Home

Venteliste fastlege ventetid

Dette er nok spørsmål mange har stilt seg når de skulle bytte fastlege, men der fastlegen ikke hadde ledig plass. Vi har derfor nå lansert en ny funksjon i betaversjon - Sjekk ventetid - der vi ut fra legens tidligere ledighetshistorikk forsøker å forutsi nettopp dette. Du finner denne funksjonen på legens profilside Det er veldig forskjellig hvor lang tid det tar å få plass hos ny fastlege.. De som står på venteliste får plass når noen (på den nye legens liste) bytter bort fra den fastlegen, når de flytter til annen kommune, eller når de dør

Forutsi når fastlegen får ledig plass - Legelisten

Er på venteliste til ny fastlege

 1. Ingen venteliste for bytte av fastlege 15. september 2015. På legelisten tilbyr vi en tjeneste der du kan bestille varsel på sms om når legen du ønsker deg får ledige plasser. Noen av våre brukere misforstår og tror at de melder seg på en venteliste når de benytter varslingstjenesten vår, men det er dessverre ikke tilfelle
 2. Alle pasienter som henvises til Oslo universitetssykehus vurderes individuelt. Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og hvilke muligheter som finnes til å forbedre tilstanden og gjennomføre behandlingen
 3. Overtar en ny fastlege praksis fra en fastlege som avslutter sin virksomhet og sitt avtaleforhold, blir listen over personer overført til den nye fastlegen. Kommunen skal sørge for at personene på listen blir gjort oppmerksomme på bytte av listeansvarlig fastlege, og på retten til å skifte fastlege etter § 6 i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen

Ventetid og fristbrudd gikk noe ned i både psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert sammenlignet med samme periode i 2019. Men det var flere som kontaktet fastlege og legevakt i mars 2020, enn året Det er totalt 1 497 personar som står på venteliste til sjukeheim per 15. desember 2018 mot 1 518 som sto på venteliste 15. Her kan du finne og bytte fastlege, og se hvem som er fastlegen din nå Bytte fastlege. Finn og bytt fastlege, eller stå på venteliste. Velg behandlingssted. Ventetider og informasjon om behandlingssteder. Vaksiner. Oversikt over registrerte vaksiner. Sykdom og kritisk informasjon. Viktige opplysninger til helsepersonell. Donorkort. Digitalt donorkort for organdonasjon Fastlege Odd Bøyesen på Markveien legesenter i Oslo har 43 års erfaring som lege. - Vi fastleger har fått flere og flere oppgaver. Mye tid går med til møter, dokumentasjon og attester Rett til å bytte fastlege. Du kan bytte fastlege maks to ganger per kalenderår, dersom du ikke er fornøyd med legen din. - Dersom du ønsker å bytte fastlege, men denne legen har fulle lister, kan du sette deg på venteliste. Frem til du får ledig plass, kan du gå til din gamle fastlege i mellomtiden, sier Øren

Du må logge inn for å sette deg på venteliste, og så får du automatisk en plass når det er ledig. Men det er ikke nødvendig å sette deg på venteliste der det er veldig mange før deg på listen, det er jo 10 av gangen som blir ledig. Da er det kanskje lurt å heller se etter en annen fastlege, du kan velge en annen kommune også Bytte fastlege - Min fastlege. Her kan du finne fastlegen din, få oversikt over ledige fastleger og bytte fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. Du kan også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig. Gå til tjeneste Ventetiden er den tiden du står på venteliste fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målsettingen for gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse for barn og unge endret fra 40 dager i 2019 til under 35 dager innen 2021

Lang tid på venteliste til fastlege - Kropp og helse

Her kan du finne og bytte fastlege, og se hvem som er fastlegen din nå. Her kan du finne og bytte fastlege, og se hvem som er fastlegen din nå. Hopp Antall på venteliste: 51. Vis detaljer: Torkil Rabbum. Godkjent som lege i 2004 Spesialist i allmennmedisin Startet som fastlege i JESSHEIM: 1. juni 2004 Om du taster inn «venteliste» i søkemotoren Google kommer det opp en rekke forslag, da basert på hva folk vanligvis fisker etter informasjon om. De første resultatene er kanskje ikke så overraskende: SATS, fastlege, barnehage og andre hverdagslige ting. Ventelister på primærbehov må en jo nesten bare stemoderlig akseptere i velferdsstaten Ulovlig lang ventetid - Fastlegene svikter pasientene sine når fire av ti må vente for lenge på time. Den ventetiden er ulovlig, og den kan være vond. Til tross for at du ikke er akutt syk, er det ofte bekymring og smerte som får deg til å bestille legetime

Slipper betale etter ventetid hos legen. Nå kommer det klar beskjed fra helseminister Sylvia Brustad (Ap): Venter pasienter mer enn én time på avtalt dagbehandling på sykehusene, skal det ikke. Venteliste for langtidsplasser. Søkere som har fått vedtak om langtidsplass i Oslo kommune skal få tilbud om plass innen to uker fra vedtaksdato, ifølge midlertidig forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Søkere settes på venteliste hvis ikke kommunen kan tilby plass innen denne fristen Fra nyttår skal det bli lettere å komme gjennom til legekontoret på telefon, det skal gå raskere å få time og mulighetene for hjemmebesøk blir større Stavanger sykehus har 20 ukers ventetid for utredning av søvnapné. De behandlet 955 pasienter i fjor. Så får vi pasienthistorier om opptil et halvt års ventetid for å komme i gang med CPAP. Sykehuset oppgir 22 uker for tilpasning av CPAP på dagtid. Det er en skam. Det er også skammelig at en offentlig helsestatistikk ikke er riktig. - Hver fastlege har flere ledige timer til øyeblikkelig hjelp hver dag, og hvis man må vente mer enn en time er det helt spesielle grunner til det, og nevner akutt AMK-henvendelser, flere henvendelser fra hjemesykepleien, og akutte psykiatriske henvendelser som plutselig kommer på døren

Hvor lenge må du vente på time hos fastlegen

Orden i ventelister, god planlegging av aktivitet og korrekt registrering er nøkkelord, sier direktør for medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, Sykehuset Innlandet HF. Hun tilføyer at helseforetaket har en relativt lav andel av pasienter som ikke får time innen planlagt tid, og at det rapporteres fortløpende om ventetider i styremøter og i oppfølgingsmøter med klinikken Tiltak for å begrense fristbrudd og ventetid under pandemien Korona-pandemien har ført til et etterslep på behandling ved sykehusene i Nord-Norge. Dette har ført til flere Tall fra sykehusene viser at fristbrudd og antall på venteliste har økt betydelig siden mars 2020 Ventetid i UDI Oversikt over hvor lenge du må vente på svar på søknaden din. Hvis du har søkt om fornyelse velger du den type oppholdstillatelse du har søkt om å fornye. Her kan du lese hvordan vi beregner ventetiden på søknader, samt se.

Venteliste fastlege - Nå kan du sette deg på venteliste

Om bytte av fastlege - helsenorge

Livet på venteliste Gjennomsnittlig ventetid for behandling i psykisk helsevern er 55 dager. Hvordan takler folk ventetiden? PÅ VENT: Mennesker som venter på behandling i psykisk helsevern, opplever ventetiden som vond, men de tar grep for å mestre hverdagen, ifølge en ny norsk studie Venteliste. Ventelistene våre varierer fra uke til uke, avhengig av etterspørsel. Du finner en oppdatert venteliste på Regional Koordinerende Enhet (RKE) sin hjemmeside. CARF International akkreditering demonstrerer et behandlingsprograms kvalitet, åpenhet, og forpliktelse ovenfor brukerne/pasienter På grunn av lang ventetid på enkelte bilmodeller, er det stor sannsynlighet for at prisen øker før du får det endelige pristilbudet. Dette gir deg full rett til å trekke deg fra ventelisten. På den annen side har du ikke rett til å kreve å få kjøpt bilen til den prisen du var forespeilet når du satte deg på venteliste Ventetid Vikersund Bad har mange ulike rehabiliteringstilbud med ulik ventetid. Ventelistene våre varierer fra uke til uke, avhengig av etterspørsel. Klikk på knappene under for mer informasjon. Venteliste rehabilitering Når din søknad behandlet og innvilget vil du få en frist for når du skal få tilbud. Kort ti Hos min fastlege er det ikke uvanlig med 4-6 uker ventetid. (men, jeg kommer fort inn) Kontor damene starter alltid med at det er lang venting. Men, det kommer jo veldig an på hva det gjelder da. (sier man at det haster, så kommer de fort inn) Jeg kjenner flere som er friske som skal ha GU eller bare en vanlig sjekk, eller noe lignende

Ventetid. Her kan du se ventelister for langtids- og korttidsplasser i Tyrili. Pasientens døgnopphold varer som regel i cirka 9 måneder, men lengden på oppholdet tilpasses i hvert enkelt tilfelle. Det må påregnes noe ventetid knyttet til inntaksprosessen Venteliste og ventetid Venteliste og ventetid Hvordan kommer jeg på ventelisten. Du kan skrive dig på ventelisten til de boliger, vi administrerer her på hjemmesiden. Start med at finde de boliger, du er interesseret i via søgefeltet øverst på forsiden. Hvis du får. 243 stangesokninger står på venteliste for å få plass hos en av fastlegene i kommunen. Den mest «populære» fastlegen er Sissel Vangen ved Åkersvika legesenter. Hun har den lengste ventelista, med 66 forhåpningsfulle stangesokninger De fleste fastleger i Norge er selvstendig næringsdrivende, og innholdet i denne artikkelen er i hovedsak rettet mot disse. Dersom du er ansatt i en kommune og har fastlønn er det likevel viktig å kjenne disse prinsippene, fordi kommunens inntekt er direkte avhengig av hvordan du bruker takstsystemet. Teksten er hentet fra Oppstartshåndbok i allmennpraksi

Ventetid hos fastlege. Av bella21365380923, November 18, 2005 i Allmennmedisin. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. bella21365380923 5 0 bella21365380923. Medlem; 5 0 Skrevet November 18, 2005 Hos fastlegen min er det ganske vanlig å måtte vente godt og vel en måned når man bestiller time Venteliste Fastlege - gynekolog, sykdom, gynekologer, helse, gynekologi, legetjenester, laser, allergi, graviditetskontroll, øyelege, allergitest, doktor - Finn.

Bilen er ventet å få en rekkevidde på inntil 500 kilometer. NAF forventer en venteliste i løpet av 2019. Elbilene med lange ventelister. Det er mange elbiler som kommer fysisk i bilbutikkene i 2019, men ventelistene er for lengst fylt opp. - Velger du å stille deg i kø på en av disse bilene i dag, får du trolig ikke bil før seint i 2020 Venteliste fastlege. Fastlege og bytte av fastlege - Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til nsket lege p. Boulos, Rafat, M, Lege Rafat Boulos, Nei, Magnus Blikstadsv. Slik bytter du fastlege p nett - 14. Motta SMS varsling nr fastlegen fr ledig plass p sin liste. Du kan n bytte fastlege p Internett - enkelt og greit

Ingen venteliste for bytte av fastlege - Legelisten

 1. Venteliste hos fastlege innlegg 15. Bytte fastlege - venteliste innlegg 11. Fastlege med venteliste innlegg 4. Flere resultater fra forum. Her kan du finne fastlegen din, få oversikt over ledige fastleger og bytte fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. Du kan også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er.
 2. Fastlege Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Du kan finne og bytte fastlege selv i tjenesten Min fastlege Der kan du blant annet:. finne ut hvilken fastlege du ha
 3. «Vondt å vente» - et prosjekt om venteliste hos fysioterapeuter med driftsavtale 4 SAMMENDRAG Hensikt: Undersøke tilgjengelighet hos avtalefysioterapeuter.Hvem som venter på fysioterapi. Hvordan avtalefysioterapeutene vurderer ut i fra en gitt prioriteringsnøkkel nå
 4. Du kan velge fastlege hvis legen har ledig plass på listen sin. Informasjon om fastlegeordningen finner du på helsenorge.no. Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste. Fastlegeordningen i Drammen kommune er organisert i Medisinskfaglig.
 5. Personvern og cookies. Gjesdalbuen er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker
 6. Ventetid Ventetid er tiden det tar fra vi mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling. Se Helsenorge for beregning av ventetid. Klikk her. Gå tilbake til Praktisk informasjon. Kirke og sjelesorg. Kirke og sjelesorg er naturlig og integrert del av tilbudet til pasientene på Modum Bad
 7. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor. Oversikt over fastleger i Fauske og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du på helsenorge.no sin informasjonsnettside om bytte av fastlege. Venteliste. Man også mulighet for å registrere seg på venteliste til en bestemt fastlege

Statistikk 2019 i tall 113 gjennomførte donasjoner fra avdød giver 439 pasienter fikk livreddende hjelp 84 prosent positive svar til donasjon (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde) 372 transplantasjoner med organ fra avdød giver 67 transplantasjoner fra levende giver (én nyre) 12850 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969 448 på venteliste for [ Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Dersom du logger deg inn i tjenesten Bytte fastlege på helsenorge.no, kan du finne og bytte fastlege både for deg selv og egne barn under 16 år. Du kan sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig

Ventetider - Oslo universitetssykehu

Oslo Golfklubb har venteliste for medlemskap Oslo Golfklubb er ikke bare landets eldste golfklubb, men også landets mest populære. Det har resultert i en relativt lang venteliste for deg som ønsker å bli medlem. I dag, 7.februar 2017, er det 161 Ventelister skal gi eldre pleietrengende og deres pårørende forutsigbarhet og trygghet for at behovet deres er sett, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Den første rapporteringen viser at 44 prosent av landets kommuner har personer på venteliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig

Opprettar venteliste for fastlege. Står ein på venteliste vil ein bytte fastlege automatisk når det blir ledig plass. Ny ordning gjør at du kan sette deg opp på venteliste hos fastlegen du ønsker deg. I vinter kom tilbudet hvor man kan sette seg på venteliste hos en fastlege Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Dersom fastlegen du ønsker har full pasientliste, kan du sette deg selv og barna dine på venteliste. Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen henvisninger, oppdatering av ventelister og fastsetting av sluttdato ventetid. Denne oppfølgingsrevisjonens omfang er basert på internrevisjonens vurderinger av risiko for gjenstående svakheter, med utgangspunkt i administrasjonens rapportering til styret i Helse Nord RHF om foretakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger. I tilleg Bytte av fastlege gjør du hos Helsenorge.no. Ønsker du å bytte fastlege og stå venteliste? Hos Helsenorge kan du se hvor mange som står venteliste hos den enkelte lege. Erfaringsmessig tar det flere måneder å få ny fastlege om ventelisten er over 10

Forskrift om fastlegeordning i kommunene - Lovdat

Fastlege og bytte av fastlege - Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til nsket lege p. Babyverden Forum Hei, jeg hadde samme problem som deg og mange andre, og det er vel ikke veldig sannsynlig at NAV kommer til opprette en venteliste for Welle-Nilsen er fastlege i Loddefjord og har altså byens lengste venteliste. 168 kvinner, menn og barn venter på plass hos henne. Åtte av ti på topp er kvinner Der er det ikke lett å slippe til Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt

Nyheter - Helsedirektorate

Kan jeg bytte fastlege? Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan også sette deg på venteliste. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. For å bytte fastlege: Ta kontakt med Fastlegetelefonen på 810 59 50 Fastlege. Fastlegeordningen ble innført i hele landet i 2001. Alle som er bosatt i en kommune har rett til enten en fastlege eller legepraksis med flere leger. Fastlegen skal ha et særskilt ansvar for den enkelte pasienten. Man kan skifte fastlege to ganger i året, og man har rett til å få en ny vurdering hos en annen fastlege Der ville de avgjøre om jeg i det hele tatt fikk lov til å sette meg på venteliste for å kjøpe en av modellene jeg nevnte. Rutinen var innført for alle sportsmodeller i stål. Hvis jeg ble godkjent, var det 1,5-2 års ventetid på modellene jeg eksplisitt etterspurte. I andre farger kunne ventetiden reduseres til et år

Boliger med kort ventetid. Skriv dig op på vores bolig venteliste her på siden. Vi har boliger med kort ventetid! Boligforeningen VIBO råder i dag over mere end 6.000 forskellige lejeboliger, fordelt i hovedstadsområdet og Nordsjælland Lang venteliste for å få fastlege: - Det er selvfølgelig helt uholdbart, sier ny kommuneoverlege I Tjeldsund og Evenes står 148 personer på venteliste for å få fastlege, ifølge opplysninger fra Helsenorge.no Venteliste og ventetid. 3B's venteliste. Når du er skrevet op som boligsøgende hos 3B står du på venteliste til ca. 12.000 boliger. Hvordan skriver jeg mig op? Du kan skrive dig på ventelisten til en bolig fra du er fyldt 15 år. Hvordan får jeg hurtigst en bolig

En slik venteliste-funksjon har både befolkningen og vi som har ansvaret for byttene ønsket oss i lang tid, sier avdelingsdirektør og tjenesteansvarlig Steinar Mathisen i Helsedirektoratet. På nettsiden kan man også bytte fastlege for egne barn, men man kan kun stå på én venteliste av gangen Altså, hvis jeg setter meg på venteliste til ny fastlege, vil den gamle fastlegen da få vite det? Er redd for at holdningen da vil bli litt sånn «du skal jo bytte uansett så hvorfor skal jeg hjelpe deg?» Derfor tør jeg ikke bytte hvis det vil bli tilgjengelig informasjon for nåværende fastlege. A.. Dersom du logger deg inn i tjenesten «Bytte fastlege » på helsenorge.no, kan du bytte fastlege både for deg selv og egne barn. Du kan sette de samme personene på venteliste. Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen

Venteliste og ventetid. Når du får en bolig via den interne venteliste, bliver du fjernet fra ventelisten. Den interne venteliste giver dig fortrinsret til hver anden ledige bolig. Orivning på intern venteliste. Som beboer kan du skrive dig op på den interne venteliste i boligsøgningen Dersom du logger deg inn i tjenesten «Bytte fastlege» på helsenorge.no kan du bytte fastlege både for deg selv og egne barn. Du vil nå kunne sette de samme personene på venteliste. Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen. Med en gang fastlegen får ledig plass, trer byttet automatisk i kraft fra første dag i kommende måned Kortere ventetid i Østfold Kristiansen klager ikke høylytt, han er en tålmodig kar. Det er også de 1.600 andre som må vente bortimot 10 måneder på grå stær-operasjon på sykehuset i Drammen Alt fra behandling, resepter og attest på fravær. Unngå kø og ventetid. Vi tilbyr digital resept, videosamtale med lege eller besøk klinikken vår i Nydalen

Vangseter

Bytte fastlege - tjenester

 1. Avviklede fra venteliste, gjennomsnittlig ventetid, antall på venteliste og prosentandel som har ventet mer enn seks måneder. Alle behandlingssteder, poliklinikker for barn og unge. 2003-2005. Ordinært avviklet fra venteliste, gjennomsnittlig ventetid og antall som venter. Alle behandlingssteder, poliklinikker for voksne. 2003-2005
 2. Fastlege Fastlegekontor Ledige plasser Antall på venteliste; Afzal, Qasim37 år, mannHar vikar i 100 % til og med 1. september 2021: Stortorget LegesenterTorggata 83, 2317 Hamar: 10 av 1200: Har ikke venteliste: Badili, Shalala44 år, kvinne: Voll LegesenterLundgutua 4, 2319 Hamar: 3 av 1200: Har ikke venteliste: Bakke, Klaus47 år, man
 3. Fastlege. Formålet med Hvis fastlegen du ønsker ikke har ledig plass, kan du sette deg selv og dine barn på venteliste. Du vil da bytte fastlege automatisk så snart legen får ledig plass, og det blir din tur. Byttet gjelder fra førstkommende månedsskifte. Du kan kun stå på én venteliste av gangen
 4. Det er ikke mulig for meg å svare på hvor lenge du må vente, men mange plasser er det over ett års ventetid. Det er selvsagt alt for lenge å vente for noen. Det er psykologen som skal vurdere hvor lenge du kan stå på venteliste, men mange plasser er kapasiteten helt sprengt. Du bør være så åpen over for legen din som du klarer
 5. 61 står på venteliste for å bytte fastlege. Fastlegelista oppdateres en gang i måneden. Her er tallene 1. november 2020: Legens nav
 6. Ventelister For fortløpende oppdatert oversikt over venteliste eller andre spørsmål, ta kontakt med inntakskoordinator ved Sørlandets rehabiliteringssenter telefon 38 34 94 00. Se venteliste

Holman forklarer at dagens regler for ventelisterapportering skjuler faktisk ventetid i behandlingsforløpet: - Systemet garanterer å få starte i tide, men ikke å komme frem i tide. Det gjelder særlig etterslepet i interne ventelister til behandling og kontroll Blir gal av fastlegekontoret mitt. Korteste ventetid for time er 7 uker! Hallo 7 uker! og ikke er det noen å bytte til heller. Ingen har ledig kapasitet. og ingen andre legekontor her jeg bor Kan setje seg på venteliste Nettstaden helsenoreg.no melder at no kan ein setje seg på venteliste for å bytte til den fastlege ein ønskjer, i staden for å prøve å passe på sjølv når det blir ledig plass. Skal ein setje seg på venteliste må ein logge seg inn på tenesta bytte fastlege på nett. [ Hvis din fastlege tilbyr legetime over nett vil du se det når du logger inn på helsenorge.no. Dette kalles på «e-konsultasjon» og foregår med lyd, Du kan også sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig. Hvis du ikke har internett, ring Helsenorge på telefon 23 32 70 00. Ha fødselsnummeret ditt.

Du kan velge fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig. Du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Barn under 16 år får automatisk samme fastlege som mor når foreldre har felles foreldreansvar og samme. TELEMARK: Ti fastleger har over hundre personer på venteliste. Tre av dem jobber på samme legesenter Les mer om fastlege, forberedelser til timen og egenandel her. Fastlegene i Sarpsborg. Her er oversikt over fastleger i Sarpsborg. Her finner du kontaktinformasjon, ledige plasser, og antall pasienter som eventuelt er på venteliste. Bytte av fastlege. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår

Helsenorge - din helse på nett - helsenorge

 1. Pasienter ordinært avviklet fra venteliste i perioden (periodetall) Gjennomsnittlig ventetid i dager fordelt etter omsorgsnivå og bostedsregioner. Tredje tertial 2007 og endring i dager fra tredje tertial 2006. Pasienter som står på venteliste per 31.12.2007 (øyeblikkstall) Median ventetid i dager fordelt etter omsorgsnivå og bostedsregioner
 2. Venteliste ved psykiater Husk at de som svarer ikke nødvendigvis er helsefaglig personell. Ta kontakt med fastlege ved bekymringer! Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Venteliste ved psykiater. Av AnonymDiskusjon, 1. februar 2011 i Helse. Svar i emnet
 3. istrerande direktør Olav Klausen melde at pasientar i Helse Fonna har kortare ventetid enn det nasjonale kravet på 65 dagar. Det kom fram under dagens styremøte i føretaket

Helfo skal også registrere pasientane sitt bytte av fastlege. Fastlegeordninga er heimla i fylgjande forskrift: forskrift om fastlegeordning i kommunene. Innbyggar kan finne og bytte fastlege, eller sette seg på venteliste om ikkje fastlegen er ledig på helsenorge.no Bente Soløst skriver jeg til meg: «Jeg ønsker å informere deg om at det er uholdbar lang ventetid på å få ergoterapitjenester i min bydel som er Søndre Nordstrand. Jeg har sykdommen ME og søkte om ergoterapi for å søke om hjelpemidler i januar 2016. Jeg står fortsatt på venteliste etter 1 1/2 år. Jeg har etterspurt noen ganger hva som skjer og om jeg snart får hjelp, sist i. Fastlege. Innbyggerne i Norge har rett på en fastlege. Fastlegens oppgave er å tilby legetjenester som helseveiledning, utredning og behandling til de innbyggerne som er tilknyttet denne fastlegen. Når det er nødvendig henviser fastlegen deg som pasient til f.eks. sykehus eller spesialister

4 av 10 fastleger bryter ventefrist - NRK Norge - Oversikt

Venteliste til fastlege Sist oppdatert: 21.03.2018 12:48:42 Engerdal tlf 62 45 96 00 - postmottak@engerdal.kommune.no - Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal organisasjonsnummer 964948976 - bankkontonummer 1890.07.38141 Ansvarlig redaktør ,nettredaktør Gerd Øverstad Galte Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor. Oversikt over fastleger i Bodø og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du på helsenorge.no sin informasjonsnettside om bytte av fastlege. Venteliste. Man også mulighet for å registrere seg på venteliste til en bestemt fastlege Fra stengte ventelister til ny elbil «på dagen» - Dette bør du tenke på før du setter deg på venteliste. Produksjonskapasiteten og modellutvalget øker, men det gjør også etterspørselen Ingen annen fastlege i Midt-Troms har flere på venteliste enn han Hvis popularitet måles i størrelse på venteliste er Yngve Silsand den mest populære fastlegen i hele Midt-Troms. KJent: Yngve Silsand ved Senjalegens avdeling på Finnsnes er fastlege til 1.500 personer Bestill legevakttime - Lang ventetid hos legevakten i Oslo? Bestill time for rask legehjelp. Fra NOK 395,- inkludert 1 prøve. Oslo Helse - Fastlegevakte

Fastlege: Hvilke rettigheter har du som pasient? - Lommelege

Bytte fastlege . Fastlegetelefonen: 810 59 500. Nummeret gjelder for hele landet, og du kan bruke det hvis du vil bytte fastlege eller finne ut hvem som er din fastlege. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger i året, men det krever at det er plass på listen til legen du ønsker. Du kan stå på venteliste hos en lege. Om venteliste Read the latest magazines about Ventetid and discover magazines on Yumpu.co Read the latest magazines about Venteliste and discover magazines on Yumpu.co Fastlege - Bytt til dr. Persley som fastlege og få tilgang til time på dagen, videokonsultasjon og hjemmebesøk. Fra NOK 155,- Oslo Helse - Fastlegevakte 0 ord som slutter på ventetid. Hjelp oss å bli bedre. Skriv inn så mange synonymer du klarer til avholde, separert med komma Legg til. Kudos. Fant du synonymet du lette etter? Lik det! Alfabetisk liste. vente seg ventelig venteliste ventende ventet. ventetid. ventil ventilere ventilfjær ventrikkel Venus. Synonym.

Hvordan bytte fastlege - Ikke fornøyd med fastlegen

Spørjetenesta Pasientens fastlege Fristbrudd Fristbrudd. Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo pasientformidling dersom de ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis. Helfo vil da forsøke å finne et annet behandlingstilbud til pasienten Lange ventelister på nordre Nesodden - fastlege Anna Hødnebø starter opp på Tangen i 2018 med blanke lister. Nye fastleger i Ås har plass til mange pasienter på listene. Truet med å kastrere fastlegen levende. Nå må han i fengsel. Så vanskelig er det å få fatt i lege i Amtaland redusere ventelista 2. Ressursstyring -planlegge inntak og utredninger 2. Beregne tilstrekkelig antall inntak slik at ventelistene ikke vokser over tid 0 10 20 30 40 50 60 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 3 9 5 1 7 3 9 5 1 er) Ukenummer Ventetid simulert over 3 år Ventetid 9 inntak/uke Ventetid 10 inntak/uke Analyse Venteliste til fastlege Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.n Brannstasjonen legesenter kan i første rekke brukes av de personene som har fastlege på legesenteret. Valg og bytte av astlege gjøres på nettsidene til Helsenorge eller på telefon 800 43 573 I tillegg har legesenteret et særlig ansvar for å yte øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder seg midlertidig i kommunen og som ikke har fastlege i distriktet vårt

Bytte fastlege - Min fastlege Norge

Legevakt og fastlege; Tønsbergregionens Legevakt; Må belage deg på ventetid på legevakta. Bemanningen på legevakta i Tønsberg er økt, men det vil bli noe lengre ventetid enn normalt i sommer. For at ventetiden skal bli så kort som mulig,. Ny helsesekretærtjeneste som fjerner ventetid hos fastlege; Firmapresentasjon. Telemedic leverer ekstern kundeservice og timebooking via telefon & data til helseforetak i hele Norge som har liten kapasitet eller for dårlig tilgjengelighet på telefon, epost og SMS. Vi har drevet i 25 år Rammes av batterimangelen: Kia varsler lang ventetid på e-Niro og e-Soul. Maks 250 biler kan leveres resten av 2019. Kia har sendt ut varsel til kunder som står på venteliste for elbilene e-Niro og e-Soul om at leveringstiden blir lenger enn forventet

 • Bild zeitung gutschein.
 • D day death count.
 • Klm rør.
 • Lege i spesialisering lønn.
 • Bästa collage appen gratis.
 • Single party jena.
 • Ciudad de mexico.
 • Soße mit erbsen und schinken.
 • Snø faller tomas tranströmer.
 • Kfz zulassungsstelle meckenheim.
 • Xylofon ljud.
 • Kirche nördlingen gottesdienst.
 • Wiki kain abel.
 • Glock eu.
 • Frieser føll til salgs.
 • Andrea berg mann.
 • Eddikessens rengjøring.
 • Winchester trailer.
 • Parks and recreation andy.
 • Toblach høyde over havet.
 • Manta bil.
 • 9 falten methode.
 • How to make lasagna.
 • Antall boliger til salgs statistikk.
 • Polizei leipzig twitter.
 • Htt kundenportal vivawest de registrierung.
 • La vie osnabrück.
 • Hanne sørvaag gift.
 • User id steam.
 • Gro gate pdf.
 • Generalisering eksempel.
 • Nfp jobs.
 • Hétérotrophe def.
 • San cristobal de la laguna stadtplan.
 • Missguided nitin passi.
 • Eco steam.
 • Kommunismens fall i östeuropa.
 • Vesak buddhismen.
 • Lord nelson frø norge.
 • Barceloneta menu.
 • Filtersett 14 systemair.