Home

Schnoodle oppdrett i norge

I denne oversikten ser du alle aktive hjorte-oppdrett i Norge som er medlemmer av NHF

Oppdrettere i Norge - Norsk Hjorteavlsforenin

 1. Nord-Norge ; Midt-Norge ; Vestlandet ; Sørlandet ; Østlandet ; Om Boxeren . Rasestandard ; Avl og oppdrett . Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) Retningslinjer for avl og oppdrett . Spørsmål og svar til retningslinjene for avl ; Info om hannhundliste . Hannhundliste - sortert etter hundens fødselsdato
 2. Polarfisk er det eneste selskapet i Norge som har konsesjon for oppdrett av stør og produksjon av russisk kaviar for det internasjonale markedet Norges eneste produsent av eksklusiv russisk kaviar TA KONTAKT. Vennligst legg igjen dine kontaktdetaljer og vi tar kontakt
 3. Oppdrett. Kellys Kennel er den første kennelen i Norge som driver oppdrett av designerhund cockapoo og cavapoo, og har et planmessig, langsiktig avlsprogram. Kellys Kennel avler fram familiehunder og selskapshunder der helse og gemytt er det mest vektleggende

Alfabetisk oversikt over oppdrettere - NORSK BOXERKLUB

Kontakt Polarfisk - Norges eneste produsent av russisk kavia

Oppdrett og tilvirkning av laks, samt andre havbruksaktiviteter, utgjorde om lag 68 milliarder kroner. Nettportal gir svar om bærekraft i havbruk. Ønsker du å finne fakta om ulike sider ved bærekraft i havbruksnæringen? NORGES SJØMATRÅD/SJØMAT NORGE Kontaktpunkt for nettsiden: Karina Hauge Johansen Websiden til Norsk Røyeforum driftes av Klosser Innovasjon A Byggestart av resirkuleringsanlegget for oppdrett av kråkeboller er satt til 1. mars i år. Slike resirkuleringsanlegg på land kalles også RAS, og testes også ut for oppdrett av laks. Et resirkuleringsanlegg på land vil ha en rekke miljømessige fordeler. Man har kontroll med rester av fôr og avføring fra dyrene NRS har 35 konsesjoner for oppdrett av laks i tre kjerneområder; Vest-Finnmark, Senja i Troms og Rogaland/Hordaland. NRS selger laks gjennom eget salgsapparat til cirka 50 land. NTS ASA er et fullintegrert havbrukskonsern, lokalisert i Midt-Norge

Nordic Lynx er et oppdrett lokalisert i landlige omgivelser 13km sør for Harstad i Norge.Vårt mål med å avle denne fantastiske rasen er å vedlikeholde en trygg utvikling, både når det kommer til helse, psyke og de typiske kvalitetene til Maine Coon. Alle våre avlskatter er fritestede for kjente genetiske sykdommer Oppdrett må bli mer sirkulært. Det er viktig at næringen tar sirkulærøkonomi på alvor. De må hente inn ressurser på avveie og erstatte problematiske innsatsfaktorer med mer bærekraftige alternativer. Det finnes allerede mange initiativer som forsker på eller allerede produserer mer bærekraftige fôrråvarer til oppdrett i Norge Kurs i oppdrett av hjort og dåhjort. Oppdrett av hjort og dåhjort er ei næring som flere har funnet interessant. Det er omlag 100 hjortebønder i Norge og de fleste har et nært forhold til dyra sine - foto (c) Johan Trygve Solhei Hvor stor er oppdrettsnæringen i Norge? Fiskeridirektoratets «Statistikk for akvakultur» viser at det ble slaktet 1 281 872 tonn laks i 2018 til en verdi av 64,6 milliarder kroner. I tillegg ble det slaktet 67 886 tonn regnbueørret til en verdi av 3 milliarder

Norsk havbruksnæringen har utviklet seg til en stor næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og verdier for Norge. I dag drives det oppdrett av blant annet laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og p.. NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, og NKKs avlsstrategi (PDF, 5MB) er sentrale dokumenter som enhver oppdretter bør være kjent med og følge. Brosjyren Informasjon om hundeavl (PDF, 4MB) har også mye nyttig informasjon. Spesielt nyttig er kanskje kapittelet om utvalg og kombinasjon av avlsdyr - I tillegg har vi en unik mulighet i Norge til å benytte de ressursene naturen har gitt oss. Vi har sjøvatn som er svært egna for oppdrett av laks. Men vi ser at stadig fler tar i bruk.

Oppdrettsanlegg Nord-norge - fiskeforedling, fiskeopdrett, oppdrettsanlegg, slakteri, akvakultur, fiskerinæring, fiskeburger, dykkerbåt, landbasert oppdrett. - Fisken spiser, drikker, puster og går på do i vannet. I vannet er det mer bakterier enn i luften. Det sier Kari Attramadal, forskningsjef i RAS-operatøren Nofitech. - I et lukket anlegg er det oppdretteren som har ansvaret for vannet, sier hun og legger til: - I lukkede anlegg er det en oppkonsentrering av bakterier. Hvis [

Oppdrett av mink har vært drevet i Norge som næring siden slutten av 1920-årene. I 2019 vedtok Stortinget at norsk pelsdyroppdrett skal avvikles fram mot 2025. oppdrett inn i tette, flytende anlegg med pumping av vann fra minst 50 meters dyp og rensing av alle utslipp innen tre år. Lakseoppdrett har vokst seg til en svært omfattende næring i Norge som gir store eksportinntekter, men medaljen har sin bakside: I denne rapporten legger Norges

Oppdrett Monica Kelly Sund

Oppdrettsanleggene slammer ned kysten og fjordene våre, dreper skalldyr og har en dramatisk skadevirkning på vill-torsk, sei, laks, sjøørret og en lang rekke andre fiskeslag. Stopp ødeleggelsen av fjordene våre! Oppdrett inn i tette anlegg nå Havbruksnæringen - et eventyr i Kyst-Norge I løpet av fire-fem tiår har havbruket utviklet seg fra et primitivt forsøksstadium til en forskningsbasert, teknologisk raffinert næring med større verdiskaping enn våre saltvannsfiskerier: 960 000 tonn og 22,5 mrd OPPDRETT: Hvor mye skal oppdrettsnæringen i Norge vokse? Skal den kanskje femdobles for å dekke verdens matbehov? Dette har vært omkvedet i noen år. Hensynet til villaksen og den norske oppdrettsnæringens omdømme er to hovedgrunner til at vi må kutte. Foto: Thinkstock VIS MER — Vi. For hele sjømatnæringen samlet ble det solgt 1,45 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 71,7 milliarder kroner i 2019. Det er en økning fra året før på 7,2 prosent for solgt mengde og 5,7 prosent for førstehåndsverdi. Laks utgjorde størstedelen av både produsert mengde og verdi. Siden er åpen for samtlige oppdrettere av Dansk/svensk gårdshund i Norge, som har medlemskap i Raseklubb for dansk/svensk gårdshund. Raseklubben godkjenner ingen oppdrettere. RDSG har ingen oppnevnt valpeformidler. Oppdrettere har anledning til å annonsere på klubbens valpesider

Søk etter nye Nordlaks oppdrett-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.400+ jobbtilbud i Norge og utlandet Den første Schapendoes ble importert til Norge i 1997. Etterhvert er flere hunder importert og bestanden er økende - det har etterhvert blitt flere oppdrettere og avlsdyr. Det første kullet i Norge så dagens lys den 31.mars 1999. Les mer om klubbens histori Annonsen står fra planlagt paring og inntil valpene er 10 uker eller solgt. Alle henvendelser vedrørende planlagte kull og omplasseringer skal gå til Valpehenviser Anne Kristin Øksdal Hammersvik: lagottovalp@gmail.com Nedenfor finner du aktuelle paringer og forventede kull Vi driver oppdrett på hobbybasis og har 1-3 kull i året. Valpene blir født og bor hjemme hos oss til de er åtte uker. Her blir de godt preget av både store, små og firbeinte.Valpene tar del i store deler av det som skjer i huset. De pleier også å få besøke mor på jobb, hvor de får hilse på pasienter Yngelproduksjon i Norge ble avviklet for noen år tilbake, og dermed fås all yngel fra Stolt Sea Farm gruppens klekkerier i Spania. Piggvaroppdrett foregår i landbaserte anlegg, og tidligere daglig leder ved Stolt Sea Farm Turbot Norway AS, Joachim Stoss, mener at bakgrunnen for at det finnes så få oppdrettere er at det ligger en del begrensninger i denne type oppdrett

Fiskeoppdrett i Norge og norsk oppdrettsnæring

Han fremhever det spesielle med tropisk oppdrett i Norge, og påpeker at det er mye en kan finne på etter hvert med varmt vann i lokalet. Fra garasje til pilotanlegg. Det var ikke gitt at Hansen skulle begynne med oppdrett av kongereker. Det var tilfeldigheter som gjorde at han er kommet dit han er i dag Erik Heim, administrerende direktør i Nordic Aquafarm, har fått føle på det å være pionér innenfor landbasert oppdrett i Norge. Men han lar ikke følelser styre når ting ikke går som det skal. Vi er på Øra industriområde i Fredrikstad. Det er full aktivitet i området, og lastebiler dundrer forbi med jevn frekvens mellom fabrikkene Happy Prawns har søkt konsesjon for oppdrett av 300 kilo tropiske kongereker. Planen er å få på plass det som skal være Norges første kommersielle landbaserte tropiske oppdrettsanlegg for oppdrett av kongereker. Fra RAS til biofloc. I to år har daglig leder Magnar Hansen testet utstyr og teknologi i det første pilotanlegget i Hillevåg Cockapoo er en hybrid kryssning av Cocker Spaniel og Puddel 50/50. Og som deretter avles videre Cockapoo med Cockapoo i samme generasjon. Cockapoo er den eldste av designerhundene, og er godt dokumentert Hvor drives det oppdrett langs kysten? Publisert 18.02.2010 av sjømatnorge.no Havbruk. Tweet. Med Fiskeridirektoratets kartløsning kan du nå lage egne kart som viser utvalgte temadata, Sjømat Norge - en landsforening i NHO. firmapost@sjomatnorge.no. tlf: 99 11 00 00

Pelsdyroppdrett eller pelsdyrnæring vil si oppdrett av rev (blårev og sølvrev), mink og andre pelsdyrarter med de hensikt å bruke dyrenes pels til klær og andre lignende formål. Pelsdyroppdrett regnes som en primærnæring, og er i Norge gjerne er tilknyttet gårdsdrift og landbrukseiendommer.. Bruk av pelsverk til å fremstille plagg har lange tradisjoner i en rekke land, også i Norge Skal det lykkes med oppdrett av nye arter i Norge, fordrer det at vi klarer å løse miljøutfordringene som følger med, slik at satsingene ikke skader naturen. Kontakt. Birgitta Norberg . Forsker. 90537176. birgitta.norberg@hi.no. Les mer. Brosjyren «Framtidens mat kommer fra kyst og fjord.

Oppdrett. Å avle på dubia kakerlakker er noe av det enkleste og mest selvgående som finnes. Dersom du sørger for å holde styr på alt som hittil er nevnt i denne artikkelen, så vil du etter kort tid se at det dukker opp nye nymfer i kolonien din Oppdrett i Norge er en sterkt voksende bransje som krever dyktige og engasjerte mennesker som kan henge med i en bransje i rivende utvikling. Du vil lære å drifte et akvakulturanlegg, hvor du steller, overvåker og fôrer organismer i vann Oppdrett av krokodiller i Norge. Veterinærmyndighetene har bedt Rådet for dyreetikk uttale seg om dyrevernmessige og etiske konsekvenser av en eventuell dispensasjon for å drive oppdrett av krokodiller i Norge. Rådet peker i sin uttalelse på at det ikke er tradisjon for å holde krypdyr i fangenskap i Norge,. Søk på sted i Norge Søk i norgeskart.no. På norgeskart.no kan du blant annet skrive ut dine egne turkart - helt gratis. Finn kart. Turkart. Planlegg turene på norgeskart.no og last ned ditt eget spesialtilpassede turkart fra et hvilket som helst sted i landet - helt gratis Vi i Reptilen.no er blant de rimligste på Reptiler og utstyr. Takk for en super handel av flotte vivarium! Vi er kjempefornøyde med både vivariene og servicen fra reptilen.no. Super hjelpsom! Legger ved et bilde av vivariene som vi synes ble flotte i stua vår

Noe som har muliggjort oppdrett på land, er at en prosess for å konsesjon til det, har kommet på plass. Og Uavhengig av hva som skjer i Norge, er mange anlegg prosjektert rundt i verden, og noen er med hell i gang. Hvis du som næring ikke er ledende, kan du like gjerne oppdrette struts! De stikker hodene ned i sanden, legger han til Viktig for Norge Fra fjord til bord Laks ut i verden Fagfolk om framtiden Besøk oss på God dyrevelferd - et vilkår for å kunne drive oppdrett. Når fisken har det bra gir det gevinst for både fisk, miljø og lommebok. I tillegg er god fiskevelferd et juridisk krav

Oppdretterliste - Norsk Buhundklub

Laksens økonomiske bidrag i samfunnet - Laksefakt

Forskere: - Norsk lakse-virus la chilensk oppdrett i ruiner En chilens forskningsrapport hevder at ILA-viruset, som la chilensk oppdrettsindustri i ruiner, kom fra Norge Norge fortsatt best i verden på lavt antibiotikabruk i oppdrett KRONIKK: Det har vært en mindre økning i mengden antibiotika som er brukt, men norsk akvakultur er fremdeles verdensmester i å bruke lite antibiotika for å produsere laks Oppdrett i Skjerstadfjorden. Kommunedelplan for sjø arealene i Saltdal kommune. Utvidelse med flere bur i Øksengård nord-norge Snart ankommer denne enorme «lille revolusjonen» sitt nye hjem i Nord-Norge. Mindre inntekter til kystkommunene. - Gjennom innovasjon Norge har vi nå kommet ett steg nærmere drømmen om landbasert oppdrett på Fjord Base i Florø. Vi starter byggingen av et pilotanlegg nå i høst for å dokumentere at landbasert produksjon av laks vil tilfredsstille krav til miljø, fiskehelse, fiskevelferd og økonomi Norsk oppdrett i endring. Del. Noe skurrer i oppdrettsnæringen. Samtidig som bransjen står med problemer opp til knærne, lyser den også av optimisme for fremtiden. - Med ny teknologi er det realistisk å tredoble produksjonen, sier konsernsjefen i SalMar

Video: fiskeoppdrett - Store norske leksiko

Oppdrett i naturperler. De fire stedene der Mowi foreslår å etablere oppdrett ligger i naturskjønne områder som allerede brukes av fiskere, reiseliv og lokalbefolkning til fiske, turisme og. At vi i Norge skal bli store på landbasert oppdrett, det er kortslutning. Det er ulogisk. I dag investeres det i mer enn 100 landbaserte oppdrettsanlegg over hele verden. det største er i Florida med milliardinvesteringer fra norske investorer

Her finner du statistikk, rapporter og nyheter om legemiddelforbruket i Norge, inkludert legemidler i fiskeoppdrett I oppdrett bruker en normalt fra 8 til 18 måneder i ferskvann for å få fram en smolt på ca 100g, og som er klar til å gå i sjøvann. Publisert: 28.03.2019 Smolten settes vanligvis i store merder i sjøen på lokaliteter der det er god vanngjennomstrømning og ellers gunstige miljøforhold Sjømat Norge er landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. Vi er Norges største sjømatorganisasjon, og dekker hele verdikjeden fra fjord til bord i norsk sjømatnæring. Foreningen representerer ca. 680 medlemsbedrifter med omtrent 14.300 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service, sjømatrederi og fiskehelse

Oppdrett i naturperler kan gi selskapene milliardinntekter og kommunen flere hundre arbeidsplasser. Laksenæringen ønsker mer oppdrett i Nord-Norge, og vil satse i Tromsø og Karlsøy Røyeproduksjonen i Norge i dag er på ca 400 (?) tonn pr år, og er fremdeles å betrakte som en nisjeproduksjon. Sverige har i det siste skutt fart og har gått fra ca 700-800 tonn til 1600 tonn pr år, mens Island ligger på verdenstoppen med sine 6000-7000 tonn røye pr år. Canada ligger på ca 1000 tonn. I Norge blir det meste av fisken solgt nasjonalt, mens Sverige og Island eksporterer. Skal næringen bli det vi ønsker, må oppdrett utvikle seg til å bli verdens mest effektive og miljøvennlige industrielle produsenter av proteiner. Næringen er ikke i nærheten av å være miljøvennlig ut fra de standarder vi bør ha i Norge, og som internasjonale markeder vil kreve av oss, sier Lier-Hansen Nordlaks har ansatt Tomas Tømmerås (41) i den nyopprettede stillingen som driftsdirektør/COO i Nordlaks Produkter. Tomas er siviløkonom fra NHH og kommer fra stilling som rådgiver i konsernstaben i Equinor hvor han de siste tolv årene har deltatt i og ledet store prosjekter innen virksomhetsstyring og digitalisering Oppdrett/Kjøttproduksjon 4; DRØV TILVEKST. DRØV INTRO. DRØV MUSKEL. DRØV KJØTTFE. XXDRØV KJØTTFE HØG. DRØV FULLGOD. ALKA MUSLI. ALKA ULTRA STORFE. ROEBLANDING OBS! Kun til Svin 12mm. Søk på siden Søk. Om Strand Unikorn

Regjeringen skal tildele til sammen 24.000 tonn økt MTB før sommeren. Dette tilsvarer årlig økt produksjon i størrelsesorden opp mot 40.000 tonn. I 2017 ble det produsert 1.350.000 tonn laks, ørret og regnbueørret i Norge. Årlig produksjon pr 1 tonn MTB er om lag 1,6 tonn rund fisk WSP Norge og WSP Sverige bistår Nordic Salmon med strategisk rådgiv ning når de nå skal etablere et storskala landbasert oppdrettsanlegg i Bjuv kommune i Skåne. På anlegget skal det produseres 10 000 tonn ørret hvert år, og prosjektet satser tungt på sirkulær bioøkonomi

Lakseoppdrett i Norge - Laksefakt

EU-direktiv kan stoppe vekst i norsk oppdrett EUs vanndirektiv kan få konsekvenser for norsk oppdrettsnæring. - Det er et særpreg for Norge at vi har de store fjordene, der også direktivet gjelder, sier jusprofessor Stadig flere tillatelser til landbasert oppdrett - nesten 90.000 tonn hittil i år Aldri før har det blitt gitt tillatelser til å produsere så mye matfisk på land som i år. Fredrikstad Seafoods er foreløpig det eneste landbaserte lakseanlegget for slakteklar fisk som er i drift i Norge Norsk faglig landsomfattende organisasjon for alle som driver avl/produksjon av hjortedyr

Norske oppdrettere - Norsk RøyeforumNorsk Røyeforu

Norge har oppdrett av laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og på innlandet. Langsiktig vekst i næringen er avhengig av at belastningen på miljøet holdes innenfor akseptable rammer. Fylkesmannens oppdrag er å vurdere om oppdrettsanlegget kan komme i konflikt med regionale og nasjonale interesser I Norge foregår konvensjonelt oppdrett i merder, som ligger i havet langs kysten. Lakselusmedisin får skylda for reke-krise - Investeringene er ikke akkurat små Oversikt over oppdrettere som er medlem av Spansk vannhundklubb Norge oppdrett av kreps,ferskvanns kreps,edelkreps,asacus astacus,krepse yngel,dam oppdrett,klekke krepse egg,www.edelkreps.no,Kasa krepseoppdrett,Spjærøy,Østfold,Norg Oppdrett og havbruk. Norge er en av verdens største eksportører av fisk og sjømat. Laks og andre fiskeslag er den nest største eksportnæringen i Norge, etter olje. Om lag 21.000 personer jobber tilknyttet til laks i Norge

Norges første oppdrettsanlegg for kråkeboller på land har

Pelsdyroppdrett har vært en tradisjonell næring i Norge siden 1930-tallet, hvor det ble importert mink fra Nord-Amerika med formål om å drive oppdrett av mink til pelsprodukter. Utover 1900-tallet og til nå har mange mink og rev rømt fra pelsdyrfarmer rundt om i Norge dyr og oppdrett - Norge / Peile se inn på bedrifter i 'Steinkjer, Nord-Trøndelag, Trondheim og Sør-Trøndelag' som er spesialiserte innen området 'dyr og oppdrett' Også reptiler som ble innført eller holdt i Norge før 15. august 2017, er lovlige dersom de tilhører de lovlige artene. Både dyret og foreldrene til dyret må være født (klekket) i fangenskap, ikke i naturen

I 2008 opplevde vi for første gang at det ble avertert valper til salgs i Norge som skulle selges av importør og ikke av en oppdretter. Det viste seg at importøren ikke hadde kunnskaper om avl, oppdrett og oppdragelse av hund, men åpenbart var ute etter lettjente penger ved å kjøpe hunder fra storoppdrett i utlandet (i dette tilfellet Irland), og tjene penger på å selge dem her Det finnes rundt 270 pelsfarmer i Norge som driver med oppdrett av mink og/eller rev. 1 Over en million dyr blir drept på norske pelsfarmer hvert år. 2 Pelsdyrnæringen mottar årlig nærmere 40 millioner kroner i subsidier, 1 mens 99% av skinnene eksporteres ut av Norge. 3 Dyrenes liv i det fri På norske pelsfarmer holdes både mink og det vi fra naturen kjenner som rødrev og fjellrev AKVA group har mer enn 30 års erfaring med ingeniørarbeid til akvakultur. Landbasert oppdrett, akvakulture, oppdrett. Vårt team av verdensledende eksperter er anerkjent for å kunne designe bærekraftige resirkuleringsanlegg som overgår alt annet på markedet. Gjennom leveranser for mer enn 15 ulike arter verden over, har AKVA group bygget opp kompetanse og teknologi som sørger for.

AKVA group er i dag verdensledende på leveranser av både plastmerder og stålmerder. Polarcirkel og Wavemaster er de mest anerkjente merkene innen oppdrett og oppdrettsmerder. Plastmerdkonseptet ble utviklet i1974, mens Wavemaster ble produsert for første gang i Skottland i 1985 Siden 80-tallet har det vært drevet regelmessig oppdrett av rasen i Norge, men den har aldri blitt spesielt stor, og antall valper som registreres hvert år ligger stabilt på mellom 40 og 80. Utbredelse: I Norge har som nevnt rasen aldri vært særlig stor, men det fødes valper jevnlig Først i Norge på oppdrett av stør Polarfisk AS ønsker å sette Nord-Norge på kartet gjennom å oppdrette størfisk med produksjon av rogn som foredles til ekte kaviar. Selskapet søker nå investorer for å nå sitt mål. Polarfisk ligger idyllisk plassert i Bjærangsfjord i Meløy kommune Oppdrett av laksefisk i åpne anlegg i Bindalsfjorden og Tosenfjorden . Konsekvenser for villaks, sjøørret, sjørøye og ulike arter av hvitfisk. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 201 Videre er Urvoldvassdraget et av de sørligste gytevassdrag i Norge for sjørøye.

 • Den hermeneutiske cirkel gadamer.
 • 90er festival regensburg.
 • From dna to protein.
 • Rullesko bilka.
 • معنى كلمة decade بالانجليزي.
 • Serial episode 10 summary.
 • Sony a7iii rumors.
 • Ft business school.
 • Hvor mange striper har en kaptein.
 • Playstation 4 bilspill.
 • Sette opp google wifi.
 • Tusenårsfesten dvd.
 • Harley zweibrücken.
 • Ulf andre andersen gift med.
 • Stasjonær pc prisjakt.
 • Naboen restaurant bergen meny.
 • Syng mer as.
 • Lego friends kake.
 • Bürgerbüro bocholt.
 • Chromecast setup pc windows 10.
 • Lasagne med søtpotet og cottage cheese.
 • Chip under huden.
 • Skihjelm dame.
 • Zigarettenpreise brasilien.
 • Tu bs physik für maschinenbau.
 • Dnb reiseforsikring mastercard.
 • Fornybar no.
 • Remember kundeservice.
 • Må man kjøpe ut søsken ved odel.
 • Når er man meldepliktig samboer.
 • Linjeforening smørekoppen.
 • Kurs rubler.
 • Gabbro snl.
 • Test 29er.
 • Culotte. bilder.
 • Ferry from trelleborg to rostock.
 • Zeche carl disco.
 • We are travelling.
 • Vw passat instruksjonsbok.
 • Hvor fort gror sår etter operasjon.
 • Vindusvasker.