Home

Eigersund kommune innbyggere

Eigersund - Wikipedi

 1. istrasjonssenteret i kommunen heter Egersund, byen har en befolkning på tett oppmot 10 000
 2. Odd Stangeland er ordfører for Eigersund kommune og har sitt kontor i 4. etasje på rådhuset. Melding om oppstart av endring av detaljregulering for Egersund sentrum. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et attraktivt bysentrum s... Se alle nyheter. Kontakt
 3. Eigersund, kommune i Dalane, Rogaland, omfatter kyststrekningen fra Mong nær grensen mot Sokndal i sørøst til Hellvik nær grensen til Hå i nordvest, likeledes dal- og heistrøkene innenfor helt til fylkesgrensen mot Vest-Agder i nordøst. Kommunen omfatter områdene omkring nederste del av Bjerkreimsvassdraget, hele Hellelandsvassdraget med Gyadalen til fylkesgrensen, samt Grødemselva.
 4. Eigersund strekker seg langs kysten fra Hå kommune i vest til Sokndal kommune i øst og innover i landet, helt til fylkesgrensen med Vest-Agder.. Landarealet er 432 km², og kommunen har en kystlinje på 107 km. Antall innbyggere er 14898 pr 4.kvartal 201

Nå vil innbyggere i Eigersund kommune få kjernejournal. «Utvalgte og viktige opplysninger om din helse skal raskt kunne gjøres tilgjengelig for helsepersonell», sier Anne Brit Wetlesen Tengesdal, helsefaglig ansvarlig i Eigersund kommune Eigersund kommune legger til grunn en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst i perioden på mellom 0,5-1%. Barne- og ungdomsskolene. Det er nå 1470 innbyggere over 69 år i Eigersund. I 2025 kan det forventes i alt 2290 personer over 69 år, en vekst på vel 800 personer Kunngjøring av vedtatt «Planstrategi for Eigersund kommune 2020 - 2023». Her sammenstilles de vurderinger og planprioriteringer som Eigersund kommune Vei- og utemiljøsjef En nøkkelstilling innenfor Tekniske tjenester, og en stilling hvor en sammen med dyktig ansatte får mulighet til å påvirke lokalmiljøet på en positiv.

Startsiden - Eigersund kommune

Eigersund - Store norske leksiko

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Sogn i Eigersund kommune, Rogaland, i Dalane nordøst for Egersund, 824 innbyggere (2017). Sognet omfatter Gyadalen og Teksånas dalføre og heiene omkring, to områder som før 1965 tilhørte henholdsvis Heskestad og Helleland kommuner. Gjennom sørvestre del av sognet går Sørlandsbanen; Helleland var tidligere stasjon på banen. E 39 ((Aalborg-) Kristiansand-Stavanger-Bergen. BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av problemskapende rusmiddelbruk blant innbyggere som mottar tjenester fra kommunen, samt omfanget av slik tjenesteyting. I Eigersund kommune var det 59 personer som ble kartlagt med en ruslidelse i 2016. Det vil si 5 per 1000 innbyggere, kontra 5.9 i 2015 Egersundregionen byr på interessante arbeidsplasser og har et godt by- og kulturtilbud. På nettsiden og her på siden blir det lagt ut spennende og ulike stillinger i flere ulike bransjer. Egersundregionen er et nettverk for alle med interesse for arbeids- og næringslivet i Egersundregionen. Næringsliv og kommune har gått sammen om å skape nye arbeidsplasser og befolkningsvekst i. 01222: Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4 - 2020K

VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i Eigersund fylke. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Haugalandet Ryfylke Jæren Dalane Rogaland er fra 2020 inndelt i 23 kommuner: Nr Kart Navn Adm.senter Folketall Flatemål km² Målform Distrikt 1101 Eigersund Egersund 14 811 431,66 Bokmål Dalane 1103 Stavanger Stavanger 143 574 262,52 Bokmål Jæren 1106 Haugesund Haugesund 37 357 72,72 Bokmål Haugalandet 1108 Sandnes Sandnes 79 537 1 040,56 Nøytral Jæren 1111 Sokndal Hauge 3 280 294,79.

Eigersund mener det var rett å heve kontrakten med Kvia as og krever 18 millioner av Av Rogalands tretten største kommuner er det bare én som mister innbyggere. abonnent. Husker du Kviasaken? Hvordan går det nå med nye Eigersund vurderer erstatningskrav mot Kvia as etter at kommunen sparket entreprenøren fra bygging av skole Eigersund kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2019 til 2020 er 558 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen. Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet Kommune. Link: Auto : Aktuelle linker. Om planprosessen; Lover og forskrifter - Plan og bygningsloven - Kart og stedfestet info; Veiledere - Veileder til kartforskriften - Nasjonal produktspek. Del 0. Generell; Del 1. Arealplan; Del 2. Tegneregler; Del 3. SOSI-plan; Reguleringsplaner. Eigersund kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2017 til 2018 er 1 082 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen. Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet

Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere. Eigersund kommune har i dag 13 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsdrivende og 2 fastleger er kommunalt heltidsansatt. Videre har kommunen LIS1 lege, som er lokalisert ved Eigersund kommunale legesenter Eigersund kommune: 0000000044490 kr 44 490,-Husabø skole: 0000000020533 kr 20 533,-TV-AKSJONEN HELLELAND SKOLE 2020: 0000000014300 kr 14 300,-Aker Solutions Egersund: 0000000010000 kr 10 000,-B&G (Bertelsen & Garpestad) 0000000010000 kr 10 000,-Dalane Energi AS: 0000000010000 kr 10 000,-Egersund Management: 0000000010000 kr 10 000,-Navtor A barnevern@eigersund.kommune.no Åpningstider: Informasjon om når barneverntjenestens kontorer i Lund og Sokndal er betjent fås ved henvendelse til barneverntjenestens ekspedisjon i Eigersund. Besøksadresse: Strandgaten 18 4370 Eigersund Postadresse: Dalane Barnevern Postboks 70 4379 Eigersund Nettside: www.eigersund.kommune.n Organisasjonen Eigersund kommune sysselsetter et mangfold av yrkesgrupper, og hovedvekten av oppgavene innbefatter tjenester rettet mot kommunens innbyggere. Eigersund kommune er delt opp i hovedavdelingene sentraladministrasjon, helse og omsorg, teknisk og kultur og oppvekst Eigersund kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2018 til 2019 er 706 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 9 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen. Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet

Kom med innspill til planstrategi - Eigersund kommune

Eigersund kommune - NSC

Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere. Eigersund kommune har i dag 13 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsdrivende og 2 fastleger er kommunalt heltidsansatt. Videre har kommunen LIS-1 lege, som er lokalisert ved Eigersund kommunale legesenter Egersund by Eigersund kommune - 15 000 innbyggere Bonus av god krisehåndtering •Omfattende og positiv medieomtale. •Svært mange positive tilbakemeldinger fra publikum og innbyggere. •Stolthet hos innbyggere •Stolthet i organisasjonen. •Omdømmebygging på sitt beste. Sammen for alle

Brøyting og vinterdrift - Eigersund kommune

Eigersund Kommune Asplan Viak AS FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Eigersund kommune for å utarbeide Sonevis befolkningsprognose med Kompas-modellen. Dag Kjetil Tonheim har vært kontaktperson for oppdraget i Eigersund kommune. Sven Haugberg har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Stavanger, 07.03.2017 Sven Haugberg Oppdragslede Eigersund kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2015 til 2016 er 87 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen. Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet Den skal holdes for innbyggere som bor nord i kommunen. Valle i Agder og Lund, Bjerkreim, Gjesdal, Eigersund og Forsand i Rogaland. Har 1.805 innbyggere, ifølge SSB

Innbyggere i Eigersund kommune får kjernejournal

Totalt ble 119 kommuner sammenslått i perioden 2014-2017 til 356 kommuner i Norge. Dette berører en av tre innbyggere som vil tilhøre en ny kommune. Fra årsskiftet vil Norge ha fått 48 nye kommuner etter at totalt 119 kommuner er slått sammen med andre Organisasjonen Eigersund kommune sysselsetter et mangfold av yrkesgrupper, og hovedvekten av oppgavene innbefatter tjenester rettet mot kommunens innbyggere. Eigersund kommune er delt opp i tjenesteområdene finans og analyse, organisasjon og læring, kultur og oppvekst, helse og omsorg, tekniske tjenester og samfunnutvikling

Befolkningsutvikling og boligbygging - Eigersund kommune

Lei køen - Eigersund kommune

Jobb i Eigersund kommune. 764 likes · 11 talking about this. Eigersund kommune finner du helt sør i Rogaland med 15.000 innbyggere, og organisasjonen har 1400 ansatte som jobber under visjonen.. Reglementets formål er å sikre at flest mulig av Eigersund kommune sine innbyggere får tilbud om høyhastighets bredbånd (bredbånd med minimum 30 Mbit/s). Reglementet er teknoøytralt, det vil si at det stilles ikke krav til for eks. fiberbredbånd Som følge av koronakrisen har Eigersund kommune fått 6,8 millioner kroner i engangstilskudd gjennom revidert nasjonalbudsjett. Pengene skal brukes på gode tiltak overfor næringsliv og innbyggere

Eigersund kommune ryddet i dette forholdet da kommunens beredskapsplan ble revidert i 2010. Prinsippet er enkelt og det tar utgangspunkt i det grunnleggende beredskapsprinsippet, likhetsprinsippet. Dette innebærer at organisasjonen holdes lik i « krise som i krig » og at « ordfører er ordfører og representer kommunen utad » og Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå SAMFUNNSANALYSE EIGERSUND FOLKETALLSUTVIKLING •Kommunen har hatt positiv utvikling knytt til folketallsutvikling Økning på ca 5%, siden 2009, ca 710 innbyggere Nedgang på ca 0,5% siden 2015, ca 62 innbyggere Folketallsutvikling, kilde SSB 14.89 «Eigersund kommune har ventet lenge, og venter fortsatt på innbygger nummer 15.000. Hva er hemmeligheten bak økt vekst?

1. Eigersund kommune forutsetter at en ny postlov ikke svekker næringslivets rammebetingelser i distriktene. 2. Alle innbyggere i hele landet må få tilnærmet like posttilbud til samme pris uavhengig av hvor de bor. 3. Eigersund kommune er av den oppfatning at Stortinget fremdeles må bestemm Strandgaten 58, 4370 Egersund friskliv@eigersund.kommune.no Eigersund kommune Snus- og røykfrie sammen Frisklivssentralen tilbyr kurs for deg som ønsker å slutte med røyk eller snus. Kurset foregår i gruppe, med en tanke om at det er lettere å endre vaner sammen med andre som er i liknende situasjon. Motivasjon og strategi er noen a Eigersund kommune fra , 100156372S2000001 - Eigersund kommune

Eigersund er en kommune med sterk dugnadsånd, og mange forskjellige lag og foreninger. Fotballbaner, flerbrukshaller, hundeklubb og klubbhus for kommunens mannskor, er bare noen av anleggene du kan finne i kystkommunen med ca. 15.000 innbyggere Forskrift om branntilsyn med bygninger, områder m.m., Eigersund kommune, Rogaland FOR-2020-09-28-1956. 2019 Forskrift om politivedtekt, Eigersund kommune, Rogaland FOR-2019-07-15-1010. 2015 Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Eigersund kommune, Rogaland FOR-2015-12-14-1916 Handels- og skipsfartsdepartementet 201 Eigersund er en bykommune som har et naturgitt utgangspunkt for å lage et attraktivt bymiljø rundt indre havn i Egersund. Venstre vil at byen skal trekke til seg unge innbyggere og ny næring. Det er viktig at også familier kan bo i byen Eigersund kommune skal hegne om innbyggernes frihet, og fremme helse, inkludering og likestilling slik at alle blir en del av fellesskapet. Det klarer vi bare ved hjelp av en god kommunekultur, mange og sterke frivillige initiativer, tidlig forebygging, så vel som brede og sosiale folkehelseinitiativ Eigersund kommune skal legge vekt på tidseffektive planprosesser, men der nødvendig medvirkning og samhandling ivaretas. Bruk av digitale verktøy for dialog og innspill vurderes i hvert tilfelle. Folkehelseperspektivet skal inngå som vurderingselement i alle planer og prosesser

Eigersund kommune består av fastlandet og den bebodde øya Eigerøy. Kommunen fikk sine nåværende grenser 1. jan 1965 etter kommunesammenslåingen av Egersund, Eigersund, Helleland og deler av Heskestad. Eigersund strekker seg langs kysten fra Hå til Sokndal og innover i landet, helt til fylkesgrensen med Vest-Agder Siden har kommunen hatt to mindre grensejusteringer: 1947 ble et område med sju innbyggere overført til Eigersund, og i kjølvannet av Schei-komiteens arbeid ble et område med ti personer 1967 overført fra Eigersund til Sokndal. Administrasjonssenter i Sokndal kommune er Hauge i Dalane

Egersund - Wikipedi

1.2.3 Innbyggere i Eigersund med opprinnelig utenlandsk bakgrunn Det kan her være grunn til å minne om at sammensetningen av innbyggere i Eigersund kommune har endret seg betydelig i løpet av de siste ti årene. IMDI region Vest har nylig publisert en del fakta angående innvandrerbefolkningen i kommunene i regionen Eigersund kommune har 15.000 innbyggere, og beredskapsarbeidet høster anerkjennelse i lokalmiljøet. Selv pressen skryter av innsatsen og resultatene de har oppnådd, og informasjonssjefen har opplevd flere ganger at folk har stoppet han på gaten for å takke for det arbeidet han og teamet gjør 07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 202

Søk etter Leder i offentlig forvaltning-jobber i Eigersund kommune. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.200+ jobbtilbud i Norge og utlandet Eigersund kommune mener at ovenstående endring er fornuftig, men det må understrekes at denne typen kontroll ikke er det samme som selskaontroll etter Kl. § 80 (selskaper som ikke er 100% kommunalt eid), jfr. sak i Eigersund kommune hvor en ønsket å gjennomføre en selskaontroll som det ikke var hjemmel for Søk etter Helse-jobber i Eigersund kommune. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.900+ jobbtilbud i Norge og utlandet

Planer - Eigersund kommune

Halv stang - Eigersund kommune

Helleland - Wikipedi

Eigersund kommune. 14. mars 2019 · VEILEDNINGSTORGET ÅPNER SNART. Veiledningstorget skal veilede innenfor alle av kommunens tjenesteområder, og skal støtte innbyggere, næringsliv og ansatte. Velkommen til teståpning torsdag 21.mars 16:00. Offisiell åpning blir torsdag 28.mars I Eigersund kommune tar vi alle bekymringer som gjelder barn og unge like alvorlig, enten bekymringen er liten eller stor. Om det er et barn i familien din, vennekretsen eller i nabolaget det gjelder, er det godt å ha en voksen som ser situasjonen til barnet og bidrar til at det får den oppfølgingen det skal ha Eigersund kommune vedtok 26. januar 2011 å sende forslag til kommuneplanens arealdel på høring og offentlig ettersyn. Fylkesmannen i Rogaland fremmet 15. april 2011 innsigelse blant annet til område SB(2) når det gjelder fradeling av kårbolig til boligformål på gnr 3 bnr 14 på Midtbrød på Eigerøy

Eigersund kommune - Saksframlegg politisk sa

Vannverksutbyggingen i Vannbassengan - Eigersund kommune

01222: Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for

Krisesenteret i Stavanger | Stavanger kommuneSkal vi fokusere på problemene eller mulighetene? I dagens
 • Tanzen in hechingen.
 • Hva døde stig ingar evje av.
 • Wo kann man gleitschirmfliegen lernen.
 • Saccovogn pris.
 • Interfase celler.
 • Lade gaards pilsner.
 • Tarantula erfurt.
 • Finya sicherheitsabfrage.
 • Kong curling viaplay.
 • Senioren/innen.
 • Mon chien perd ses griffes.
 • Kurze deutsche grammatik pdf.
 • Nexium bruksanvisning.
 • Toskana bilder auf leinwand.
 • Does outlook 2016 work with gmail.
 • Auktionshaus münchen möbel.
 • Gunnar ruud tapas.
 • Vineyard speyer predigten.
 • Holder kontakten kryssord.
 • Bershka budapest aréna.
 • Frisør tønsberg drop in.
 • Turkish airlines anmeldelse.
 • Z roller v2.
 • Everybody hurts guitar.
 • Mtv ebanon.
 • Svie i leggen.
 • Basset hunde.
 • Kakebutikk bergen.
 • Unfall heute bremerhaven.
 • Norsk språkgruppe.
 • Hairstyles mens short.
 • Beregning finnmarksfradrag.
 • Oversette norske karakterer til engelske.
 • Sinnfrei englisch.
 • Vatterte jakker.
 • Fire tv stick norge.
 • Internetradio geräte bose.
 • Deindesign gutschein juli 2017.
 • Bryllupsmagasinet 2018.
 • Leon der profi ganzer film.
 • Vientiane things to do.