms og Finnmark fylker - Når disse områdene nå blir marine verneområder, tar vi særlig vare på både naturmangfold og stor biologisk produksjon. Ved at noen områder er mer beskyttet mot påvirkning,. Ramsar-områder i Norge omfatter 63 vernede våtmarksområder eller grupper av områder som er vernet i henhold til Ramsar-konvensjonen.Områdene som er valgt ut regnes som særlig viktige for fugler regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og har derfor fått internasjonal beskyttelse

Marine verneområder opprettes for å ta vare på viktige naturverdier langs kysten. Norge har et mål om å verne ti prosent av våre kyst- og havområder innen 2020, som en del av FN sitt. Forskrifter om vern av marine verneområder i Nordland og Troms og Finnmark fylker 1. FORSLAG Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag om opprettelse av sju marine verneområder: - Innervisten marine verneområde, Vevelstad kommune, Nordland fylke (ca. 5,1 km2 sjøareal) Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag om opprettelse av sju marine verneområder. De foreslåtte marine verneområdene omfatter til sammen et sjøareal på 710,5 km2 Fylkesmannen i Troms foreslår overfor Miljødirektoratet at Ytre Karlsøy, Rystraumen og Rossfjordstraumen blir marine verneområder. Tilsammen dreier det seg om ca 440 kvadratkilometer

Verneområder i Troms og Finnmark - Wikipedi

Verneområder - Fylkesmannen i Troms

 1. Multiple protected areas. An exploration of protected nature and landscape in North Troms Protected areas hold a number of tensions that deal with the relationship between protection and use, nature and culture and local and central government. A status as protected creates expectations and becomes a way to understand landscape
 2. Ta hensyn i verneområder TA HENSYN: Selv om det ikke er forbudt å fly droner over verneområder, bør man ta hensyn til dyre- og fuglelivet. Man bør ta noen forholdsregler før man flyr over verneområder
 3. Troms reinbeiteområde meldt inn som forårsaket av fredet rovvilt, i alt 5635 rein. Rovdyr tapene har Generelt er verneområder i sommer/barmarksbeiteområder mest utsatt (Riseth og Holte 2008). De to store verneområdene vi har materiale fra i denne undersøkelsen, gjelde
Frykter folk vil ødelegge for hekkende sjøfugl – NRK

Nasjonalparken ligger i Målselv kommune i Troms fylke. Tilgrensende verneområder. Dividalen landskapsvernområde. Verneformålet til Øvre Dividal nasjonalpark. Utdraget under er hentet fra § 2 i Forskrift om vern av Øvre Dividal nasjonalpark Av: Bernt Bye I 2004 ble det vedtatt ny verneplan for kystregionen. Planen var alt på høring i 1996 og Tromsø Havpadleklubb ga den gang flere tilbakemeldinger til den foreslåtte planen. Her er en liste med nye og gamle områder på yttersida hvor vi ferdes, samt Grindøya. Det er flere verneområder som ikke ligger p Fjelltjenesten ble aller først etablert i Troms i 1984 som et samarbeid mellom Statskog og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Målet var å få til en bedre og mer kostnadseffektiv felttjeneste med Statskog som arbeidsgiver og fylkesmannen som tjenestekjøper Statskog SF og Troms og Finnmark fylkeskommune har en samarbeidsavtale hvor det lyses ut prosjektmidler for å styrke næringsutviklingen i kommunene i fylket der Statskog er stor grunneier. for økt satsning på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet i og i tilknytning til Statskogs arealer og i verneområder spesielt

Kategori:Verneområder i Troms og Finnmark - Wikipedi

Øvre Pasvik nasjonalpark – Store norske leksikonTreriksrøysa nasjonalpark i Troms – anmodning som haster

Kategori:Verneområder i Troms og Finnmark etter kommune

Fylkesmannen i Troms foreslår overfor Miljødirektoratet at Ytre Karlsøy, Rystraumen og Rossfjordstraumen blir marine verneområder. Det melder NRK . Til sammen dreier det seg om ca 440 kvadratkilometer Tranøy har flest verneområder VANGSVIK: Tranøy er den kommunen i Midt-Troms med flest verneområder. Vernet. Ånderdalen nasjonalpark er en av ni vernede områder i Tranøy kommune verneområder i Troms juni 2019 og 2020 for forskning på steinkobbe innvilges delvis Vi viser til søknad fra Havforskningsinstituttet v/Kjell Tormod Nilssen datert 09.04.2019 om tillatelse til innsamling av DNA fra steinkobbe i verneområder i Troms juni 2019 og 2020. Det søkes o Forskrifter om vern av marine verneområder i Nordland og Troms og Finnmark fylker 23.06.2020 Kongeleg resolusjon Klima- og miljødepartementet. Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag om opprettelse av sju marine verneområder Det er onsdag morgen, og Morgensendinga til NRK Troms skal starte den sammen med deg på P1! TIL tapte på Alfheim mot Brann, for første gang på ni år. Selv om Tromsølaget nå ligger under streken på tabellen, bekymrer det ikke spillerne. Det brygger opp til strid om nye verneområder i mange Troms-kommuner. Storfjord kommune føler seg overkjørt av fylkesmannen og Miljøverndirektoratet

Verneområder i Troms tas med i internasjonalt nettverk

Hvordan kan man tjene mer penger lokalt på turisme og fritidsaktiviteter i verneområdene i Nord-Troms? Det skal UiT Norges arktiske universitet forske på de neste fire årene. Andre steder i Norge som får de til å kombinere verneområder med kommersiell drift, og jeg tror at det er et potensial for det også i Nord-Troms, sier professor Arvid Viken Landskapet rundt Tromsø er fantastisk godt egnet for kajakkpadling. Her er det mange øyer og skjær og en flott kystlinje. Man kan velge eksponerte turer på yttersida, eller man kan padle i mer skjerma farvann i de mange fjordene innafor. Kjerneområdet for klubben strekker seg fra Hekkingen i sør til Nord-Kvaløya i nord. Kvaløya, Ringvassøya og Rebbenesøya utgjør det naturlig

Fredriksvern verft naturminne - Fylkesmannen i Vestfold

Hedmark, Trøndelag og Troms 1 Forslag Klima- og miljødepartementet (KLD) tilrår med dette opprettelse av 46 verneområder i skog i medhold av naturmangfoldloven. 30 av områdene er nye verneområder, 16 av områdene er utvidelse av eksisterende verneområder. Tilrådingen omfatter ca. 74 2 km nytt verneareal, hvorav ca. 43 2 km er produktiv. 1 relasjon: Verneområder i Troms. Verneområder i Troms. Troms fylke''' Verneområder i Troms er ei liste over naturverneområder, vernetype, vernedato og verneomfang (målt i dekar) som finnes i Troms fylke. Ny!!: Sundsvollsundet naturreservat og Verneområder i Troms · Se mer Vedtak om justering av kommunegrensen mellom Karlsøy og Tromsø kommuner på Reinøy, Troms FOR-2006-12-01-1673. 2004 Forskrift om renovasjon, Tromsø kommune, Troms FOR-2004-09-29-1356. Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 16, Sandbukta naturreservat, Tromsø kommune, Troms Det finnes i Troms også en rekke verneområder og ikke vernede våtmarksområder, både på kysten, i dalene og i fjellet som er av betydning for fuglelivet og som bidrar til Ramsarområdenes funksjon og viktighet. Til sammen er utgjør Ramsarområder i Troms 31 022 daa, eller over 31 kvadratkilometer Regjeringen har opprettet tre marine verneområder i Troms. Ett av disse er Rystraumen i Tromsø

Video: Basiskartlegging i utvalgte verneområder i Troms og

Verneområder - Fylkesmannen i Nordlan

Nord-Troms består av de 7 nordligste kommunene i Troms fylke, Nord-Norge. Geografisk strekker Nord-Troms seg fra Norskehavet i nord-vest til grensene mot Finland og Sverig i øst og sør-øst. Lyngen, Lyngsalpene og Lyngenfjorden er internasjonalt kjent Forskrift om salgs-, skjenke og åpningstider, Tromsø kommune, Troms og Finnmark FOR-2020-08-26-1904. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Hasvik kommune, Troms og Finnmark fylke FOR-2020-07-20-158 Det kan være forbud mot jakt og bruk av skytevåpen i verneområder. Nærmere opplysninger om verneområder i fylket kan du få ved å kontakte Fylkesmannen i Troms og Finnmark, miljøavdelinga, tlf. 78 95 03 00. 7. HÅNDTERING AV SLAKTEAVFALL Fylkeskommunen ber jegerne om å rydde vekk slakteavfall dersom dette er i nærheten a ️ I Ånderdalen nasjonalpark og i andre verneområder finnes godkjente bålplasser flere steder. God tur. * * * Sølvfuruene er den eldre generasjonen med trær i skogen. Noen insekter, mose og lav bor i og på slike gamle, døde trær. Du finner sølvfuruene mange steder i Troms og Finnmark

3.2.1.2 Informasjonsskjerm - verneområder i Troms Verneområdestyret har i samarbeid med andre verneområdestyrer i Troms fått utarbeidet en digital info-skjerm . Dette består av touch-skjerm ferdig konfigurert med skybaserte infotjenester. Brukergrensesnittet er designet i tråd med Norges Nasjonalparkers designmanual, med lokale. AVLYST GRUNNET DÅRLIG VÆR Midt-Troms Havpadleklubb feirer i år 10 år - og sier: Hva er vell bedre enn å feire ilag med gode padlevenner? De inviterer derfor sine medlemmer, samt medlemmer av Tromsø Havpadleklubb, til felles vårslipp i Bergsfjorden. Vi kunne ikke vært mer enig! Tusen takk for invitasjonen - Senja er jo eventyrøy 1 relasjon: Verneområder i Troms. Verneområder i Troms. Troms fylke''' Verneområder i Troms er ei liste over naturverneområder, vernetype, vernedato og verneomfang (målt i dekar) som finnes i Troms fylke. Ny!!: Edøya landskapsvernområde og Verneområder i Troms · Se mer Verneområder i Troms. Troms fylke''' Verneområder i Troms er ei liste over naturverneområder, vernetype, vernedato og verneomfang (målt i dekar) som finnes i Troms fylke. Ny!!: Målselvutløpet naturreservat og Verneområder i Troms · Se mer Sørkjosleira naturreservat er et naturreservat i Balsfjord kommune, Troms. 5 relasjoner. 5 relasjoner: Balsfjord våtmarkssystem, Ramsar-områder i Norge, Sagelva (Balsfjord), Tømmerelva (Balsfjord), Verneområder i Troms. Balsfjord våtmarkssystem. Balsfjord våtmarksystem er et ramsarområde i Balsfjord og Tromsø kommuner, Troms, bestående av to separate naturreservat langs Balsfjorden

Norges verneområder - Miljødirektorate

Verneområder i Troms. Troms fylke''' Verneområder i Troms er ei liste over naturverneområder, vernetype, vernedato og verneomfang (målt i dekar) som finnes i Troms fylke. Ny!!: Dankarvågvatn naturreservat og Verneområder i Troms · Se mer Drone i naturen og verneområder. Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 2.9K views · July 8. 1:44. Sporløs ferdsel. Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 8K views · July 6. 0:24. Troms og Finnmark fylkeskommune. 11,635 Followers · Public Service. Jobb i Troms og Finnmark. 3,415 Followers · Public Utility Company Karlsøy, kommune i Troms, nord for Tromsø. Kommunen ligger i sin helhet på øyer som strekker seg fra Ullsfjorden i øst og ut mot Norskehavet i vest. De største øyene er, regnet fra nord (areal i km2), Nord-Fugløya (21,3), Vannøya (232,5) og vest for denne Helgøya (43,1), Nordkvaløya (84,4) og Grøtøya (17,9). Lengst sør ligger Reinøya (147,3), nordre del av Ringvassøya (338) og. Droner er forbudt i mange verneområder og nasjonalparker. 礪 Flyr du utenfor vernede områder, skal du likevel alltid ta hensyn Troms og Finnmark fylkeskommune. 11,537 Followers · Public Service. Norges Råfisklag. 16,786 Followers · Organization. Politiets nettpatrulje - Troms

Droneregler i naturen og verneområder - Troms og Finnmar

For alle typer verneområder gjelder spesielle bestemmelser. Sjekk nærmere under www.dirnat.no (Direktoratet for naturforvaltning). Her en kortversjon Troms Turlag (DNT), Tromsø, Norway. 4 282 liker dette · 1 snakker om dette · 12 har vært her. Troms Turlag ble startet i 1907. Vi tilbyr 32 ubetjente hytter i Troms, og arrangerer hvert år en rekke.. 23. juni 2020 opprettet regjeringen ni nye marine verneområder i landet. Disse ligger i Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland fylker. Det er nå totalt 15 marine verneområder i Norge. Nordland har tilsammen fem marine verneområder. Regjeringa har som mål at et representativt utvalg av havområdene skal vernes for framtida

Tre nye verneområder - NRK Troms og Finnmark - Lokale

Forskrift om adgang til jakt etter elg, Lenvik kommune, Troms FOR-2019-04-11-637. Forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann, Lenvik kommune, Troms FOR-2019-02-28-214. Forskrift for snøscooterløyper, Lenvik kommune, Troms FOR-2019-02-28-186. 201 Troms Portalen - startside for Troms. Her finner du lenker til hurtigbåtruter, bussruter, fergeruter, webkameraer, kart, bilder, ledige stillinger osv Når verdens største lakseselskap vil starte oppdrett i Tromsø og Karlsøy, kan det føre til både arbeidsplasser og konflikter Statskog SF og Troms og Finnmark fylkeskommune har en samarbeidsavtale hvor det lyses ut prosjektmidler for å styrke næringsutviklingen i kommunene i fylket der Statskog er stor grunneier. Målgruppen for utlysningen er grende- og bygdelag, kommuner, organisasjoner og bedrifter (ikke enkeltbedrifter) Sider i kategorien «Verneområder i Tromsø» Under vises 12 av totalt 12 sider som befinner seg i denne kategorien

Reketråler står enda på grunn i Lyngen i Troms - NRK Troms

Verneområder i Troms og Finnmark etter kommune Tromsøs geografi {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors ( read / edit ) Verneområder i Troms og Finnmark‎ (3 kategorier, 11 sider) Verneområder i Trøndelag‎ (5 kategorier, 13 sider) V Verneområder i Vestfold og Telemark‎ (4 kategorier, 6 sider Botanisk informasjon fra Troms fylke og lenker til andre websider. Botanisk stoff og interessante funn av planter presentert fra Internett. Troms fylkes flora / botanik Kystverneplaner, verneplaner for kystområder i Nordland og Troms. Utarbeidelse av kystverneplaner er unikt for disse fylkene, og det er ikke planlagt denne type vern andre steder i landet. Av hensyn til de særlig store verne- og næringsinteressene i kystsonen i disse to fylkene, har målet med kystverneplanene vært å sikre en helhetlig gjennomgang av både verne- og næringsinteressene

Første marine verneområder i Troms og Finnmark

Norge har fått ni nye marine vernområde

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har samlet en god oversikt med droneregler i verneområder, som kan være nyttig for ryddere og andre droneflygere. Ferdselsforbud og dispensasjon. Ferdselsforbud vil ofte gjelde i hekke- og yngletiden til fugler, og ryddeaksjoner skal derfor gjennomføres før eller etter forbudsperioden Til tross for at det er mye aktivitet i området rundt treriksrøysa i Troms, med etablerte scooterløyper, reindrift, jakt, hytter, rovdyrproblematikk og politisk motvilje mot opprettelse av nasjonalpark (både lokalt og sentralt), velger Fylkesmannen i Troms å på nytt igjen å dra fram området rundt treriksrøysa i Troms som Nasjonalpark I Troms skal det utarbeides planer for marine verneområder i Rossfjordstraumen i Lenvik kommune, Rystraumen i Tromsø kommune og Ytre Karlsøy i Karlsøy kommune. I Finnmark er det en del av Lopphavet i Loppa kommune som i denne omgang skal få status som marint verneområde

Ramsar-områder i Norge - Wikipedi

Midt-Troms regionråd gir oss dette kartet over Midt-Troms. I tillegg til Senja og Lenvik dekker oversiktskartet også kommunene satellittbilde og ortofoto for hele Norge. Sammen med relvant temainformasjon som farleder, navigasjonsinnstallasjoner, verneområder, ankringsområder osv. Det kan søkes på adresser, gnr/bnr, stedsnav Regler for dronebruk i verneområdene i Troms fylke. Flere og flere filmer med drone. I noen nasjonalparker og verneområder er det ikke lov med drone, blant annet for å ikke forstyrre dyreliv og friluftsliv. I Rohkunborri nasjonalpark er det forbudt, men man kan søke om å få fly likevel Det er opprettet totalt ni nye marine verneområder i Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland. Dermed er det nå 15 marine verneområder i Norge. I Nor

03.04.2017 Høringsuttalelse Forslag om tre marine verneområder i Troms 29.03.2017 Høringsuttalelse til planprogram for Regional Transportplan 2018 - 2029 22.03.2017 Høringsuttalelse Planprogram kommuneplanens arealdel Tranøy 2017 - 202 Forskrift om vern av Rossfjordstraumen marine verneområde (Duvtarávnnji mearrasuodjalanguovlu) i Senja kommune, Troms og Finnmark fylke FOR-2020-06-23-1334 Forskrift om vern av Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde i Alver og Austrheim kommunar, Vestland fylke FOR-2020-06-23-133 Finnmark kan deles i fire naturområder: Øst-Finnmark, Vest-Finnmark, Finnmarksvidda og kystområdene: Langs kysten har landskapet et arktisk preg. Halvøyene i øst, og særlig Varangerhalvøya, har steinørken. I vest er landskapet alpint med tinder, botner og enkelte breer. Finnmarksvidda består av tørre, bølgende åslandskap. Naturreservater, en av de fem fredningskategorier i naturmangfoldloven. Naturreservater er ofte områder med truet, sjelden eller sårbar natur. Områder kan også vernes for å ivareta en bestemt type natur, eller områder som på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold. De kan også utgjøre en spesiell geologisk forekomst, eller ha særskilt naturvitenskapelig verdi

Varangerhalvøya er Norges største halvøy. Varangerhalvøya nasjonalpark med tilliggende verneområder ble opprettet i 2006. Totalarealet er på hele 2090 km2; nasjonalparken utgjør 1805 km2, Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde 246 km2 og Syltefjorddalen naturreservat 19 km2 Verneområdestyrene i Troms var andre helga i juni representert på Nord norsk villmarksmesse i Bardu. På villmarksmessa er det jakt, fiske, familie og friluftsliv som står i fokus. Årets messe var nummer 28 i rekken og er Nord Norges størst Verneområder i Troms og Finnmark‎ (3 kategorier, 11 sider) Sider i kategorien «Troms og Finnmarks geografi» Under vises 17 av totalt 17 sider som befinner seg i denne kategorien

Leter du etter offentlige vedtak i miljøsaker? Miljødirektoratet har lansert et nytt nettbasert miljøvedtaksregister. Her har alle enkel og fri tilgang til en rekke vedtak etter naturmangfoldloven, blant annet om rovvilt, verneområder, prioriterte arter Marine verneområder er et virkemiddel for å bevare det marine biologiske mangfoldet, slik som økosystemer, habitater og arter. Betydningen av å etablere marine verneområder er understreket i en rekke politiske instrumenter, som Agenda 21, og i internasjonale miljørettslige avtaler, som konvensjonen om biologisk mangfold og OSPAR. Under FN pågår det nå forhandlinger om en ny. Geografi og topografi Landskapet i Troms er dramatisk fra ytterste værharde kyst, via dype fjorder og fjordbunner, skogkledde daler til høye fjell og isbreer. Fjordene er opp til 450 meter dype, og i hele området er det fjelltopper på over 1000 meter. Høyeste fjell er Jiehkkevarri på Lyngenhalvøya, 1834 meter over havet. Ved Dividalen Nasjonalpark [

Fjerner uønsket vegetasjon - Fylkesmannen i Trøndelag

Verdiskaping knyttet til verneområder i Nord-Troms, enten med fokus på evaluering av pågående arbeider og tiltak eller i forbindelse med metodikk der man ser på muligheter/mulighetsstudier. Hensiktsmessig og effektiv organisering av reiselivet i hele Nord-Troms, der hele regionen er med - ev. i et perspektiv der man også ser over fylkesgrensen mot Finnmark verneområder i Troms etter NiN versjon 1. Kontrakt for NiN-kartleggingen ble inngått i november 2011. Opprinnelig var det 20 verneområder som skulle kartlegges, men noen av disse ble byttet ut med andre etter ønske fra Fylkesmannen i Troms. I tilleggsoppdrag av 22. mai 2012 skulle de samme verneområdene også kartlegges ette Kart over Troms. Side som inneholder lenker til websider med kart over Troms. Sammen med relvant temainformasjon som farleder, navigasjonsinnstallasjoner, verneområder, ankringsområder osv. Det kan søkes på adresser, gnr/bnr, stedsnavn... miljostatus.no

Fire nye naturreservat og to utvidelser - Fylkesmannen iNy forskningsrapport om Snøheimvegen - Fylkesmannen iTo nye naturreservat og en utvidelse - Fylkesmannen i HedmarkMange verdifulle skogområder vernet i dag - Fylkesmannen iSaltfjellet-Svartisen nasjonalpark til faglig godkjennnigFørst i landet - Fylkesmannen i NordlandHusk ferdselsforbudet i den sårbare hekketiden

Ny forvaltningsmodell for verneområder. Morten Gluva Miljøverndepartementet Internseminar NVV nov 2010 Foto: Aase Richte Midt-Troms Museum og Ånderdalen Nasjonalparkstyre har til felles av begge arbeider med forvaltning av natur og verneområder på Senja, og vi har etablert et felles forvaltningsknutepunkt på Sážža - Senja natur- og kultursenter på Øverbotn.Midt-Troms Museum, Ånderdalen Nasjonalparkstyre og Fylkesmannen i Troms har utviklet en felles permanent utstilling, Folk & Natur på Sážža/Senja. Statskog SF og Troms fylkeskommune forlenger samarbeidsavtalen for å styrke arbeidet med næringsutvikling, folkehelse og friluftsliv. Statskog SF forplikter seg til å sette av en million kroner hvert år i avtaleperioden, mens Troms fylkeskommune bidrar med utviklingsmidler innenfor årlige disponible rammer Møteserien om Hortens verneområder fortsetter. 07.09.2020 | Sist oppdatert: 07.09.2020. Naturvernforbundet fortsetter møteserien artsmangfold, naturvern og motivasjon. To av Hortens seksten verneområder er belyst. Nå står Fjugstadskogen for tur

 • Frelse islam og kristendommen.
 • Swisshotel zug.
 • Zara croazia organo marino.
 • Unwetterwarnung rathenow.
 • Sejuani build pro.
 • Dodge ram 1500 bruktbil.
 • Kindersport pulheim.
 • Lh hormone.
 • Bodenrichtwerte berlin kostenlos.
 • Grand cafe & restaurant as.
 • Halli galli bad kreuznach.
 • Orchitis therapie leitlinie.
 • Nektarin sesong.
 • Xylofon ljud.
 • Steni masterboard.
 • Samfunnsøkonomi uit.
 • Eminem latest album.
 • Brunch landau und umgebung.
 • Cordel norge proff.
 • Rekviem katolsk.
 • Jennifer rostock freund 2017.
 • Maria høili og tommy.
 • Atomic clock real time.
 • Chi squared distribution.
 • Jaguar xf 2.2 diesel motor.
 • Polizei leipzig twitter.
 • Romantisk film sjangertrekk.
 • Pokemon go waumpel.
 • Plötzlicher kindstod statistik länder.
 • Playstation 4 bilspill.
 • Fortettingsveileder strand kommune.
 • Norden lights.
 • Sjømerket kryssord.
 • Norwegian culture book.
 • Morkakeløsning trening.
 • Vesak buddhismen.
 • Hardy fluehjul brugt.
 • La catrina norsk.
 • Fuchur fliegt.
 • Dunkleosteus fossil.
 • Åpen gård kristiansand.