Home

E læringskurs

E-læring er den enkleste måten å holde seg faglig oppdatert på - fleksibelt, rimelig og effektivt. Kursene fra Norsk Helseinformatikk er godkjent av Legeforeningen og Sykepleierforeningen Laboratorieprøver ved covid-19. Bruk av både PCR-test for SARS-CoV2 og serologiske tester for covid-19. Gå til e-kur Her finner du e-læringskurs for UiB-ansatte. E-læring for studentmentorar . Kurset vil gje deg innføring i dei mest grunnleggjande rettar og plikter du har når du er tilsett som studentmentor eller tilsvarande i ein mindre prosentstilling eller på timebasis ved Universitetet i Bergen

NHI (utgiver av NEL) tilbyr faglig oppdatering via e-læring - fleksibelt, rimelig og effektivt. Kursene er basert på kurs for sykepleiere, som er godkjent av Sykepleierforeningen Mangfold og muligheter SOR har utviklet en rekke e-læringskurs som er gratis tilgjengelig. Disse er aktuelle for alle som jobber for personer med utviklingshemning. Når du har gjennomført kursene E-læringskurs Oversikt over produksjon av e-læringskurs. E-læringskurs består av: Et forfatterverktøy: hvor man redigerer og produserer selve innholdet i kurset.SKIL benytter verktøyet Easygenerator.com og fått dette oversatt til norsk) Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 14

NETTBASERTE KURS FOR HELSESEKTOREN: Leger, sykepleiere

E-læring • Kompetansebroe

Helsepersonell kan ta gratis e-læringskurs, for å lære mer om pasientreiseordningen og hvordan man kan rekvirere en pasientreise Transportører av pasienter kan ta e-læringskurs for å lære om de viktigste rutinene ved en pasientreise. Da får pasienten en behagelig og trygg reise

Du vil få kunnskap om hvordan språk og kommunikasjon kan utvikles når du må kompensere for et manglende talespråk. Du vil få innsikt i hva alternativ og supplerende kommunikasjon er, samt hvordan du kan komme tidlig i gang med dette E-læringskurs covid-19 - tilgjengelig for alle. Klikk her for å åpne kursene (Brukernavn: elæring - Passord: kursforalle)Deltakere i Noklus bruker sin vanlige innlogging.. Informasjon om e-læringskursene

E-læringskurs Ansattsider Universitetet i Berge

Fagforbundet legger vekt på å gi og tilrettelegge for kompetanseutvikling for alle medlemmer. Et viktig bidrag i denne sammenhengen er bruken av e-læringsprogrammer. På denne siden har vi samlet noen av de aktuelle e-læringsprogrammene innen helse og sosial På Læringsplattforma finn du ei rekke nyttige e-læringskurs for HR og leiarar. Kursa skal auke kompetansen din og gi deg verktøy i ulike prosessar. Du finn og andre kurs på Læringsplattforma Helse Sør-Øst har etablert en felles e-læringsplattform som skal bidra til høyere kvalitet i pasientbehandlingen. E-læringsplattformen skal gjøre det mulig å gjennomføre nettbaserte kurs, sertifisering og annen kompetanseutvikling Ekstern bruker? Hvis du ikke har et arbeidsforhold i HSØ eller de private sykehusene, kan du registrere deg som en ekstern bruker på et sykehus Animalia er en viktig bidragsyter når det gjelder å tilby kompetanseheving til alle ledd i verdikjeden fra bås til bord. Vi arrangerer ulike kurs og seminarer, og er blant de fremste på e-læringsprogrammer utviklet spesielt for kjøtt- og fjørfebransjen

Da har Noklus lansert nok et e-læringskurs i nytt program! Det nye kurset er omarbeidet til et interaktivt kurs med faglige oppdateringer, interaktive oppga NHI.no er et medisinsk oppslagsverk for publikum. Grundige artikler om sykdommer, lidelser og andre helserelaterte tema - samt interaktiv symptomsjekker

NETTKURS FOR HELSEFAGARBEIDERE - E-læring fra NEL/NH

Start e-læringskurs. Tips: vil du beholde denne siden åpen mens du starter e-læringskurs?Høyreklikk på lenken og velg åpne i nytt vindu, så åpner kurset seg i et eget vindu. Epilepsi og hukommelse Epi-snakk - om epilepsi for barn Epilepsi og mestring Living with epilepsy Anfall og trygghetstiltak Epilepsimedisiner Antiepileptic drugs Epilepsi og fysisk aktivitet Epilepsi - sosiale. Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer KS Læring. KS Læring er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Antall ansatte som bruker KS Læring har passert 307 000

E-læring - Stiftelsen SO

 1. Omega Holtan AS tilbyr e-læringskurs. E-læring er den enkleste måten å holde seg faglig oppdatert på. Du kan ta det når det passer deg, og er fleksibelt, rimelig og effektivt
 2. Læringsmål. Målet med kurset er å gi foresatte til barn og ungdom med ADHD økt kunnskap og forståelse for vansker og utfordringer forbundet med ADHD, samt økt bevissthet knyttet til hvordan foresatte kan bidra til utvikling av et positivt selvbilde og opplevelse av mestring for barnet
 3. Ønsker du en effektiv vei til personlig utvikling, er e-læringskurs godt egnet. Kontakt Holte Academy i dag for prosjektfaglig påfyll og bevisstgjøring
 4. Modell som på 3 nivåer viser sammenheng i hvordan man i Åsnes kommune arbeider for å identifisere barn av psykisk syke, barn av foreldre som misbruker rusmidler, og barn og unge i andre risikosituasjoner, tverrfaglig samhandling, og oppfølging av familier med tidlig innsats
 5. E-læringskurs Oversikt over produksjon av e-læring. E-læringskurs består av: Et forfatterverktøy: hvor man redigerer og produserer selve innholdet i kurset. SKIL benytter verktøyet Easygenerator.com (og fått dette oversatt til norsk)
 6. For deg som ikke er ansatt i Helse Midt-Norge, er det kurs som er anonymt tilgjengelig og kurs som krever innlogging via ID-porten som kan benyttes
 7. Dette er teoridelen som gir deg grunnleggende kunnskaper for å drive motorsport i en eller flere grener innen Norges motorsportforbund ().Kurset er obligatorisk for utøvere fra det året de fyller 13 år. (De gjennomfører da kurset på sin profil ). For barn er kurset obligatorisk for ansvarshavende som følger barnet på banen - normalt en foresatt..

E-læringskurs Foto: Andreas photography, Flickr (CC)En rekke bedrifter og organisasjoner lar ikke ansatte utføre arbeidsoppgaver før de ha gjennomgått elæringskurs. De kvalitetssikrer de ansattes kom E-læringskurs for opplæring av kontrollkommisjonene om bruk av tvang i psykisk helsevern For å bidra til økt kompetanse og lik praksis har Helsedirektoratet laget e-læringskurs ved bruk av tvang, spesielt rettet mot opplæring av kontrollkommisjonene

E-læringskurs - ePortal - SKILne

 1. Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring har laget et e-læringskurs om samvalg. Samvalg betyr at pasient og behandler treffer viktige beslutninger sammen, gjennom en systematisk metode
 2. Minst en av foreldrene i familier som ønsker å ha en au pair, må gjennomføre et e-læringskurs. I kurset lærer kommende vertsforeldre om formålet med au pair-ordningen, og om rettighetene og pliktene som de og au pairen har
 3. Varselmelding Du må være medlem av kurset. Hvis du allerede er medlem, logg inn. Hvis ikke, bli medlem
 4. Her får du teste dine teoretiske kunnskaper før du deltar i praktisk trening på kurs. Velg kurs nedenfor ved å klikke på bildet
 5. Start kurs. iFightDepression - veiledet selvhjelp mot depresjon. I forbindelse med Corona-krisen vil vi informere helsepersonell spesielt om et nettbasert veiledet selvhjelpsverktøy for personer med mild til moderat depresjon
 6. Mediafarm har over 20 års erfaring med å utvikle engasjerende interaktive læringsløsninger innen e-læring, læringsspill, besøkssenter og film
 7. Kompetanseledelse. For å lykkes som leder i et arbeidsliv med høy endringstakt, er det avgjørende å sikre at du har den kompetansen din enhet trenger for å løse enhetens oppdrag og levere gode resultater - både i dag og fremover

Praktiske e-læringskurs du kan se når du vil, tilpasset for helsepersonell som vil ha videreopplæringskurs i sårbehandlin E-læring har sitt utspring i spesiallagete dataprogrammer og CD-ROM-kurs.Utviklingen skjøt fart på midten av 1990-tallet, og etter hvert som kapasiteten på Internett økte ble nettet i stadig større grad benyttet som distribusjonsmedium for denne typen undervisning.. Innholdet i kursene på CD-plater o.l. var monolittisk, det vil si at de ikke var enkle å dele opp i moduler for gjenbruk Vi jobbar no med å utvikle eit nytt, nettbasert e-læringskurs for verjer Trafikksikkerhetsarbeidet er sammensatt, og det er mange store og små tiltak som gjør at trafikksikkerheten stadig blir bedre. E-læringskurset tar opp noen av de viktigste temaene du som trafikant kan gjøre noe med. Husk at trafikksikker atferd ofte er både økonomisk fornuftig og at det gir god flyt i trafikken Bouvet er et norsk konsulentselskap som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. Bouvet designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon

KS Læring: E-læringskurs

Kurs for helse- og omsorgspersonell i kommunen. Kurset «Barn som pårørende» er flyttet til plattformen KS-læring. KS-læring er læringsportal for de fleste kommunene i Norge. Det er nødvendig å logge inn for å ta kurset. Innlogging på KS-læring skjer ved å bruke «ID-porten». «ID-porten» er en.. E-læringskurs. E-læring sparer deg både tid og penger. Vi tilbyr en rekke online kurs som dekker blant annet kvalitet, miljø, risiko og mattrygghet E-læringskurs: Samtykke til helsehjelp E-læringskurs: Samtykke til helsehjelp. Pasientrettighetslovens kapittel 4A skal sikre nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp Nettressursen og e-læringskurset i kunnskapsbasert praksis lærer deg å finne, vurdere kritisk og bruke oppsummert forskning om effekt av behandling slik at du kan ta kunnskapsbaserte beslutninger

Nyttig og gratis kurs om psykisk utviklingshemming

E-læringskurs i kunnskapsbasert praksis - Helsebiblioteket

Innhold Er det sikkert? Et e-læringskurs i informasjonssikkerhet for ledere. Dette e-læringskurset gir økt forståelse for leders ansvar for informasjonssikkerhet og hvorfor det lønner seg å ta informasjonssikkerhet på alvor Et nettkurs for deg som jobber i barnehage og skole Dette kurset skal gi deg mer kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i din barnehage eller skole, og det vil gi deg kunnskap om hva du må gjøre når det avdekkes. helsekompetanse.n Har du slått av Cookies? Det kan se ut som du har slått av cookies i din nettleser. For å bruke Veilederen må du slå på cookies. Du har problemer med å bruke Veilederen Vi har de siste månedene holdt flere webinar/ kurs. Dette vil vi fortsette å gjøre, men vi har også basert på våre kurs, laget noen enkel e-læringskurs som alle kan gjennomføre Hensikt. Hensikten med kurset er å ivareta pasientenes sikkerhet ved å sikre god kvalitet på prøvesvarene. Vi ønsker også å redusere antall stikkskader ved blodprøvetaking

Helsekompetans

 1. E-læringskurs for tjenesteytere. Kurset gir en grunnleggende innføring i Prader-Willis syndrom med vekt på praktisk nytteverdi for tjenetsytere som jobber hjemme hos voksne personer med PWS
 2. Som en del av arbeidet innen HMS tilbyr AF Gruppen kurs i sikkerhet. Kurset skal gjøre nye medarbeidere i et prosjekt bevisste på hva som forventes av dem, hvordan de skal opptre og hvilke krav som gjelder. E-læringskurset i HMS tar for seg viktige prinsipper innen sikkerhetsarbeid og finnes på flere språk
 3. Før kurset kan gjennomføres, må navn på firmaene som skal ha tilgang til havnen/havneanlegget registreres i systemet. Send mail til rg@nordic-crisis.no eller ring 99 53 90 94 for registrering eller spørsmål.. For tilgang til generelt ISPS-kurs, trykk her.. For tilgang til ISPS-kurs på svensk, trykk her.. For tilgang til ISPS-kurs på engelsk, trykk her

HMS Norge tilbyr opplæring, verktøy og oppfølging til verneombud, arbeidsmiljøutvalg og HMS-ansvarlige. Se våre tjeneste Ikke alle har tilgang på NHIs kursplattform for helsepersonell. Derfor gjør vi innholdet i dette kurset om Koronavirus og smittevern tilgjengelig for alle - både helsepersonell og allmennheten Oppdatering: Mandag 9. november lanserer vi også e-læringskurset Prøvetaking! Organisasjonene NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund samarbeider med Kompetanse Norge for å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen Her finner du et e-læringskurs, slik at du får best mulig utbytte av klimakalkulatoren. Kurset består av moduler der du lærer om klimagassutslipp i landbruket og praktisk bruk av klimakalkulatoren. Det er gratis å ta kurset E-læringskurs . Madisa Consulting tilbyr utvikling av skreddersydde e-læringskurs i Lean så du kan heve kompetansen i din virksomhet. Vår anbefaling er å kombinere e-læringskurs med åpne kurs

Formålet med kurset er å styrke familiemedlemmers innsats for at personer med utviklingshemming skal ha god livskvalitet. ELPIDA har som mål å tilby familiemedlemmer til personer med utviklingshemming nødvendige ferdigheter og kunnskaper, og kunne kjenne seg trygge på å tilrettelegge for og styrke sine barn, uansett alder. Målet aktiveres gjennom utviklingen av en gratis e. Du lærer om kols, behandling av kols og hvordan du og dine nærmeste kan mestre å leve med kols. Her kan du ta e-læringskurset om Kols. Det tar ca. 10 minutter å lese hvert kapittel Alle trenger språk for å utvikle seg. Noen personer kan, på grunn av medfødte tilstander, skader eller sykdom, ikke kommunisere ved hjelp av talespråk. Å kommunisere på andre måter enn gjennom talespråk kalles alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet til ASK Unit4 e-læringskurs. Praktisk informasjon om e-læringskurs. Etter påmeldingen vil deltageren i løpet av et par dager få tilsendt en link som brukes for å få tilgang til kurset Slik lager vi e-læringskurs. God opplæring må være både relevant og engasjerende. Dette gjelder spesielt e-læring hvor brukeren selv setter premissene for læringssituasjonen

Helse og omsorg Veilederen Helse og omsorg - Vism

 1. Godt smittevern er en forutsetning ved gjenåpning av frisør- og velværebransjen. NFVB har i samarbeid med Fagforbundet Frisørenes Fagforening (FFF) og OsloMet utviklet et e-læringskurs i smittevern. Trygg bedrift skapes gjennom kunnskap og forståelse
 2. E-læringskurs relevant for helsepersonell, pasienter, brukere og pårørende. Er du ansatt ved et sykehus/helseforetak i Helse Sør-Øst kommer du automatisk inn i Læringsportalen, så lenge du er logget på datasystemet der. Hjemmefra går du inn på lenken under og logger inn med ditt brukernavn og passord
 3. En ny elev med en sjelden sykdom innebærer nye utfordringer både for barnet, foreldrene og skolens ansatte. Vi på Senter for sjeldne diagnoser vil at barn med en sjelden diagnose skal ha en god skolehverdag; at de som jobber med barn, skal føle seg trygge i sin jobb, og at barnets foreldre skal føle seg trygge på at barnets behov blir ivaretatt
 4. «Tilbyr dere gratis e-læringskurs til alle som jobber i forvaltningen? Med temaer som er relevante og kvalitetssikrede, samlet på en felles læringsplattform? Det er jo fantastisk!» Dette hører vi når vi presenterer e-læringskursene vi tilbyr til alle offentlige virksomheter, fra læringsplattformen.difi.no. «Tilbyr dere gratis e-læringskurs til alle som jobber i forvaltningen
 5. Med vår e-læringspakke i grunnleggende prosjektledelse får du et godt fundament slik at du kan bidra smartere og mer effektivt i prosjektarbeid. 3 nyttige e-læringskurs som gir deg en innføring i prosjektfaget - på kort tid og til en lav pris

Hvordan skal de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven brukes i saksbehandlingen? Her finner du en veileder og e-læringskurs som hjelper deg å forstå kravene som blir stilt til offentlige avgjørelser Postadresse: Simuleringssenteret, Bygg 2, 3. etasje Oslo Universitetssykehus, Ullevål Sykehus Pb 4956 Nydalen, 0424 Osl Obstetriske sfinkterskader Kurset har fokus på forebygging av skader, diagnostisering av slike skader, men også reparasjon og oppfølging av denne pasientgruppen. Kurset skal gi kjennskap til resultater etter konvensjonell og anatomisk reparasjon av obstetriske sfinkterskader og opplæring i anatomisk rekonstruksjon av sfinkterapparater Her kan du lære mer om Røde Kors gjennom våre e-læringskurs

Oppfølging av kjøp | Ansattsider | Universitetet i BergenKonteringsinformasjon | Ansattsider | Universitetet i Bergen

Kognitiv rehabilitering er et e-læringskurs i to moduler: En innføring i prinsippene for kognitiv rehabilitering; En innføring i kognitive vansker etter ervervede hjerneskader og hvordan man kan jobbe med disse vansken DIPS E-læring er elektroniske kurs for opplæring i DIPS kjernefunksjonalitet. Kursene er egnet både som opplæring for nye brukere og som en oppfriskning for mer erfarne DIPS-brukere Her finner du et utvalg av kurs som tilbys via Apotek 1 Stiftelsen SOR har utviklet et nytt e-læringskurs for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Kurset omhandler autismespekterforstyrrelser (ASF) hos personer med utviklingshemming. Det utvikles en rekke gode e-læringskurs som kommunale tjenester kan bruke i sitt kompetanseutviklingsarbeid E-læring helsepersonell - NHI.no salg - NEL - Annonser - kurs i legemiddelhånderin

Velkommen til Helsekursportalen

Visma Veilederen er et verktøy som holder deg oppdatert på nye og endrede lover og regler, skreddersydd til skole, barnehage, barnevern, helse og omsorg. Verktøyet inneholder e-læringskurs og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte Utfordrende atferd. I dette kurset skal vi se på forhold som har betydning for om mennesker med utviklingshemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende Når vi lager e-læringskurs for pasienter, er alt innholdet i kurset etterspurt av pasientene selv. Erfarne brukere har vært med gjennom hele prosessen med å utvikle kursene Vi tilbyr e-læringskurs som du kan gjennomføre på nett. E-læringskurs gir kompetanse i standardene innenfor styringssystemer. Noen av kursene brukes også som..

Kurset tar for seg tema som er grunnleggende i behandling av traumepasienter. Deriblant behandling av flyktninger og asylsøkere. Det gis et særlig fokus på forståelse og teori rundt begrepet traume og behandling, samt fordypning i hva behandlere og miljøpersonell må være spesielt oppmerksomme på, og hva disse kan gjøre E-læringskurs skaper forskerglede i barnehagen. Har du lyst til å forske med små barn, men er usikker på hvordan du skal gjøre det? Da kan et e-læringskurs og utstyr fra Forskerfabrikken være løsningen Vi er stolte av å være med på å øke kompetansen til mennesker - på en bærekraftig og effektiv måte. Kursene vi utvikler er interaktive og har en pedagogisk struktur med prinsipper for læring i fokus

Kurs - Søk blant flere tusen kurs i alle kategorier. Landsdekkende oversikt med direkte tilgang til kurstilbydere både på bedrifts- og privatmarkedet Om forebygging og håndtering av seksuelle overgrep i forhold til mennesker med utviklingshemning. I dette kurset kan du som fagperson få en bevissthet rundt hvordan du kan forebygge seksuelle overgrep, og hvordan man kan opparbeide seg rutiner og hjelpetiltak Vi beklager, men utslipalkulatoren fungerer ikke med JavaScript avslått. Vennligst skru på JavaScript for å fortsette

Dyrehelse og smittevern - Animali

Nytt e-læringskurs om barn som er pårørende Det er utviklet et nytt e-læringskurs som skal gi ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bedre kompetanse på å følge opp barn som pårørende Magasinet gir deg innsikt i offentleglova, hvordan praktisere meroffentlighet og håndtere innsynskrav. Du får oversikt over de viktigste unntakene fra åpenhet og begrunnelsen for disse Det er to versjoner av modulene, hvor den ene inkluderer spørsmål, eksamen og kursbevis ved bestått eksamen og den andre uten spørsmål, eksamen og kursbevis. Du velger hvilket kurs du ønsker å ta. Modul 1 Ønsker du å lære me Medisinske koder brukes som grunnlag for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for. Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer har utviklet et e-læringskurs om medfødte stoffskiftesykdommer. Det er utviklet for leger i sykehus og allmennpraksis, og kan også være nyttig for annet helsepersonell som arbeider med pasienter med medfødt stoffskiftesykdom

E-læringskurs - Pasientreise

Flere av kursene er nå oppdatert med aktuelle bilder og funksjoner. Det er nytt utseende og noe endret funksjonalitet i programmet GCP oppfriskningskurs for deg som tidligere har deltatt på GCP grunnkurs. NorCRIN har vurdert flere tilgjengelige e-læringskurs i GCP som oppfyller de omforente TransCelerate- kriteriene for ICH E6 (R2) GCP. Kursene har vært gjennomgått med tanke på brukervennlighet, innhold og test. Vi anbefaler følgende kurs: Whitehall ICH GCP in English Dette er et omfattende kurs [

Målet med dette kurset er å hjelpe deg med å styrke din kompetanse i å fange opp pasienter som viser tegn på økt selvmordsrisiko. Vi gir deg en innføring i hvordan du kan vurdere selvmordsrisiko og sette i gang behandlingstiltak. Ta e-læringskurset i selvmordsrisikovurdering Se vår demonstrasjonsfilm om sikkerhetspla Denne E-læringen er første del av NVBF sitt Dommer 1-kurs. Kurset er gratis, og kan også tas av alle andre som ønsker en innføring i grunnleggende regler innen volleyball, sandvolleyball, sittevolleyball og snøvolleyball. E-læringen består av en opplæringsdel der man kan prøve på hver oppgave så mange ganger man vil, samt en quiz på slutten Denne læringsfilmen er utviklet for at du og valgkomitéen skal få bedre forutsetninger for å håndtere arbeidet med å rekruttere nye styremedlemmer. Best utbytte får dere om komitéen ser filmen sammen som et felles kick off til arbeidet E-læringskurset i Teams er laget for vanlige IT-brukere. Du kan velge blant temaer som dekker blant annet; opprette møter, deling av filer, søk etter personer og innhold, chatte med kolleger, følge og forlate teams, opprette kanaler, og mye mer. . Trenger dere råd for innføring av Teams kan vi hjelpe dere på alle trinnene med å sikre en vellykket brukeradopsjon i din virksomhet

E-læring grunnkompetanse i alternativ og supplerende

Alt du behøver å gjøre er å logge deg inn på Min side for å få tilgang. Videoen gir en innføring i de fleste funksjonene i Infodoc Faktura, og varer i 25 minutter E-læring Palliasjon ved covid-19 i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Formålet med kurset er å øke kompetansen i palliasjon og covid-19 hos deg som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner Vi trener hjernen! Vi forsker om vinteren som e-læringskurs: Forskerfabrikken har nå gleden av å tilby kurset «Vi forsker om vinteren» som et online kurs DIPS pasientjournalsystem for kontorpersonell (kveld) Dette DIPS (pasientjournalsystem) grunnkurset går over en kveld og passer for deg som er utdannet helsepersonell og som har et mål om å jobbe på sykehus som sekretær på sengepost, poliklinikk eller ekspedisjon med DIPS I Fresenius Kabi sitter vi på omfattende kunnskap innen klinisk ernæring og infusjonsterapi. Mye viktig kunnskap finnes også i den kliniske hverdagen ute på sykehusene E-læringskurs i diabetes. Diabetes mellitus kalles ofte kun diabetes eller omgangsspråklig for sukkersyke. Karakteristisk for denne kroniske sykdommen er en for høy konsentrasjon av sukker i blodet med forstyrrelser i karbohydrat-, fett-, og proteinomsetningen. Å leve med diabetes kan for mange føles som en utfordring, men med tilstrekkelig kunnskap om sykdommen blant helsepersonell kan.

 • Kaia rorbu henningsvær.
 • Farbig schreiben.
 • 230v motor 4 anschlüsse.
 • Haimon charakterisierung.
 • Gunnar ruud tapas.
 • Nordkapp 605 noblesse.
 • Warensendung karton.
 • Coffee of the world.
 • Håndballcup sverige.
 • Wolfteam wikipedia.
 • Drama von brecht.
 • Yamaha r1m 2016.
 • Restaurants in split croatia.
 • Einfaches basteln mit kindern.
 • Ms richard with.
 • Radio hamburg frequenz neumünster.
 • Hur tillagar man gädda.
 • Flytte kjøkken borettslag.
 • Europaplatz bruchsal veranstaltungen.
 • Hunderassen schwarzwild.
 • Youtube com rammstein du riechst so gut.
 • Hästgård till salu norrköping.
 • Syng mer as.
 • Kjøpe gullmynt.
 • Kjøkkenventilator ikea.
 • Kassel stadtteile karte.
 • Eiendomsmegler molde.
 • Dåpskake trondheim pris.
 • Stadt aschaffenburg ordnungsamt.
 • Hertz porsgrunn.
 • Karte reutlingen und umgebung.
 • Kamera gdynia.
 • Das dino lied akkorde.
 • Å dryppe bøyning.
 • Refleksvest med glidelås barn.
 • Etterbetaling dagpenger.
 • Slack signin.
 • Fantomet tegneserie.
 • Burg kino tickets.
 • Andres labrador.
 • Great lakes us.