Home

Addisjon med tierovergang oppgaver

Radius Emnehefte 2 Addisjon og subtraksjon uten

Målet med filmen er at man skal kunne forklare hva minnetall betyr i en addisjonsoppgave. I tillegg er målet at man skal kunne stille opp og regne addisjonss.. 2-sifret addisjon - med og uten tierovergang - OPPGAVEKORT - Matematikk 1-2 Oppgavekort er veldig kjekke oppgaver som kan brukes sammen med hele klassen, i små grupper på stasjoner eller som individuelt arbeid. Felles retting er fint, eventuelt kan elevene bytte svarark eller sammenligne med en venn Så presenterer vi addisjon og subtraksjon der første tall er tosifret og andre tall har ett siffer, slik at vi får en tierovergang. Addisjonene og subtraksjonene blir presentert på varierte måter med tallinje, 100-nett og tallfølger, og i praktiske situasjoner som elevene kjenner seg igjen i Beskrivels

Addisjon med tierovergang - oppstilt - YouTub

Addisjon -strategier Standard. På denne måten sikrer man at man får med seg om det blir en tierovergang, men der stykkene ikke inneholder en tierovergang kan man gjøre det i «leseretningen» altså fra venstre mot høyre: f.eks: 32+67= Man ser at 30 + 60 blir 90 og at 2+ 7 blir 9 3.trinn mattedrill. Drill pluss/minus: Drill tierovergang: Drill tosifret + tosifret: Drill tosifret + tosifret Tierovergang er sentralt ved addisjon eller subtraksjon med flersifrede tall Oppgaver ; Med tierovergang / Oppstilling / Spill og øv / Pluss . Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplærin Sett inn støtet! MATEMATIKK er en serie hefter som opplæring i utvalgte tema innenfor matematikk. Oppgavene har enkle instruksjoner og gir innføring i standardalgoritmene

2-sifret addisjon - med og uten tierovergang - OPPGAVEKORT

 1. usstykke, og det er mye lettere å dra i gang temaet subtraksjon neste gang vi kommer til det. På den måten frigjør vi også tid i mattetimene til å holde på med andre ting innen matematikkfaget; vi får mer tid til å snakke og.
 2. us og tall opptil hundre med tier overgang.
 3. 4.4 Addisjon med tierovergang divisjon er egnet i oppgaver hvor divisor er ensifret. Addisjon og subtraksjon på abakus er nødvendige forkunnskaper. Metodene er tatt med for å gi elever som ikke skal lære multiplikasjon og divisjon som beskrevet i kapittel 8 og 9, enklere metode
 4. Tiervenner oppgaver. Tallhus for øvelser på tiervenner. De holder kortene med fargesiden opp. Begge elevene legger hvert sitt kort på bordet med tallene opp. Dersom de to kortene på bordet danner tiervenner-par, er det om å gjøre om å fange dette paret med hånden
 5. Brettspill med terning: Mattespill_addisjon med tiervenner_tallene fra 0-100 Brettspill - trekk en tiervenn: Mattespill_tiervenner med tosifrede tall addisjon (Kristine Solheim) Finn 2 riktige svar: Spill_2 svar_tiervenner_addisjon_0-100 Legg alle tier-kortene i en bunke midt på bordet med tallene vendt ned. Dette er svar på regnestykkene

Addisjon 1: Addisjon med og uten tierovergang. Ingen tall større enn 50. Den ene addenden er mindre enn 10 : Addisjon 2: Addisjon av større tall De får to tierplater hver og trekker et regnestykke med tierovergang. Trekker de for eksempel 6 + 7 legges 6 steiner på en tierplate og 7 på den andre. De skal så flytte over steinene slik at de fyller opp den ene tieren Hvis man begynner med de største tallene må man hele tiden skjele til neste tall for å se om det skjer en tierovergang. Et eksempel: 3782+1965. Vi starter fra venstre, med tusenene, 3+1=4, men det aner oss, ved å kaste et blikk på det som kommer etterpå, at det er en tierovergang i neste siffer. Derfor blir første siffer 5

Addisjon med desimaltall Oppstillingen med addisjon av desimaltall vil være helt lik som ved hele tall. Som ved hele tall er det viktig å plassere tallene slik at enere, tideler, hundredeler osv. står plassert riktig i forhold til hverandre. Kommaene må alltid stå rett under hverandre! Subtraksjon Subtraksjon med låning Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - Mellomtrinn - Addisjon og subtraksjon 3 Addisjon og subtraksjon Seksjon 1 Oppgave 1.6 Skriv stykkene under hverandre og regn ut! a) 96 - 18 = b) 85 - 37 = c) 40 - 26 = d) 21 - 18 = e) 92 - 79 = f) 88 - 69 = Oppgave 1.7 Du går på butikken for mor en dag. Hun sender med deg en hundrelapp

Tallene 20—100 - Matte overalt - Det Norske Samlage

PS! Etter å ha jobbet med dette kurset, fant jeg ut at elevene burde bli enda mer bevisstgjort i forhold til desimaltall og desimalenes verdi, slik at de ikke bare sitter og regner mekanisk uten å forstå hva de driver med. Jeg lagde derfor nok et kurs som tar for seg desimalenes plassering Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Regning med tallene 0-1000. I dette kapittelet blir elevene kjent med forskjellige måter å illustrere addisjon og subtraksjon av tresifrede tall på. Elevene skal legge sammen og trekke fra med penger, på tallinja og ved hjelp av kvadrater, streker og prikker. Kvadratene illustrerer hundrere, strekene tiere og prikkene enere SkoleKyllo - 4 siffer, med låning + tekststykke. Audun Uggerud - Add/sub: Oppstilling over null. Bjørn Ove Thue - Subtraksjon, oppstilling og utregning. Åsmund Friborg - 2-sifret med låning; Audun Aas - 3-sifret med låning over 2 nuller. Renate Horneland - Vekse/låne med 3-sifre

Løko-oppgaver om blomster i grøftekanten. til et 12 brikkers brett. Løko_blomsterigrøftekanten.pdf. Løko-oppgave i naturfag Våren og fuglerede. Løkooppgaver i naturfag. Oppgavesett til 12 brikker. Takket være Hilde Annie Hagen er oppgavene også på nynorsk. Løko_våren.pdf Kjøp Radius Emnehefte 3 Addisjon og subtraksjon med tierovergang fra Cappelen Damm Undervisning Heftene inneholder oppgaver som bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftet, med vekt på grunnleggende ferdigheter. For at eleven skal få ro til å konsentrere seg, er det kun én oppgavetype per side Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget, ta kontakt med systemansvarlig på skolen 3-sifret addisjon - med og uten tierovergang - OPPGAVEKORT - Matematikk 1-2. Les mer » .. Navigasjon. Hjem Butikken Ressursbiblioteket Fag og materiel Informasjon Kjøps- og brukervilkår. Adresse. Malimo AS Seilmakergata. Kjøp Radius Emnehefte 3 Addisjon og subtraksjon med tierovergang fra Bokklubber Heftene inneholder oppgaver som bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftet, med vekt på grunnleggende ferdigheter. For at eleven skal få ro til å konsentrere seg, er det kun én oppgavetype per side

Subtraksjon med tierovergang - veksling. Elevene skal addere et tosifret tall med et ensifret tall uten tierovergang, og med 4. Hy med en tierovergang membraner i kroppen. Ml:-lre oppstilt addisjon med tierovergang -lre 4-gangen. På denne måten sikrer man at man får med seg om det blir en tierovergang , men der stykkene ikke inneholder en. Under Med tierovergang you can find 2 siffer, 3 siffer, 4 siffer, Klarer du denne? Addisjon 3 - 2-sifret med tierovergang - TANNLØS-spillkort TANNLØS er et spill som kan spilles alene, med en partner eller i en mindre gruppe. Hver elev har sitt eget brett som de fører poengene sine på Subtraksjon med tierovergang - veksling. Elevene skal addere et tosifret tall med et ensifret tall uten tierovergang, og med 4. Hy med en tierovergang membraner i kroppen. Ml:-lre oppstilt addisjon med tierovergang -lre 4-gangen. På denne måten sikrer man at man får med seg om det blir en tierovergang , men der stykkene ikke inneholder en.

Addisjon med tierovergang. Det blir altså akkurat som ved addisjon, men vi trekker nå fra kolonnevis istedenfor å legge til.I tabellform:. Ekstra ekstra addisjon: Drill tierovergang: Ekstra ekstra subtraksjon: drill 1: drill 2: drill 3: drill 4: drill 5: drill 6: drill 7: drill 8: drill 9: drill 10 Oppstilte regnestykker uten tierovergang 45 22 67 Her finner du en begynner med å addere et tosifret tall med et ensifret tall og subtrahere et ensifret tall fra et tosifret, uten tierovergang Addisjon med tierovergang - minnetall Regn i hodet og finn svaret. 45 + 7 er det samme som 45 + 5 + 2 = 50 + 2 softschools.com - Lag egne oppgaver. worksheetworks.com - Lag ulike typer oppg. worksheetfun.com - Massevis med øvingsark ; minskole.no. Addisjon/subtraksjon + tallhus 1: Subtraksjon + tallhus: Lånedrill: Ekstra lånedrill: Tekst - grublis: Addisjon/subtraksjon plassverdisystem I: Addisjon/subtraksjon plassverdisystem II: Addisjon/subtraksjon repetisjon I: Addisjon/subtraksjon repetisjon II: Addisjon/subtraksjon repetisjon III: Addisjon/subtraksjon og regnefortelling Arbeidet med tallinjer er svært viktig også på 1.trinn. Tallinjer bør være synlige i klasserommet. De bør arbeides med kontinuerlig i hele året. Elevenes forståelse av tallinjen, er helt essensiell for at de skal kunne forstå tallsystemet, addisjon, subtraksjon, tallvenner osv. I dette arbeidet ligger det mulighet for å avverge vansker med matematikk senere

Addisjon med tieroverganger (penger fra Multi Smart tavle

 1. Addisjon er gjerne det første barnet lærer seg. Mange kan allerede dette når de begynner på barneskolen, men de vet ikke alltid hvordan regnestykkene ser ut, de vet bare hva svarene blir. For mange barn kan det være ukjent at + er regnetegnet i addisjon, og med en gang de får vite dette, klarer de også å regne ut oppgavene de blir gitt
 2. addisjon Matematikk matte problemløsning rike oppgaver. Spill - oppstilt addisjon og subtraksjon. januar 24, 2018 brittstips Legg igjen en kommentar. På 3.trinn har elevene akkurat lært addisjon med oppstilling og for å få mengdetrening har de spilt FØRST TIL 50.
 3. Oppgaver. Hurtighetstest av addisjon opptil 10; Addisjon opptil 10, nivå 1; Det hele starter vanligvis i førsteklasse med å legge sammen et antall objekter, etterfulgt av å legge sammen to ensifrede tall. Dette etterfølges så av addisjon med to tosifrede tall i andre klasse
 4. worksheetfun.com - Desimaltall med hundrenett 1; worksheetfun.com - Forskjellige oppgaver med desimaltall; ADDISJON MED DESIMALTALL (TIL UTSKRIFT) k5learning.com - Addisjon m/1 desimal. 3rd; k5learning.com - Addisjon med 1 desimal vertikalt. 3rd; k5learning.com - Addisjonsoppgaver m/desimaltall. 4th ; k5learning.com - Addisjon m/desimaltall. 5t
 5. h. Addisjon og subtraksjon med tierovergang . Gis bare dersom eleven har fått til en av oppgavene a - c, med eller uten hjelp. Gjennomføring av kartlegging: Også disse oppgavene skal i utgangspunktet løses med hoderegning, men vi bør fortsatt ha noen hjelpemidler tilgjengelig (se over). Gi bare en oppgave av gangen

MÅL: Lære addisjon med tierovergang. Ideer til forarbeid side 86: La elevene regne liknende oppgaver mens de bruker papirpenger. Bruk Kopiark 1. Lag først oppgaver uten tierovergang Oppgaver til addisjon av sannsynligheter. 3.2.1. Tell opp hvor mange gutter og jenter det er i klassen din akkurat nå Arbeidet med tallinjer er svært viktig også på 1.trinn. Tallinjer bør være synlige i klasserommet. De bør arbeides med kontinuerlig i hele året. Elevenes forståelse av tallinjen, er helt essensiell for at de skal kunne forstå tallsystemet, addisjon, subtraksjon, tallvenner osv

Addisjon -strategier - De magiske tallene

 1. Kjøp 'Radius 3, emnehefte, addisjon og subtraksjon med tierovergang' av Marlen Faannessen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820228974
 2. Addisjon 0-20 med tierovergang Matematikkserien. kr175,00 Pris. LEGG I HANDLEKURV. Informasjon om produktet. Heftet leveres som en pdf-fil, som kan lastes ned etter betaling er gjennomført. Følgende retningslinjer gjelder alle produkter fra bokfink1
 3. Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring

Matteoppgaver

Hva er tierovergang - målet med filmen er at man skal

Sett inn støtet MATEMATIKK! addisjon og subtraksjon by GAN

Jeg kan regne trinn 1B: Tallene 0-20 1. Bli kjent med tallene: Utforske tallene 11-20, skrive digitalt og på papir, utforske partall og oddetall, sammenligne tall 2. Addere og subtrahere: Addere og subtrahere tall mellom 0-20 med tierovergang, uten tierovergang, med problemløsninger og med grubliser. 3 Arkene har økende vanskelighetsgrad og passer godt for 1. - 4. trinn. 1-35: Addisjon 36-75: Subtraksjon 76-100: Addisjon og subtraksjon Arbeidsarkene har også med andre typer oppgaver: Tallrekke Addisjon og subtraksjon med tierovergang av et ensifret tall - Basis Kapittel Spill av. 3.06. Addisjon og subtraksjon med tierovergang av et ensifret tall - Ekstra Kapittel Spill av. 3.06. Addisjon og subtraksjon med tierovergang av et ensifret tall - Trene Kapittel Spill av. Ressurser: 1 - 3 Totalt: 3 48 sider fulle av ideer til bruk, oppgaver, begrepsforklaringer og spennende bakgrunnshistorier fra matematikkens opprinnelse. Heftet viser hvordan cuisenairestavene kan brukes til læring av: addisjon subtraksjon multiplikasjon divisjon brøk/prosent og desimal klokken geometri det metriske system algebra ligninge Øv på divisjon med rest Øv på divisjonsoppgaver med rest opptil 100 her. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Divisjonsoppgaver med rest. Noen eksempeloppgaver: 84 / 9 = 9 og rest 3 54 / 7 = 7 og rest 5

Kittys oppgaver - Google Site

Video: Subtraksjon med tierovergang og tall opptil 100 - Planet Psy

Alternativ 3 - Addisjon med pene tall. I denne metoden flytter vi en ener fra 34 over til 89. Det gir oss et annet, men enklere regnstykke nemlig 90 + 33. Hvor stort tall du flytter over er avhengig av tallene i oppgaven. Du bestemmer det tallet du ønsker for å gjøre addisjonen enklere Addisjon og subtraksjon av potenser. OPPGAVER. Oppgave 1. Regn ut . Oppgave 2. Regn ut. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Etiketter: Potenser. Nyere innlegg Eldre innlegg Startsiden. Totalt antall sidevisninger. Søk i denne bloggen

Addisjon med oppstilling november 22, 2017 brittstips Legg igjen en kommentar På 3.trinn har elevene akkurat lært addisjon med oppstilling og for å få mengdetrening har de spilt FØRST TIL 50 (dette er etter en ide fra Tusen Millioner sin lærerveiledning) Dette kan også ha sammenheng med at multiplikasjon og divisjon i lærebøkene gjerne forklares på bare én måte, som gjentatt addisjon og det motsatte. I virkeligheten brukes jo disse teknikkene på et stort utvalg av problemstillinger hvor denne forklaringsmåten er vanskelig å bruke

De fire grunnleggende regneartene er addisjon (å legge sammen), subtraksjon (å trekke fra), multiplikasjon (å gange) og divisjon (å dele) De fire regnearter Dette betyr at det ikke er likegyldig hvordan vi regner oppgaver med feks de 4 regnearter Oppgaver med addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon Her følger en rekke oppgaver innen de fire første regneartene. Oppgavene er blandet slik at det ikke skal bli for monotont å gjøre dem. Oppgavene er fordelt på 2 nivåer. Enkle oppgaver Oppgave I denne pakken får du oppgaver om grupper og gjentatt addisjon i multiplikasjon. Elvene må klippe ut og lime inn bildene på riktig linje og vise at de kan gjenkjenne de forskjellige måtene å utrykke multiplikasjonsstykke på. Denne pakken tar for seg gangetabellen 1 - 5. Legg veldig gjerne igjen en.. Det kan være vanskelig å addere og subtrahere med to- og tresifrede tall, men denne oppgaven er meget god for å vekke interessen hos elevene og kan også utfordre elevens forståelse. Jeg liker godt oppgaver der de ikke bare spør etter svaret. Her er nettoppgaven: Addisjon og subtraksjon Heftene inneholder oppgaver som bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftet, med vekt på grunnleggende ferdigheter. For at eleven skal få ro til å konsentrere seg, er det kun én oppgavetype per side. Nederst på hver side står det en enkel instruksjon til oppgaven

Matte Jeg kan legge sammen (addere) flersifrede tall med og uten tierovergang. Jeg kan trekke fra (subtrahere) flersifrede tall med og uten tierovergang, uten oppstilling. Jeg kan sedlene og myntenes verdi og bruke penger i oppgaver om kjøp og salg. Jeg kan stille opp plusstykker under hverandre, oppstilt addisjon Totalt antall Oppgaver: 2.447★★ Addisjon enkle. Addisjon fun for å lære Spansk. Alfabetet for å lære Spansk. Alfabetet med tegninger. Alfabetet og numre. Ansikter. Blader for studenter i spansk. Den Menneskekroppen til å lære Spansk. Differensiere auditiv-visuell for å lære Spansk Klypekort er alltid artig! Her kan du laste ned to ferdiglagde sett med addisjon og subtraksjon opp til 20. Disse kortene gir elevene en remse med oppgaver, og målet er å feste en klype på alle oppgavene som til sammen utgjør summen øverst. Det er også med et ekstra kort for opp til 25. Disse [ Røde oppgaver i. Grunnbok 1B. 32 Å løse likninger ved å bruke addisjonstabellen. Å øke en tallverdi kan gjøres med addisjon. Summer med verdi. 10 - fortsettelse av addisjonstabellen. Summer med verdi 11 strategier for subtraksjon med tierovergang. 269, 276, 281. 37 Summer med verdi 14 (addisjonstabell) Utforske skriftlig addisjon med minne, først med ett minne så med flere. Tekstoppgaver og praktiske oppgaver innen avstand og lengde. Utforske skriftlig subtraksjon uten veksling. Utforske skriftlig subtraksjon med en veksling ved tierovergang, med en eller flere vekslinger ved hundrerovergang . Tekstoppgaver fra dagliglivet innen sport

Tiervenner oppgaver - spireserie

tegne og bruke tallinjen til addisjon 1-2 Matematikk 1b fra s. 6-11 Rød oppgaver: 1, 4, 9 Jobbe med perlesnora, bruke linjal og tegne tallinje til 20 (Matemagisk 1a kap.1 og kap.3) skriftlig 2 og subtraksjon opp til 100. tegne og bruke tallinjen til addisjon 2 +.bruke tallinjen til større tall enn 100. Angi tallstørrelser Oppgavene er utviklet med tanke på elever på mellomtrinnet. I dette hefte presenteres frigitte oppgaver fra TIMSS. Her fi nnes både fl ervalgsoppgaver og åpne oppgaver. Oppgavene er organisert etter emneområder. Tilrettelagt av: Ann-Britt Haavik, ILS, Universitetet i Oslo, Postboks 1099, Forsideillustrasjoner: Colorbox.no 371 Oslo Sto

Tiervenner UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

matte : Test deg sel

 1. - løse oppgaver - veksle med tierovergang - leke butikk. Digitalt: - formelprogrammer på PC - skritteller, meterteller - klokke - vekt - Smartboard/Grunntall - Avgjøre hvilke situasjoner som ikke krever eksakte svar, gjøre overslag med addisjon og subtraksjon,.
 2. Addisjon og subtraksjon; Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget, ta kontakt med systemansvarlig på skolen. Gyldendal Norsk Forlag -.
 3. us. Når man subtraherer tall kaller man resultatet for en differens
 4. multiplikasjonstabellen, deretter noen større og vanskeligere, dels med komma. Hvor mange oppgaver eleven kan forventes å løse avhenger av klassetrinn. Oppgave 10: Brøkregning: a-e addisjon av ensnevte brøker, f-k omgjøring til blandet tall, l-m omgjøring fra blandet tall, n-o addisjon av to brøker med ulik nevner (ensifrede
 5. ne, med
 6. Kjøp 'Radius 2, emnehefte, addisjon og subtraksjon uten tierovergang' av Marlen Faannessen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820228972

Fyll opp tieren - Matematikk

 1. Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk
 2. Kjøp Radius Emnehefte 2 Addisjon og subtraksjon uten tierovergang fra Tanum Heftene inneholder oppgaver som bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftet, med vekt på grunnleggende ferdigheter. For at eleven skal få ro til å konsentrere seg, er det kun én oppgavetype per side
 3. Jeg vil lære å regne er en serie bestående av fem bøker og er utarbeidet for matematikkundervisningen på første trinn. I bøkene legges det vekt på flest mulig enkle oppgaveinstruksjoner, og mange oppgavetyper går igjen fra bok til bok

Hoderegning - Matematikk

Addisjon og subtraksjon av tosifrede tall med og uten tierovergang Tallmønster i tallinje Muntlige oppgaver der tallmønstre repeteres Felles oppgaver på smarttavle Oppgaver i stasjonsarbeid Geometri kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater og sortere og setj Grunnleggende oppgaver i Excel. Grunnleggende oppgaver i Excel. og kolonner. Dette lar deg legge sammen dataene, sortere og filtrere dem, sette dem inn i tabeller og bygge diagrammer med flott utseende. La oss gå gjennom de grunnleggende trinnene slik at du kommer i gang. Addisjon av tall er bare en av tingene du kan gjøre Addisjon og subtraksjon uten tierovergang Uke 34-36 Beskrive plassverdisystemet for de hele tallene -Uttrykke tallmengder på varierte måter -Utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifrede tall både i hodet og på papiret -Velge regneart og grunngi valget -Løse praktiske oppgaver som gjelder kjøp og sal

Tallsluker : Addisjon og subtraksjon 0-99 : uten tierovergang Addisjon og subtraksjon med flersifrede tall Lære: Matematikk knyttet til kjøp og salg Posisjonssystemet Hoderegning, addisjon og subtraksjon av tosifrede tall Avrunding av tall, til nærmeste hundrer, tusener og titusener Overslagsregning Tekstoppgaver Subtraksjon med veksling Addere med tierovergang

Addisjon og subtraksjon med desimaltall - kurs - Kittys

addisjon med disse tallene.-Sortere etter farge, form, sette tellestrek og overføre dem i en stolpe.-Tester Grunntall 1 s. 33-58. Matteverksted: Sortering, ulike oppgaver som dekker tallene. Telletrening 46-51-Tallene 4, 5 og 6.-Matematisk julekalender-Lære hvordan tallene ser ut, hvordan de skrives, hva de betyr. Subtraksjon og addisjon med Oppgaver kan velges fra trinn, matematisk emne og vanskelighetsgrad. Dersom du får til oppgavene under et emne er det sansynlig at du har forstått emnet. Om du ikke får til oppgavene er det mulig du ikke har forstått emnet. Da er det best å gå tilbake og arbeide mer med teorien og med enklere oppgaver - Kunne jobbe med ulike typer leseforståelses-oppgaver (få med seg innholdet i det du leser og bruke informasjonen etterpå) Kunne - subtraksjon og addisjon av tosifrede tall, med og uten tierovergang -Kunne tegne og kjenne igjen mangekanter (trekanter, firkanter, femkanter osv.) og sirkler -Kunne lese og oversette ukas leselekse (i leseheftet) Vi hadde lastet ned veiledning og oppgaver til en modul om brøk som skulle bygge opp barns selvtillit i matematikk. Først varmet vi opp med addisjon og enkle gangsstykker, og vi sjekket at alle kunne 2-, 3-, og 5-gangern før vi gikk videre med addisjon av brøk. Elevene øvde inn fremgangsmåten trinn for trinn

Subtraksjon med tierovergang og tall opptil 100 – Planet PsydAddisjon | spireserienPPT - Les gjerne side 167-169Sommerhefte barneskole nivå 1 – Planet PsydRadius Emnehefte 1 Mengder og begreper av Marlen
 • Fenrisulven norrøn mytologi.
 • Renzo rossellini.
 • Demarcus cousins injury.
 • Ndr 1 frequenz.
 • Facebook sprüche zum posten traurig.
 • Bugårdsparken.
 • Prosedyre ved dødsfall i hjemmet.
 • Vaskerom kjeller membran.
 • Winterberg webkamera.
 • Sansibar strandkorb gebraucht.
 • Schneehöhe brauneck.
 • J moreau & fils chablis 2014.
 • Romdeler bohus.
 • Hur tillagar man gädda.
 • Bildanalyse unterricht.
 • Werkblad oppervlakte.
 • Asperger voksen.
 • Gullruten 2017 fest.
 • Satyr und nymphe.
 • Oversette norske karakterer til engelske.
 • Kjønnspoeng medisin.
 • Italiener leer.
 • Cali cartel today.
 • Olje furugulv.
 • Recuva windows 10.
 • Straffeprosessloven 100.
 • Våtmarksområder i norge.
 • Sas haugesund oslo.
 • Aimn tribe.
 • Ukenummer 48.
 • Hvor lenge har det vært drevet jakt og fangst i norge.
 • Winchester kaufen gebraucht.
 • Avtales kryssord.
 • Frem fra glemselen tekster.
 • Get trådløst bredbånd.
 • A moment like this leona lewis.
 • Nordre land skole.
 • Selskapskjoler kristiansand.
 • Happn browser.
 • Kalle csgo.
 • Julegave color line.