Home

Algebra oppgaver 10 trinn

Matematikk.net tilbyr matematikkleksikon, oppgaver og et aktivt matematikkforum rettet mot Nettstedet gjennomgår også pensum i matte for ungdomsskolen pluss 1MX 1MY. 8. trinn 9. trinn 10. trinn 1MX 1MY Ungdomstrinnet Vg 1 T Alle emner: Matteprat Forum: i algebra er denne muligheten begrenset da man ikke uten videre kan. Oppgaver; Læringsressurser Målgruppe: 10. trinn. 10 spørsmål om tall og algebra - flervalgsoppgaver. Egner seg godt som repetisjon før prøve. Oppgavene tester forståelse mer enn regneferdigheter og dekker nesten hele hovedområdet Tal og algebra i LK Etter 10. årssteget Tal og algebra samanlikne og rekne om mellom heile tal. Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra. Salaby. Her kan du lære mer om symbolenes verdi. 8. - 10. trinn. Algebra. Se filmer om algebra. Fra prosjektet Fleksibel opplæring. lisens. Campus inkrement. Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 8. trinn. Funksjoner. Se filmer om. 10 Algebra Matematikk for ungdomstrinnet Side 25 - 6a + 36 Hvilken verdi har dette uttrykket når a = 3? a 58,5 b 27 c 22,5 d 21 Skriv et uttrykk (ved hjelp av x) for arealet av den gråfargede delen av figuren. Svar: _____ cm2 12 cm 12 cm x cm x cm 10 cm 10 cm a2

matematikk.net :: 10.klasse :: Algebra

10 spørsmål om tall og algebra - flervalgsoppgave

Elevene bør tidlig møte algebra. Elevene kan med fordel arbeide med algebra fra første trinn. Det er en fordel om elevene får mulighet til å begynne å arbeide med algebra ved å starte med konkreter. Her er en oppgave: Her er en oppgave med togsett: Togsett-oppgave Man også utvide oppgaven femti vogner og fem farge Hentet fra «https://matematikk.net/w/index.php?title=Ungdomstrinn_Hovedside&oldid=9128 Last ned algebra - stigespill . Terningens øyne bestemmer hvor langt hver spiller kan gå fremover - eller bakover. Hver spiller må selv regne ut verdien til bokstavuttrykket i ruten h*n står i Algebra: Å lage formler; Å regne ut verdien av bokstavuttrykk; Å trekke sammen bokstavuttrykk; Å multiplisere uttrykk med både tall og bokstaver; Å dividere uttrykk med både tall og bokstaver; Addisjon og subtraksjon av bokstavuttrykk med ulike potenser; Å løse opp parenteser; Å multiplisere ett tall med et parentesuttryk Tallet 3 angir rike oppgaver og problemløsning. Oppgavetype 4 er programmering og koding. Sporene angir vanskelighetsgrad. Samtlige emner har oppgaver inndelt i fire ulike vanskegrader kalt spor I, spor II, spor III og spor IV. 8. TRINN. Algebra. Brøk. Funksjoner. Likninger. Potenser. Prosent og promille. Tall og regnearter. Tid og mål (jan.

Algebra - skolekassa

 1. •Algebra er et effektivt verktøy for å utforske, analysere og representere matematiske TIMSS 2015, 9.trinn 3 Bergem, Kaarstein og Nilsen (2016) TIMSS 2015, 8.trinn 4 Integrere oppgaver som legger til rette for resonnering og problemløsing 3
 2. ger 3.trinnselever har til mønstergeneralisering, er en deskriptiv kvalitativ case-studie om yngre elevers prosess mot algebraisk generalisering gjennom oppgavebasert intervju. Elevene fikk oppgaver med voksende mønster satt i en kontekst de kunne kjenne igjen, der en plante vokser med to blader.
 3. Kikora kommer ut i ny drakt, med nye bruksområder. La elevene utforske alle temaene i den nye læreplanen, bli bedre problemløsere, videreutvikle matematiske kompetanser, samtidig som de får den nødvendige treningen på regneferdigheter
 4. - tilhørighet, kunnskap og glede for alle i skolen. Forside > 10.trinn > Oppgaver > Algebra. Treningsoppgaver geometri : Pytagoras setning: Fasit i wor
 5. På skolen er vi blitt vant til å regne, - for å lære å regne. I MATEMAMATIKK er oppgavene laget for å finne ut av noe: Temaer knytter regning til and

Her er noen oppgaver i algebra. Forsøk å løse oppgavene før du kikker på svarene. Forslag til løsningsoppsett finnes til høyre. 1. La oss gå ut fra at det eksisterer en sjøorm i Seljordvannet. Det er noen som påstår at denne sjøormen er 40m lang pluss halvparten av sin egen lengde. Hvor lang er sjøormen. Mål: Regne med brøker der teller og nevner kan inneholde variabler (bokstaver) Omvendt undervisning Campus Inkrement: Sammentrekning av brøkuttryk Oppgaver av typen 'Finn neste tall..' Måling: trinn 8-10. Måling: trinn 8-10. Likninger; Tid; Enheter; Prosent; Regnemestern: Trinn 1 og 2; Trinn 3 og 4; Trinn. Likninger Standardmetode Algebra-bingo spilles som vanlig bingo bortsett fra at det ropes opp oppgaver. Førstemann som har en rekke full,. Last ned praktiske oppgaver med løsning her Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî

matte : Test deg sel

 1. tidlig algebra omhandler 2.-3.trinn, mens forskerne samtidig sier at man kan . undervise algebra fra første trinn. metoder brukt der. Hun hadde også mange morsomme oppgaver i algebra. Jeg
 2. Algebra og likninger danner et grunnlag for kunnskap om mange praktiske situasjoner, gjøremål og evnen til å løse ukjente problemstillinger. Matematikk 1-10 (MAT01-05) 8. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. utforske algebraiske regneregler
 3. Kjøp billige bøker, kontorrekvisita, hobbyartikler og leker innen matematikk. emnehefter med oppgaver og fasit. 8.-10. trinn hos Adlibri
 4. Oppgaver fra Digitale Innleveringer. 8.trinn; Uke 34; Uke 41; Uke 42; Uke 49; Uke 2; 9.trinn; Uke 34; Uke 39; Uke 3; Uke 9; Uke 1
 5. Kjøp 'Matematikk 1, tall og algebra, emnehefte med oppgaver og fasit, 8.-10. trinn' av Martin Lohne fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978827997088
 6. Oppgaver: Må gjøre: Tall og algebra 1: 17-13, 16-1, 16-4, 16-5, 15-1, 15-3, 14-1: Bør gjøre: Tall og algebra 1: 15-1, 15-3, 14-1 Tall og algebra 2: 19-2, 19-4, 19-17, 18-2, 18-11, 17-3, 17-4, 17-10: Kan gjøre: Hele Tall og algebra 2: Muntlige oppgaver: 16-4, 15-3, 14-1: Digitale innleveringer: Alle skal gjøre digitale innleveringe
 7. Årsplan i matematikk for 10. trinn Emne og tidsbruk Kompetansemål vi arbeider mot etter 10. klasse løse oppgaver. KAP B TALL OG ALGEBRA Uke 41-43 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Sette av tid til å snakke matematikk. Både ved definere oppgaver, finne ut hva vi kan, og hvilke ferdigheter som skal til for å løse oppgaven

Algebra og Likninger - http://matte

Når eksamen lages, er det kompetansemål fra læreplanen som ligger til grunn for hvilke oppgaver som gis på eksamen. Kompetansemålene ligger ute på udir sine nettsider. Her er kompetansemålene etter 10. trinn for tall og algebra (de som er knyttet til oppgavene over er merket med gult) 10. trinn: Maximum bøker: 2020: 2021 (vår) 2021 (høst) Maximum Skolestudio: Lærerveiledning og fasit, prøver, filmer, undervisningsopplegg og flere oppgaver til elevene finnes også i Skolestudio.. Lesing: Lese og tolke oppgaver. Gyldendals læreverk i matematikk for 8- 10 trinn. Velkommen til hovedsiden for 10. Matteprat har et eget forum for spørsmål og svar innenfor ungdomsskolens. Vi har samlet 10 matematikkoppgaver for skoleelever på 5. Eksempeloppgaver Nasjonal prøve i regning 8. Prøv også vår quiz med matte - oppgaver 10. trinn: Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre | Personvern og cookies. Grunntall 1-10 er et helhetlig læreverk i matematikk for grunnskolen. Grunntall har tydelige eksempler og oppgaver i ulike vanskelighetsgrader. Klar, ferdig, kjører en lettlest trafikkopplæringsbok som inneholder all teori til førerprøven for klasse B

Oppgaver - prosentregning Oppgave 1. På en skole er det 140 elever. 55 % er jenter og 45 % er gutter. Regn ut hvor mange gutter og jenter det er på skolen. Oppgave 2. Vanlig billettpris fra Kristiansand til Arendal med buss er 140 kroner. Jan er student og betaler bare 60 % av vanlig pris Trinn og 2; Trinn og 4; Trinn og 6; Trinn 7; Trinn og 9; Trinn 10; Trinn og 12; Trinn og 13. Programmet binder sammen geometri, algebra og numeriske utregninger og har vunnet flere internasjonale. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots KRLE-boka har alt i ett! Eleven har én og samme bok fra 8. til 10. trinn, noe som gir god sammenheng og oversikt. Boka er helt oppdatert i tekst, tallmateriale og bilder. En rekke ordforklaringer i marg og rikelig med bilder bidrar til forståelse © Opphavsrett 2020 Ludenso. Alle rettigheter forbeholdt Kongshavn videregående skole er leksesenterskole for ungdomsskolene i Oslo sør-øst. Kursene som tilbys er eksamensforberedende. I vår vil vi tilby temakurs i matematikk i ukene 12 - 18 fra kl. 16.00-19.00. Kursene er nivådelt for å sikre god tilpasning

matematikk.net :: Hovedside 10.trinn

Dette materialet inneholder oppgaver med innføring i algebra. 1 trinn 2 trinn 3 trinn 4 trinn 5 trinn 6 trinn 7 trinn. Planet Psyd > Matematikk > Ukjent > 1 ukjent > Algebra innføring enkle ligninger. Algebra innføring enkle ligninger. Algebra ligninger innforing - 10 ark kr 39,00 Kjøp 7. trinn Diagnostiske oppgaver knyttet til Brøk og prosent. I lenkene nederst finner du tolv oppgaver som kartlegger misoppfatningene som er beskrevet under misoppfatninger knyttet til Brøk og prosent. Misoppfatning: Oppgave: Papiroppgaver Brøk og prosent, 8.-10. trinn. På denne siden er det stilt opp 10 ulike oppgaver i prosentregning Lager oppgaver på ark (skjerm for utskrift). Tallregning og brøk 6-8 kl. Romertall og numeriske tall: Gjør om romertall til numeriske tall og omvendt. Torstad u-skole: Tallregning 8. kl - oppgaver som Mye stoff om algebra. IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin *000 am *00120526 *007__ *008 r nob *020 $a9788279970880$bh. *082 $a510 *245 $aMatematikk 1 Tall og algebra$bemnehefte med oppgaver og fasit 8.-10. trinn *260 $cc2007.

Matematikk 2 fjernundervisning (5.-10. trinn) Studiet er nettbasert uten samlinger. Studietilbudet inngår i Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning for lærere som finansieres ved hjelp av stipend- eller vikarordning 8. og 9. trinn Lukk. Tilbake. Velg type prøve: Lesing Regning Engelsk . Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send. Abstrakt algebra (gruppeteori) - kunnskap om semiotiske registre og deres rolle i begrepsutvikling og organisering av oppgaver i matematikk - planlegge, gjennomføre og analysere et undervisningsopplegg for trinn 8-10 innenfor et matematisk tema som er sentralt i emnet,.

Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trinn Her kan du stille spørsmål om oppgaver i matematikk på ungdomsskole og barneskole nivå. Alle som føler at de kan bidra er velkommen til å svare. Mattematikk muntlig eksamen, 10 trinn. IQ er noe dritt :P » 15/06-2011 09:34 . Hei! Jeg kom opp i matte muntlig i går og skal derfor ha eksamen i morgen! Jeg kom opp i Formler: Tall og algebra. Ekstra oppgaver i matematikk for barn i 4 klasse, matteoppgaver for elever i 4 trinn, norsk barneskole Tema: Hoderegning Mål: Elevene skal gjøre overslag og finne tall ved hjelp av hoderegning. Beskrivelse: Opplegget passer for 3. trinn og oppover. Her finner du oppgaver til diskusjon. Tema: Skaičiavimas mintyse Tikslas: mokiniai išmoks suapvalinti skaičius ir spręsti užduotis mintyse Aprašymas: ši mokomoji medžiaga skirta III kl. ir vyresnių klasių mokinių mokymui

1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn. 1. - 4. trinn. FBU. Her kan du finne oversikt over ord og begreper i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarende tegninger. Jeg kan regne 1-4. Bli kjent med tall og gjør oppgaver med tall fra 0 til 10. Kunnskap.no. Bli kjent med tallene 1-10. Addisjon og subtraksjon. Tall - skolekassa.n Hvordan kan elevers ferdigheter i algebra måles detaljert? En kvantitativ kartlegging av 215 elever på tiende trinns ferdigheter i algebra Ingvill Jensaas Petersen Mastergradsoppgave i Lærerutdanning 5.-10. trinn, mai 2015 LRU-3903 Matematikkdidaktik Her kommer noen flere tips til rike oppgaver. Vil du lese mer om hva rike oppgaver er og hvorfor det er viktig at elever jobber med denne typen oppgaver, klikk her. Tips til flere oppgaver finner du også på samme linken. Marihøner: 1. Problemstilling: Odin og Thomas samler på marihøner Singapore i emneområdet algebra på 8. trinn. Jeg har valgt å se på algebra fordi rapporten fra 2011 viser at det er størst gap mellom prestasjonene til norske og singaporske elever på 8. trinn i dette emneområdet (Mullis, Martin, Foy & Arora, 2012). På lik linje med aritmetikk er algebra betegnet som motoren i matematikken. Derfor. Kosebamse-dag på 2.trinn. Har hatt en superkoselig dag på jobben i dag. Alle elevene hadde med kosebamsen sin og dette var stor stas. Allerede i garderoben fra morgenen av sprudlet ungene over av glede og forventning over å få ha med seg sin dyrebare kosebamse, og ikke minst over å få lov til å vise den frem til resten av klassen

Tidlig algebra - De magiske tallene

10. trinn -ALGEBRA. Her kan du stille spørsmål om oppgaver i matematikk på ungdomsskole og barneskole nivå. Alle som føler at de kan bidra er velkommen til å svare. 10. trinn -ALGEBRA. stiiine » 30/10-2008 18:34 . Hei, nån som kan hjelpe mæ me å løse oppgaven? Matematikk 2, 5.-10. trinn, modul 1 - Studieemner - UiS Hopp til innhold Hopp til meny. Hopp Emnet fokuserer på matematikk og fagdidaktikk knyttet til temaene algebra og funksjonslære. vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter frem til oppg. 10 Atomic Power of Prayer (FULL, Fixed, Anointed) by Dr. Cindy Trimm! Spiritual Warfare Brøk - en introduksjon - 4.trinn Matteoppgaver 1 Trinn Matteoppgaver 1 trinn. Ekstra oppgaver i matematikk for barn i 1 klasse. Tall 1-20. Tall 1-20 Matteoppgaver 1 trinn - Planet Psyd Navigering 1 trinn ikoner. Velg fag Beskrivelse av verktøyet. Multi nettoppgaver 5. -7. trinn er knyttet til matematikklæreverket Multi som er utgitt av Gyldendal. Multi nettoppgaver 5.-7. trinn er en gratis online versjon av den mer avanserte Multi Smart Øving der mye mer oppfølging tilbys i form av automatisk nivåstyring direkte til elevene, og detaljert oppfølging av hver enkelt elev i større grupper for lærer 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, grunnleggende ferdigheter, leseteater, muntlige ferdigheter Har du hørt om eller tidligere brukt leseteater i klasserommet? Er du klar for et tips som kan brukes på hele barnetrinnet

Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin I K06 understrekes det av elevene skal kunne lese i alle fag. Det gjelder også i aller høyeste grad i matematikk. Når elevene møter tekstoppgaver er det ofte leseferdigheten som blir et problem for eleven. I tillegg er det vanskelig å utføre to regneoperasjoner i samme oppgave. Her er tekstoppgaver som kan gi utfordringer: tekstoppgave- OPPGAVER FOR 8. - 10. TRINN FORSKJELLEN MELLOM PORNO OG SEX Ifølge Barn og medier-undersøkelsen fra 2018 har 42 prosent av ungdom i alderen 13 til 18 år sett porno på nett. Dette er noe som bekymrer mange - fra foreldre og lærere til politikere. Forskninge Smartbok Grunnskole 8.-10. trinn KRLE 2020 Horisonter 9, Smartbok. Horisonter 9, Smartbok. Av Gunnar Holth, Kjell Arne Kallevik, Marie von der Lippe . Fag: KRLE Nivå: 9. trinn Målform: Bokmål. Horisonter 9, Smartbok gir deg religion, livssyn og etikk på fagets premisser. Boka er i tråd med læreplanen av 2008 Fagfornyelsen er her! Det nye norskfaget finner du i Norsk 8-10 fra Cappelen Damm. Med Norsk 8-10 i klasserommet kan hele norskfaget integreres i undervisningsforløp som skaper sammenheng, gir tydelig progresjon og legger til rette for dybdelæring

Ungdomstrinn Hovedside - matematikk

10. trinn Månedsbudsjett for en familie. Last ned. Flere oppgaver. Hjemmeskole matematikk 1-4. Oversikt over gratisressurser fra Multi på 1.-4.trinn GÅ TIL. Hjemmeskole matematikk 5-7. Oversikt over gratisressurser fra Multi på 5.-7. trinn. GÅ TIL. Uteskole Reisegruppa på 10.trinn REGNEREKKEFØLGE Når vi regner oppgaver med flere operasjoner, er det viktig at vi bruker riktig regnerekkefølge. Algebra Regnerekkefølge Bokstavregning Parenteser Likninger Siden tar for seg regnerekkefølgen når det er addisjon/subtraksjon og multiplikasjon/divisjon i samme oppgaver: og her; Flere eksempler.

Eksamenskurs i matematikk for 10. trinn. Tall og Algebra . På kurset lærer du: Regnerekkefølge og løsing av del 1 oppgaver innenfor temaet. Areal, omkrets, overfalte og volum i formindelse med geometriske figurer. Fokus på oppgaver fra del 1 på eksamen. Kursrekke 2 (Uke 45 - 48) Kveld 2-1: Geometri og Geogebra Nøkkelhullsmerket er et enkelt redskap for lærere som vil gi barna kunnskap om sunn mat. Det er utviklet et undervisningsopplegg knyttet til Nøkkelhullet for bruk i grunnskolen med nedlastbare faktaark, oppgaver og fasit Matematikk 2 for 5.-10.trinn, nettbasert, del 1 Navn Matematikk 2 for 5-10 trinn, nettbasert, del 2 Emnekode og emnenivå VID-6058 Bachelornivå Emnetype Videreutdanning for lærere på lavere grad. Dette er det andre av to emne som til sammen utgjør studiet Matematikk 2 for 5-10 trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Omfang 15 stp Arbeidsplaner 10.trinn Her ligger arbeidsplanene for hver uke fremover. Fremdriften er litt usikker, så dersom noen elever mener at vi bør ha flere eller færre oppgaver per uke, så hadde det vært fint om dere kan gi beskjed til Niclas Hei alle sammen Jeg har matte tentamen neste tirsdag (10 trinn). Satser på en femmer. Lurte på om noen har tilgang til tentamen som var ifjor og i 2012. Trenger å øve, lærerne har ikke gitt oss dette. Vi har grunntall 10 boka,og er det noen som har noen gode råd/tips/måter. Takk for svar folks,..

Tren på regning. Velg blant oppgavene våre. Hoderegning er nyttig i mange sammenhenger 8.-10. trinn. Hjem » Skole » Støttemateriell » 8. - 10. I Underveismagasinet 2019/2020 finner du engasjerende oppgaver, problemstillinger og konkurranser. Innholdet er knyttet til kompetansemål i fagene med fokus på risikofaktorene - fart, rus, manglende oppmerksomhet og sikring Matematikk 8: repetisjon, eksamenstrening og oppgaver: 10. Det er flest oppgaver innenfor sannsynlighet og statistikk, mens. Den beste måten å øve til eksamen på er å. Opplegget består av tekster og oppgaver som eleven kan finne. Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole. Lokal læreplan i matematikk for 10 Oppgaver: På ugrunntall.com i 10.trinnsboka finner du oppgaver fra side 153 og utover. På Kikora ligger det oppgaver på f.eks Castor 8-10 - vinkler og trekanter - Pytagoras setning I og II Oversikt over gratisressurser for 8.-10. trinn

Algebra - stigespill : Matematik

1. trinn; 1. trinn Velg bokstav. I i S s V v E e L l A a M m R r O o T t N n Å. Hey og hopp! Dette er en post for oss som kom opp i Muntlig Naturfag på 10 trinn. Endrer posten etter hvert som tips,triks og nyttige lenker blir postet. Vi alle heldige som har kommet opp i Naturfag Muntlig eksamen! Har selv kommet opp, og valgte å slenge inn en tråd for tiendeklassinger i samme..

Mangfold i naturen (8.-10. trinn) Teknologi og design (8.-10.trinn) Bioteknologi (Vg1) Bærekraftig utvikling (Vg1) Energi for framtiden (Vg1) Ernæring og helse (Vg1) Forskerspiren (Vg1) Stråling og radioaktivitet (Vg1) Matematikk. Funksjonar (8.-10. trinn) Geometri (8.-10. trinn) Måling (8.-10. trinn) Statistikk, sannsyn og kombinatorikk (8. mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Incredibo Oppgaver og øvelser for barn å skrive ut 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn. 1. - 4. trinn. FBU. Her kan du finne oversikt over ord og begreper i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarende tegninger. Jeg kan regne 1-4. Bli kjent med tall og gjør oppgaver med tall fra 0 til 10. Kunnskap.no. Bli kjent med tallene 1-10. Algebra, løsning på oppgaver (DOCX) Last ned fil: s1_algebra_losninger_14.10.15.docx Download Algebra, løsning på oppgaver (PDF) Last ned fil: s1_algebra_losninger_14.10.15.pd

Matematikkens Verden: Tall og Algebra

Her finner du oppgaver i dokumentform innenfor hovedemnet Tall og algebra i praksis for matematikk 2P og 2P-Y Matematikk årsplan 10. trinn : Musikk årsplan 10. trinn : Naturfag årsplan 10. trinn : Samfunnsfag årsplan 10.trinn : Spansk arsplan 10 trinn (2) Årsplan og vurderingskriterier i spansk : Tysk årsplan 10. trinn : Valgfag - Innsats for andre (høst) 10. trinn : Valgfag - Produksjon av varer og tjenester årsplan (vår) 10. trinn - kantin

Oppgaver i matematikk for ungdomstrinnet/ungdomsskole

- 10. trinn » Filmer, artikler og oppgaver. Filmer til bruk i ungdomsskolen. Se aktuelle filmer for ungdomstrinnet og arbeid deretter med spørsmålene som er utarbeidet til hver film. NB. Siden er under ombygging. Del på Facebook Del på Twitter Skriv ut denne siden Send denne siden i en e-post hos elever på 13. trinn. Jeg valgte ut noen få oppgaver blant de frigitte opp-gavene i den norske forskningsrapporten med resultater fra TIMSS Advanced 2008-undersøkelsen, og prøvde dem ut i en gruppe matematikkspesialister på 3. trinn i den videregående skolen. Resultatet av min undersøkelse er at jeg fant en rekke typiske feil og mis Leseopplæring fra Lesevinduet Taktile oppgaver med ulike tema! Malimo's egne kortstokker! ♥ Bokstavserien: innlæring og repetisjon av bokstaver Fortellersteiner for variert aktivitet! Konkretkoffert: Konkreter i matematikk, lesing og skriving Ord- og bildekort Spennende konkreter for variert arbeid! Oppgavekort i matematikk for 1.-2.trinn LEKSI-bøker: visuell læring på ord- og.

Norsk oppgaver 1 trinn. Trykk her for a bestille boker og vurderingseksemplar. Trinn kompetanse for kvalitet besok studentportalen for mer informasjon om dette studiet studentoslometno. Magic pieces 1 english. Eller onsker flere oppgaver. Integrert i laereplanens kompetansemal for 2. Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner Norges ledende nettbokhandel med over 6 millioner titler! Svært lave priser, rask levering og fri frakt av bøker ved kjøp over 299, Skolens lærebok i matematikk fra Aschehoug for 1. - 7. trinn. Nettsted som følger opp læreboka med flere oppgaver, spill og øvelser. GRUNNTALL. Det dekker kompetansemålene i matematikk for hele grunnskolen i henhold til Kunnskapsløftet 2006. Multi. Gyldendals læreverk i matematikk for 1. - 7. trinn 3.trinn mattedrill. Drill pluss/minus: Drill tierovergang: Drill tosifret + tosifret: Drill tosifret + tosifret En dynamisk kartleggingsprøve i matematikk bidrar til å avdekke hvordan eleven tenker når han eller hun arbeider med faget. Den viser hva eleven mestrer uten støtte, og videre læringspotensial med støtte fra en kompetent voksen. Kartleggingsprøven er tilpasset fra 1.-5. trinn og fra 5.-10. trinn

8.-10. trinn Deloppgaver Teknologi: - Hvordan er nettet skrudd sammen? - Sang om mobilbruk - Faradays kjele - DAB radio (animasjon, pop-up) - Inspirasjon til animasjon Elektronikk: - Karusell i fornøyelsespark - Trafikklys - Beltebil Disse oppgavene kan slås sammen og utvides til et storprosjekt: Lag en hel fornøyelsespark Årsplan matematikk 10.trinn 2012/2013 Læreboka er Faktor 3, Matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen. Cappelen Damm as. Innføring i nye emner foregår i hovedsak som gjennomgang på tavla Elevene arbeider med oppgaver til de ulike temaene. Deler av leksene gjennomgås for å få repetisjon og hvis elevene ønsker enkelte oppgaver. 8.-10. trinn. Vgs. Yrkesfag. Kjernen i god naturfagundervisning. Her har vi samlet noen av Naturfagsenterets fagdidaktiske artikler samt referanser til forskningsartikler. Dybdelæring. Motivasjon og tilpasning. Progresjon og vurdering. Relevans og anvendelse. Språk og kommunikasjon

Eksamen i matematikk 10Algebra – skolekassa1 ukjent opptil 100 - 10 sider - Planet Psyd10Lab kurs :: Matematikk og Naturfag på HoltanEksamen 2011 :: Matematikk og Naturfag på HoltanCeller :: Matematikk og Naturfag på HoltanNorske elever er dårligst i Europa i algebraPlakater

Matematikk: emnehefte med oppgaver og fasit 8.-10. trinn: 1: Tall og algebra emnehefte med oppgaver og fasit 8.-10. trinn Forfattere Lohne, Martin Utgitt cop. 2007 (2. utg.) Forlag Læremiddelforl. ISBN-13 9788279970880 ISBN-10 827997088 De norske Bokklubbene - De beste forfatterne - rett hjem. Maks rabatt på nye bøker og fri frakt på ordre over 299,- . Hovedbøkene sendes alltid portofritt Vi har alltid oppgaver på Mattelist som er åpne for innsending av elevsvar: Barnetrinn, Ungdomstrinn og Videregående. Gode forslag publiseres på oppgavesiden. Barnehage. Barnetrinn. Ungdomstrinn. Videregående. Postadresse. Matematikksenteret, NTNU 7491 Trondheim Besøksadresse..

 • Bystyret vedtak.
 • Amazonen syndrom krankenkasse.
 • Bygg på svensk.
 • Eureka strømpepåtrekker.
 • Sesame street owned by.
 • 90er festival regensburg.
 • Sinnfrei englisch.
 • Drosophila kreuzung aufgaben.
 • Pisces pronunciation.
 • Letters oefenen online.
 • Trockener oleander schneiden.
 • Russeparkas.
 • La catrina norsk.
 • Filtersett 14 systemair.
 • Bacheloroppgave ledelse.
 • Helgelandssykehuset intranett.
 • Chinakrone hanau öffnungszeiten.
 • Verkebyll tå.
 • Hvalfangst sør georgia.
 • Bischof hepp beurlaubt.
 • Housegard brannslukker 6 kg 55a.
 • Samsung galaxy s6 test 2017.
 • Sinead o'connor nothing compares.
 • Polygon kjøper skadegruppen.
 • Travellink växel.
 • Noriaki kasai alder.
 • Mc messa 2018 gøteborg.
 • Varmepumpe bråker.
 • Wann ryanair flüge am günstigsten.
 • Barceloneta menu.
 • Hva betyr gabriel.
 • Brenderup båthenger.
 • Gravid med negativ blodprøve.
 • Rhein main media bekanntschaften.
 • Drap 2002.
 • Trauringe wädenswil.
 • Sikkerhetstiltak i barnehagen.
 • Funkygine eks kim.
 • Asperger voksen.
 • Curseforge addon.
 • New jersey historie.