Home

Bacheloroppgave ledelse

Organisasjon og ledelse - Bachelo

 1. 2.1 Ledelse Gotvassli oppsummerer ledelse slik: «iedelse er mellommenneskelig påvirkning, utøvet i en situasjon og rettet mot, gjennom kommunikasjonsprosessen, oppnåelsene av ett eller flere Kandidat 50 BLU360 1 Bacheloroppgave Page 10 av 3
 2. Motivasjon og Ledelse Bacheloroppgave våren 2011 II SAMMENDRAG Den foreliggende bacheloroppgaven handler om motivasjon og ledelse. Fokuset i arbeidet har vært på hvordan ledelsen i Norwegian Broker AS påvirker de ansattes motivasjon, og da spesielt den indre motivasjonen. Årsaken til at vi har valgt motivasjon som tema er det stor
 3. ne hØgskole fordypning: organisasjon og ledelse
Økonomi og ledelse - Bachelor | Høyskolen Kristiania

OLA2013/1 Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse 15 studiepoeng S5(H) S6(V) Tilleggsemnemuligheter: Studiepoeng År 1 År 2 År 3. OLA1053/2 Studentbedrift (valgfritt) 7,5 studiepoeng. OLA1054/1 Kvalitative forskningsmetoder for organisasjonsfag (valgfritt) 2,5 studiepoeng. Bacheloroppgave BCR3103 Hvordan håndterer ledere ivaretakelsen av kvinner under permisjonstiden, og hvordan oppleves denne prosessen for kvinnen selv? Vår 2019 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Høyskolen Kristiania. 2.2 Ledelse. Hennes forskningsinteresser er ledelse og organisasjon, kultur og personlighet. Ledelse og utbrenthet blant underordnede. Forfattere: Hedvig Fosse, Ragnhild Utgarden, Reidun Bjergene, Hilde Hetland. Publisert: 3/2005. Skriv ut Personal ledelse. Ta alle 6 del-kursene for Kr. 590 og oppnå tittelen Bacheloroppgave Oppgaven skrives det siste semestre og skal gi deg muligheten til å dokumentere din faglige kunnskap og innsikt i hva du har lært de 3 årene

Ledelse og utbrenthet blant underordnede - Magm

Sykepleiedokumentasjon, hjemmesykepleie, ledelse, kunnskaper, kvalitet (3-5 stk) Antall sider/ord:48/12228 Antall vedlegg:1 Publiseringsavtale inngått: nei Introduksjon: Tidligere forskning viser at sykepleiedokumentasjon ofte er mangelfull og utilstrekkelig, og dette kan true pasientsikkerheten i hjemmetjenesten BACHELOROPPGAVE Ledelse av personalet i tilvenning av de yngste barna i barnehagen Staff management in the adaptation of the youngest children in kindergarten Kandidatnummer 232 og 216 BLUBACH 2018/19 Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Barnehagelærerutdannin Denne artikkelen viser vinnerne av årets beste bacheloroppgave ved Høyskolen Kristiania kull 2013-2016. Navn: Simon Wiig Andersen (26), Henrik Aarnes Wiik (23) og Alexander Thorvaldsen (24) Tittel på bacheloravhandlingen: «Hvilke elementer vektlegges i forberedelsene til forhandlingene ved salg av fotballspillere i Tippeligaen?» Studerte: Bachelor i markedsføring og salgsledelse i Berge

Bacheloroppgave i økonomi og ledelse Finansielle muligheter ved oppstart av lokalt verdiskapende bedrifter i distriktene Lars Handå, 212 '--Cathrine Hauknes Lundenes, 206 Bodø Handelshøgskolen i Bod BØKLED3 - Bacheloroppgave -Økonomi, ledelse og bærekraft Om emnet. Vurderingsordning. Vurderingsordning: Bacheloroppgave Karakter: Bokstavkarakterer Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter; Oppgave: 100/100: Faglig innhold. Studentene velger primært oppgaver fra en portefølje sammensatt av temaer fra. BTEK391 - Bacheloroppgave - Teknologidesign og ledelse Om emnet. Nytt fra studieåret 2020/2021. Vurderingsordning. Vurderingsordning: Bacheloroppgave Karakter: Bokstavkarakterer Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter; Oppgave: 100/100: Faglig innhold. Tema velges ut fra eget fagområde og oppgaven tildeles av. Bacheloroppgave Petter kan være en trapp En bacheloroppgave om mobbing i barnehagen Peter can be a steppingstone A bachelor about bullying in kindergarten Barnehagelærerutdanningen samlingsbasert (BLUS) 2016 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket JA ☒ NEI

Bacheloroppgaven sin oppbygning - eStudie

 1. istrasjon og ledelse har du gode arbeidsmuligheter innen offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner. Hvilke muligheter du har avhenger av hvilke fag du velger gjennom studieløpet, dine interesser, hvor du har hatt praksisoppholdet ditt, hva du skriver om i bacheloroppgaven og den kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene
 2. Teorier i ledelse fokuserer i stor grad på hvordan ledere bør tenke, føle og handle. Tjenende lederstil (Greenleaf, 1998) medfører at ledere må lytte til medarbeidere for å forstå deres behov. Situasjonsbestemt ledelse (Blanchard, 2007) hevder at ledere må forstå sine medarbeidere og deretter velge den mest hensiktsmessige lederstilen
 3. Opptak og adgangsregulering. Bacheloremnet er kun for studenter med opptak til bachelorprogrammet i sosiologi. Andre studenter kan søke om opptak på emnet SOS2200 - Organisasjon, ledelse og arbeid som følger samme undervising, men uten at det skrives en bacheloroppgave. Studenter i avsluttende semester vil bli prioritert
 4. RLL2008 Bacheloroppgave 15 studiepoeng S5(H) S6(V) Noen aktuelle valgemner: Studiepoeng År 1 År 2 År 3. 2RL30/1 Snow business (valgfritt) 15 som for eksempel Master i Innovasjon og Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse
 5. ar ved semesterstart. Det er mogleg å gjennomføre ECON290 på to forskjellige måtar: . med rettleiing og munnleg presentasjon (versjon A) o

Barcheloroppgavens teorikapittel - eStudie

Bacheloroppgave innen Ledelse og Markedsføring i service- og opplevelsesøkonomi: Personas i innovasjon, opplevelsesdesign og Denne oppgaven er skrevet som en avsluttende del av vår bachelor i økonomi og ledelse ved Handelshøgskolen Nord, Nord Universitet Bodø Bacheloroppgave 2014 JUS OG LEDELSE Av Mona H. Johansson og Anne H. S. Andreassen Bacheloroppgaven er skrevet som et avsluttende ledd i studiet bachelor i jus og ledelse ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Høgskolen er ikke ansvarlig for bacheloroppgavens teorier, metoder eller konklusjoner Bacheloroppgave i BTH 2532 06.06.2013 Side 3 opplyst om at kompetanseoverføring ikke bevisst praktiseres hos Br. Bjerkli, og endret derfor synsvinkel og valgte ledelse av prosjekter som tema. Dette var et tema som prosjektledelsen selv ønsket å få tilbakemelding på. Årsaken til dett Endring, ledelse og kommunikasjon. Utvikling er ofte en konsekvens av endring. Du vil forstå hvordan man kan planlegge og gjennomføre endringsprosesser. Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi, HR og ledelse 15 stp. Muligheter i studietiden. Du har flere.

Bacheloroppgave VPL05 Vernepleie LØSNINGSFOKUSERT KOLLEGAVEILEDNING SOLUTION FOCUSED COLLEAGUE SUPERVISION Hilde Alexandra Almeskar Totalt antall sider inkludert forsiden: 46 (fokus på bedriftskultur og ledelse) fikk jeg litteraturtips og inspirasjon for arbeidet Bacheloroppgave vår 2019 Teknologidesign og ledelse 8 1. Introduksjon Vi er to studenter som utdanner oss innen bachelor i Teknologidesign og ledelse ved NTNU Gjøvik. Våren 2019 fullfører vi vår bachelorutdanning ved å skrive en bacheloroppgave for Toten Glass & Aluminium AS, en lokal bedrift som ønsker å utvide sitt produktsortimen Bacheloroppgave Folkehelse og helsefremmende arbeid. Bacheloroppgave i Prosjektledelse. DMMH Brage: Ledelse og vennskap i barnehagen: En studie med Ledelse og konflikthåndtering. Bacheloroppgave Prosjektledelse. Brage INN: Trivsel, ledelse og motivasjon ved sykehjem En bacheloroppgave utgjør ofte bare 10 studiepoeng, og mange studenter har derfor 1-2 fag til samme semester. Det kan gjøre det stressende å skrive og fullføre bacheloroppgaven, i tillegg til å måtte lese pensum, skrive oppgaver og øve til eksamen i de andre fagene du har Annet Bacheloroppgave Business Model Canvas Design Sprint Digital ledelse Digital markedsføring Internship - Posten Norge Kommunikasjon Kommunikasjonsdagen 2017 Kunsten å beskrive noe som ikke finnes Nettbutikkvurdering Om meg Social Media Days Oslo 2017 SoMe Studentoppgave

Selv om vi i dag vet ganske mye om hva som gir effektiv ledelse, er det likevel mange ledere som ikke ser ut til å utøve effektiv ledelse . De er utydelige, lar ting skure og gå, tar ikke fatt i konflikter, takler ikke vanskelige situasjoner, kommuniserer dårlig, tar ikke fatt i regel- eller normbrudd: De tar generelt ikke ansvar Alle versjoner: PTL231 (2020—2021) PTL231 (2019—2020) PTL231 (2018—2019) Emnekode: PTL231 Emnenavn: Bacheloroppgave i praktisk teologi og ledelse Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre Steder: Bergen Studieår: 2019-202

Bacheloroppgave 15 stp. Fordypninger Ledelse. Med erfaringen fra dette studiet har du gode muligheter til å jobbe deg mot en lederstilling, slik som daglig leder eller butikksjef. Analyse. Dykk ned i tallene og finn nye innsikter for bedriften du jobber for.. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ADMINISTRASJON OG LEDELSE (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen ADMINISTRASJON OG LEDELSE (Bachelor) ledelse i idretten (Heggdal 2008). En slik kompetanseheving kan føre til økt profesjonalisering, og derav flere ansettelser av daglig ledere. bacheloroppgave ble skrevet ved Høgskolen i Molde og da var det naturlig å ta utgangspunkt i idrettslag fra nærmiljøet HBV - Bacheloroppgave i jus og ledelse 2015 2 Forord I anledning vår bachelorgrad i jus og ledelse ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avdeling Ringerike, har vi skrevet denne avhandlingen som et avsluttende ledd i vår utdanning. Ved valg av tema for vår forskning, ble ulike interessante alternativer innenfor jus og ledelse vurdert

Tidligere masteroppgaver - Master i ledelse

 1. Emnesøk. Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 . Bytt evt. studieår nederst på denne siden. Search and list in english here
 2. Bacheloroppgave - Human Resource Management Bang, Vilde ; Rosenberg, Anna ( Bachelor thesis , 2020 ) Formålet med denne bacheloroppgaven har vært å undersøke hvor høy validitet og reliabilitet gamification har i seleksjon
 3. Er du barnehagelærerstudent og skal skrive bacheloroppgave? Og så vet du ikke helt hvordan du skal gå fram og hvilket tema du skal velge? Da bør du lese denne boka.Åtte forskjellige studenter presenterer her bacheloroppgavene sine. De beskriver kort sin
 4. Hotellmarkedet preges i dag av sterke etterspørselssvingninger, som videre resulterer i varierende etterspørsel etter arbeidskraft. Dette er spesielt gjeldende sesongbasert hotelldrift ved perifere destinasjoner. Bacheloroppgavens tematikk forankres i dette, der formålet er å belyse hvordan organisasjonskulturelle elementer innvirker på ansattes intensjoner om å forlate bedriften.
 5. profesjonell ledelse og ledelse i nære relasjoner En kvalitativ studie om hvordan pedagogiske ledere opplever rollen som personalledere i barnehagen.. Randi Elisabeth Nordlie Masteroppgave i pedagogikk PED396 Høst 2013 Universitetet i Bergen Det psykologiske fakultet Institutt for pedagogik
 6. Bacheloroppgave skrevet av to studenter på Universitetet i Sørøst-Norge. Karakter A. Økonomi og ledelse, avsluttende oppgave. Problemstilling «Hvilke konkurransefortrinn gir faste priser kontra spotpris i drivstoffbransjen?», men oppsett og forskningsmetode kan være aktuelt som mal for andre problemstillinger. NOK 89.00 - Kjøp nå Gå til kassen Lagt i handlevogne
 7. istrasjon og ledelse i offentlig virksomhet - bachelor. Universitet og høgskole. Bachelorstudiet gir bred kompetanse i offentlig politikk og ad

Sjekk studiets egen studiestartside (student.oslomet.no). Her finner du studiets programplan og oversikt over timeplan og pensum. NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student kan disponere og skrive en bacheloroppgave i spenningen mellom praktisk og teoretisk refleksjon, med særlig vekt på å kunne kritisk vurdere og drøfte sammenhengen mellom teori og praksis i lys av teologi og ledelse i praksis; kan reflektere over sammenhengen mellom valgt fordypning i bacheloren og praktisk-teologiske og ledelsesfaglige. Se også: Rutiner for oppstart og innlevering av masteroppgave | Rutiner for oppstart og innlevering av bacheloroppgave Lage problemstilling Emne, tema og problemstillin

HR, organisasjonspsykologi og ledelse - Høyskolen Kristiani

Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor

Da han skulle skrive sin bacheloroppgave i ledelse og organisasjonsutvikling var det naturlig å se mot DFS. Hans bachelor i Organisering av DFS sentralt for å gjøre organisasjonen mer effektiv, robust og relevant fikk karakteren B. -For meg var det veldig relevant å skrive om DFS Bacheloroppgave 2018 - Kandidatnummer 3 ix 1.3 Avgrensninger Innenfor ledelse finnes det mange teorier og jeg har måttet avgrense meg. Å gjennomføre undersøkelser og finne relevant litteratur innenfor en spesifikk tidsramme har vært utfordrende. Det har vært en kombinasjon av å finne rett teori og litteratur samtidig so Da er vi i gang med vår bacheloroppgave. Vi er tre studenter på Høgskolen i Gjøvik som studerer økonomi og ledelse og vil ved hjelp av denne siden holde eventuelt interesserte oppdaterte om fremgangen. Med vennlig hilsen Cato, Kristian, og Atle

Ledelse for en lærende barnehage. En lærende barnehage krever ledelse som setter i gang og leder refleksjons- og læringsprosesser blant de ansatte. God ledelse vil være å integrere og utvikle både de teoretiske og erfaringsbaserte kunnskapsformene i personalet Vil du og jobbe innenfor den internasjonale og spennende sjømatnæringen og bidra til bærekraftig produksjon av sjømat? Bachelor i havbruksdrift og ledelse gir deg kompetansen du trenger for å ta steget inn i denne næringen som er i rask utvikling. En kombinasjon av biologiske og økonomiske havbruksfag samt praksis, gir deg en solid kunnskapsbase for en karriere innenfor sjømatsektoren Dette er et studium for de som ønsker kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap. Krav til beredskap i forhold til uønskede hendelser, menneskeskapte eller som følge av naturkatastrofer. Dette har økt i alle deler av samfunnet de siste årene. Studiet fokuserer i hovedsak på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap i nordområdene, i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Lederrollen innehar mange utfordringer. Noen av dem er naturlig nok lettere å håndtere enn andre. Kriseledelse og krisehåndtering er noe av det mest krevende en leder vil stå overfor På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon om hvordan studenter bør gå fram når de skal lage problemstilling for en oppgave. <<TableOfContents>>. Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen Bipolar lidelse og akupunktur Jeg har i flere år jobbet som sykepleier ved psykiatrisk klinikk i Stavanger. I den forbindelse møter jeg mange pasienter med bipolar lidelse og vet hvor stor påkjenning det er for pasienter å gjennomgå en manisk eller depressiv fase Hei! Jeg går på økonomi og administrasjon, år 3, og tida er vel inne for å komme fram til hva jeg skal skrive bacheloroppgave om. Ingen av de ideene jeg har kommet fram til selv har vel egentlig slått helt til oppe i hodet mitt. Jeg har sett noen skrive bedriftsøkonomisk analyse av x eller verdiv.. Bacheloroppgave om smartere godstransport. Foto: samt mastergrad i maritim ledelse og doktorgrad i nautiske operasjoner. Adnana Pusa var en del av kullet 2014-2017 på bachelor i skipsfart og logistikk. Abonner på vårt nyhetsbrev . Kontakt. Sentralbord: 31 00 80 00 E. Du finner den obligatoriske forsiden i Inspera Assessment for oppgaver og eksamener som leveres der. På hjemmeeksamener og arbeidskrav skal den obligatoriske forsiden være forsiden på besvarelsen, mens på andre typer innleveringer skal den legges ved besvarelsen Pris til bacheloroppgave om trivsel hos fengselsbetjenter På Høgskolen i Buskerud fikk tre studenter på Jus og ledelse pris for sin bacheloroppgave som så på sammenhengen mellom fengselsbetjenters trivsel på jobben og faren for å bli utsatt for vold

Som IT-student vil du gjennomføre en bacheloroppgave i tett kontakt med en oppdragsgiver fra offentlig eller privat virksomhet. Våre forelesere har kontakt med private og offentlige virksomheter utenfor universitetet og utvikler tidvis løsninger for dem. Erfaringer fra slike praktiske utviklingsoppdrag brukes i undervisningssammenheng Studentene skal utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig art, men med hovedvekt på egen fagretning. Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling, og legges opp slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet blir benyttet

Beste bacheloroppgave ved Høyskolen Kristiania 201

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Overordnet tema for emnet er pedagogisk dokumentasjon. Kunnskapsområdet tematiserer pedagogisk ledelse i barnehagen, personalledelse og ledelse av endrings- og utviklingsprosesser i et mangfoldig barnehagemiljø samt samarbeid med foresatte og eksterne instanser Studieretning Ledelse og menighetsutvikling velger emnene Lederskap i kirkelig og tverrkulturell kontekst (20 stp) og Menighetsutvikling (10 stp). Ulike modeller og verktøy for menighetsutvikling vil bli presentert. I tillegg kommer bacheloroppgave med metodekurs (20 stp) og et fritt valgemne (10 stp) for begge studieretningene

Emne - Bacheloroppgave -Økonomi, ledelse og bærekraft

Sykepleier Guro Karlsholm skriver en doktorgrad hvor hun ønsker å bidra til å øke kunnskapen om sykepleierstudenters motivasjon til å skrive bacheloroppgave, hva de forventer å lære og om det er en sammenheng med kunnskapsbasert praksis Bacheloroppgave i Relasjonsmarkedsføring og ledelse I hvor stor grad er det mønsteret av adferd lederen utviser i samsvar med de forventninger og oppfatninger medarbeider har. Av Cecilie Sommerland og Julie Klausen Bodø Mai 201 Innhold Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse OLA2006 . To change the font size, hold Ctrl (Windows/Linux) or Cmd (Mac) and press + to increase or -to decreas Våren 2011 fullførte jeg mitt delstudium i Brussel, gjennomførte et åtte ukers praksisopphold hos HR Norge samtidig som jeg jobbet med å skrive bacheloroppgaven. Studiets siste semester var krevende men også utrolig lærerikt. Jeg valgte å fokusere min oppgave rundt temaet rekruttering og forsøkte gjennom intervjuer med fagpersoner å finne frem til noen kritiske sukssessfaktore

BACHELOROPPGAVE MOTIVASJON & KOMPETANSEUTVIKLING Hvordan kan barnehagen arbeide med kompetanseutvikling, og vil arbeid med dette bidra til å motivere personalet i sitt arbeid? June Unhjem, 3.orgled Dronning Mauds Minne Høgskole Våren2014 Kandidatnummer: 208 Emnekode: BACH-HO05 Emnenavn: Pedagogikk, organisasjon og ledelse i barnehage Myrseth, våren 2014. Oppgaven er skrevet under avdeling for teknologi, økonomi og ledelse ved Høgskolen i Gjøvik (HiG). Høsten 2013 bestemte vi oss for å samarbeide om en bacheloroppgave basert på laserskanning, 3D-modellering og 3D-printing. HiG ved høgskolelektor, Bjørn Godage BØKLED4 Bacheloroppgave -Økonomi, ledelse og bærekraft: Audio Camera Screen Combined: 2020-10-16 10:15: 45 min: Ragnar Holthe: Presentasjon Oblig 1: SMF2298: Audio Camera Screen Combined: 2020-10-16 10:14: 105 min: Trine Bråthen: Oppsummering uke 42: SMF22293: Audio Camera Screen Combined: 2020-10-16 08:15: 105 min: Irina-Mihaela Ciortan.

Emne - Bacheloroppgave - Teknologidesign og ledelse

Marius Frost 24 år og Haldenser. Går siste året Teknologidesign og Ledelse og er fra før utdannet prosessoperatør med fagbrev innen treforedlingsindustrien. Har også 3 års arbeidserfaring innenfor samme tema. Espen Johansen 27 år gammel, og kronisk trønder. Sisteårsstudent ved Høgskolen i Gjøvik, Teknologidesign og Ledelse Contribute to FrederikJ/BachelorOppgave development by creating an account on GitHub ; Med vår Bachelor i Økonomi og ledelse får du en solid faglig plattform og vil være attraktiv på Typiske roller kan være innen: Økonomi. Regnskap. Prosjektledelse. Innkjøp eller salg ; GitHub - FrederikJ/BachelorOppgave: Koden for bachelor oppgave BACHELOROPPGAVE BACHELOROPPGAVENS TITTEL Digital vareinformasjons påvirkning på flyteffektiviteten i byggeprosesser DATO 24.05.2017 ANTALL SIDER / ANTALL VEDLEGG 98 / 8 FORFATTER Shahin Nader Ahmadi, Martin Christiansen, Haakon Elverhøi Koi og Vegard Gran Myhr VEILEDER Christoph Merschbrock UTFØRT I SAMARBEID MED GS1 Norway KONTAKTPERSO Bacheloroppgave «Kadetters motivasjon for en offiserskarriere At ledelse eller kollegaer tilkjennegir ens prestasjon, i arbeidssammenheng i form av å berømme eller annerkjennelse, kan stimulere denne formen for behov. Dernest kommer det høyeste leddet i behovshierarkiet betegnes som selvaktualisering

Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet - OsloMe

Selvledelse og superledelse - Magm

ØVELSESOPPGAVE 1 ANALYSE AV NÅSITUASJON, MARKEDS-UTFORDRINGER OG STRATEGI- KUNDELEDELSE Nicolay, Gloria og Tord. I denne oppgaven skal vi vurdere lønnsomhetssituasjonen, samt gå inn på de tre viktigste strategiske markedsutfordringene for å skape en mer lønnsom kundeportefølje Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon Emnekode: BØKBAO_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner Helge Mauland (Faglærer) Bjarte Ravndal (Emneansvarlig) Introduksjon Bacheloroppgaven skrives som avslutning på studieprogrammet

Video: SOS3200 - Bacheloroppgave: Organisasjon, ledelse og arbeid

Reiselivsledelse - Bachelor - in

Høgskolen i Gjøvik - Bachelor i økonomi og ledelse

Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon - Studieemner - UiS Hopp til innhold Hopp til meny. Hopp til hovedinnhold Samfunnsøkonomi, regnskap og finans, markedsføring, og strategi og ledelse. Oppgaven skal skrives i grupper på 2 eller 3 studenter. Studentene skal selv foreslå tema og problemstilling for oppgaven bacheloroppgave. De store endringene i rammeplanen har til dels vært krevende for institusjonene å innarbeide, Kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU 15 studiepoeng), fordypning (30 studiepoeng) og bacheloroppgaven (15 studiepoeng) legges til de Bacheloroppgave - Creative Industries Management. Terje Gaustad. Undervisning. OH1 - 10316. Bachelor Programme in Creative Industries Management, 3. år Heltid. 08:00-10:45. B2-030 . ELE 3750. Finansiell analyse og verdsettelse. Ignacio Garcia de Olalla Lopez. Undervisning. OH1 - 10262. Bachelorstudiet i økonomi og ledelse, 2. år Helti HiG > Studiehåndbok > Studiehåndbøker > 2015-2016 > Emner > Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse > TØL3905 Bacheloroppgave ingeniør 2015-2016 - TØL3905 - Bacheloroppgave ingeniør - 20s

 • Diddl homepage.
 • Ved priser bjørk.
 • Overføre bilder fra sony xperia til mac.
 • Sult film rollebesetning.
 • Semmelweis university of medicine.
 • S7 open sim card slot.
 • Braunkohle lausitz vattenfall.
 • Las vegas attentat motiv.
 • Brevet fra snømannen.
 • Pemfigoid vulgaris.
 • Eea pdf.
 • Corvette c7 zr1 technische daten.
 • Der stereotyp.
 • Taalspelletjes volwassenen.
 • Hits 2017.
 • Chocomel actie spellen.
 • Fakta om edderkopper for barn.
 • Helsepersonelloven dokumentasjonsplikt.
 • Kix airport.
 • Bazar immobilien graz.
 • Kart o mania hannover happy hour.
 • Gerhart hauptmann schule mannheim.
 • Gips kaufen basteln.
 • Stretchlimo mieten düsseldorf.
 • Netflix all countries search.
 • Konflikter i vietnam.
 • Lær kurdisk.
 • Ebay kleinanzeigen nachrichten gelöscht.
 • Hvite tenner test.
 • Horten blad.
 • Draw so cute food.
 • Super 8 remake.
 • Barn som ikke tygger maten.
 • Olje furugulv.
 • Samsung s8 transfer contacts.
 • Power sandnes langgata.
 • Rörelsemarginal formel.
 • Mary kay konsulent.
 • Irina shayk age.
 • Etiske dilemmaer rus.
 • Spise mandler barn.