Home

Harepest hund

Tularemi (harepest) - Veterinærinstitutte

 1. Tularemi er en zoonose, det vil si en infeksjon som kan overføres fra dyr til menneske. Smittestoff og smitteveier. Tularemi forårsakes av bakterien Francisella tularensis, og det finnes flere underarter av bakterien.I Europa finnes underarten Francisella tularensis holarctica.. Bakterien er svært smittsom, og kan overføres gjennom direkte kontakt med syke eller døde dyr, gjennom konsum.
 2. Det er diagnostisert mange tilfeller av harepest hos harer og en hund i Sør-Norge den siste tida. Sykdommen kan smitte til mennesker. Veterinærinstituttet advarer om at sykdommen harepest (tularemi) er relativt utbredt i Sør-Norge i høst, og oppfordrer alle til å være spesielt oppmerksomme for å unngå smitte
 3. Symptomer på harepest hos hund kan bl.a være feber, manglende matlyst og slapphet. Hos mennesker kan det være influensalignende symptomer, hudsmitte hos mennesker kan gi sår og utslett på hendene. Med Amanda sitt inntak av lemen er det merkelig at hun/jeg ikke har blitt syk, Amanda knasker lemen så det står etter.
 4. Hunder og katter blir i liten grad rammet av harepest, men hunder kan smittes ved fangst eller spising av smågnagere som lemen. De kan da utvikle forbigående symptomer som feber, slapphet, dårlig matlyst og ømhet i buken. Normalt går sykdommen over etter noen få dager. Hund og katt som er utsatt for smitte har bakterien i munnhulen
 5. Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Hunder og katter blir i liten grad rammet av tularemi, men de kan overføre smitte til mennesker via slikking dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har denne smitten

Kartlegger harepest hos hund Veterinærinstituttet gjennomfører en studie for å kartlegge forekomsten av harepest (tularemi) hos norske hunder. Formålet er blant annet. å undersøke forekomst og teste ut ulike metoder for påvisning av tularemi hos hund En sak på forsiden av hunden.no grep interessen min i dag tidlig. Veterinærinstituttet kartlegger harepest (tularemi) hos hunder, og det gjorde meg nysgjerrig på hva denne sykdommen går ut på. Tularemi er en sykdom hos dyr som gjerne smitter over til mennesker. Den er vanligst hos smågnagere og haredyr, derav navnet harepest Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Ofte skjer det via drikkevann, for Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, da de kan ha fått bakterien i munnhulen. Bruk myggbeskyttelse HUND: En hund blir sjeldent syk av harepest - men den kan overføre smitte fra hare til menneske. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer Inkubasjonstid. Tiden fra et menneske blir smittet til det får symptomer er mellom 1-21 dager, med gjennomsnittlig tid ca 3-5 dager. Symptomer.

Harepest kan overføres til mennesker og gir sykdom, men kan behandles med antibiotika. Hunder og andre rovdyr har tradisjonelt blitt sett på som motstandsdyktige mot bakterien, men resultater fra en pilotstudie utført ved Veterinærinstituttet i 2012/2013 tyder på at også hunder kan bli syke Hunden kan ikke direkte sammenlignes med mennesker, og varigheten av beskyttelse varer ikke like lenge som den gjør for mange av sykdommene mennesker vaksineres mot. En eldre hund kan være vel så viktig å vaksinere da den kan være «svakere» og mer utsatt for sykdom når den blir gammel Harepest hos hund - Kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottagelige, men hunder som smittes av harepest får typisk feber og liten matlyst i noen dager. Imidlertid blir de vanligvis ikke alvorlig syke, og symptomene er som regel forbigående, sier Madslien Harepest er en infeksjon hos gnagere som også kan smitte til mennesker. Harepest er en infeksjon som smitter fra smågnagere som lemen, mus, hare og bever. Sist revidert: 12.09.2019. Om en hund på los tar en hare, er haren som regel syk og kan kanskje smitte deg Hunder og katter kan imidlertid overføre smitte til mennesker via slikking, dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har harepest. Også mygg og flått kan overføre smitte fra.

Mange tilfeller av harepest Dyreklinikk

 1. Hunder som nettopp har spist eller vært i kontakt med smittede dyr kan overføre bakterien videre til mennesker. Det advares særlig mot å håndtere hare som er fanget av jakthund under los. Slike harer vil ofte være svekket, og en mulig årsak kan være harepest
 2. Veterinær Torill Moseng og veterinær Cecilie Meidel informerer om harepest
 3. Hunder kan også bli syke. Hvis harer eller smågnarere blir smittet av harepest blir de ofte svært syke og dør etter få dager. Typisk for syke harer er at de beveger seg tregere enn normalt.
 4. Dette nettstedet har til hensikt å gi veiledende informasjon til hundeeiere om helserelaterte spørsmål om hund. På hundehelse.no kan du via video- eller telefonsamtale få konsultasjon med veterinær som gir deg råd om din hund eller katt, samt ved behov kan skrive ut resept eller henvise til spesialist
 5. Harepest er en bakteriesykdom som med noen års mellomrom rammer smågnagere som harer og lemen, og som kan smitte mennesker. Hunder og katter som er ute og slik kan komme i kontakt med døde eller levende gnagere, forurenset drikkevann, avføring eller lignende,.
 6. Harepest er påvist hos harer flere steder i Sør-Norge. Det kan gjøre både mennesker og hunder syke

symptomer på harepest hos hund - Boerboelheid

Harepest hos dyr - Dyr og fol

Har en valp på 5 månder som viser stor interese for haremøkk (spiser). Kan harepest smitte til hunden via møkk? Kan jo smitte til mennsker Mennesker og hunder kan bli syke av harepest-bakterien. Det er derfor viktig å følge smitterådene. - I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere, samt å følge rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og oppkommer, sier. - I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere, samt å følge rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og oppkommer, sier vilthelseansvarlig Knut Madslien ved Veterinærinstituttet.. Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, da de kan ha fått bakterien i munnhulen. Se mer informasjon om harepest og symptomer på sykdom hos Folkehelseinstitutte Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis, og forekommer blant viltlevende dyr - spesielt hos hare og smågnagere. Sykdommen finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge. Både mennesker og hunder kan bli smittet, og sykdommen opptrer regelmessig hos mennesker

Forekomst av harepest hos hund, kan øke i sesonger der bakterien er vanlig hos gnagere. Infeksjonen kan også overføres fra dyr til mennesker. Selv om kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottagelige, kan de smittes ved fangst/spising av smågnagere, eller i drikkevann I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere, samt følg rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og oppkommer, sier vilthelseansvarlig Knut Madslien ved Veterinærinstituttet i en pressemelding Veterinærinstituttet utelukker at alvorlig hundesykdom er harepest og miltbrann. I en ny status tirsdag opplyser Veterinærinstituttet at de ennå ikke vet hva som er årsaken til at et tjuetall hunder har dødd

Harepest - overføres fra lemen og andre smågnagere - FH

 1. Bakgrunn. Harepest.Lemenfeber.Lemenpest.Forårsakes av bakterien Francisella tularensis.Inkubasjonstid 1-21 døgn, vanligvis 3-5 døgn. Mennesker smittes av ville dyr og gnagere, som hare, lemen og mus, ved 1) direkte kontakt med eller bitt av smittet dyr (eventuelt via katt eller rovdyr som har bitt eller spist smittet dyr), 2) inhalasjon av støv med ekskrementer eller urin fra smittet.
 2. dre det er på en plass der mange ferdes (særlig barn) eller i hyttefelt. Bør helst grave
 3. Harepest starter vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine og tretthet. Det tar som regel mellom tre til fem dager fra man blir smittet til symptomene viser seg, men det kan også ta lengre tid før sykdommen slår ut. LES OGSÅ: Små hunder kan i verste fall dø: Dette må du gjøre om hunden blir bitt. Hytteeiere bør sikre vanne

Kartlegger harepest hos hund - www

www.hunden.n

Harepest forekommer hos hare og smågnagere, og er en smittsom infeksjonssykdom som også kan smitte til mennesker og hunder. Tularemi gir vanligvis et forholdsvis mildt sykdomsbilde hos mennesker. Inkubasjonstiden er vanligvis 3-5 dager, men kan være fra under ett døgn til tre uker Harepest, også kalt tularemi, er en bakteriesykdom som kan overføres til mennesker og andre dyr fra harer, lemen og andre smågnagere. Dersom du finner en død hare skal du ikke røre den, skriver Rennebu kommune på sine hjemmesider. Man skal heller ikke la hunder eller katter komme i nærheten av den døde haren Har du hund bør du unngå at den kommer i kontakt med døde dyr i naturen, sier viltansvarlig hos Veterinærinstituttet, Turid Vikøren. - Rovdyr er i utgangspunktet veldig motstandsdyktige, men det har vist seg at hunder har blitt smittet i smågnager år, når de har spist mye lemen for eksempel. Man bør derfor ikke la hunden spise døde dyr Harepest er en bakteriell infeksjon som også kan smitte over til mennesker. Smitten kan blant annet overføres gjennom direkte kontakt med syke eller døde dyr, via hunder som er i kontakt med hare og gjennom konsumering av smittet kjøtt eller vann Veterinærinstituttet har påvist sykdommen tularemi, også kalt harepest, hos flere harer fra ulike steder i Sør-Norge. Mennesker og hund kan også bli syke av harepest-bakterien. - I områder.

Denne sykdommen smitter fra dyr til mennesker

En mann er smittet av harepest i Engerdal, skriver Arbeidets Rett. - Det er ikke livstruende, og mannen kommer til å klare seg helt fint. Det viktigste nå er at han får hvile, sier kommunelegen i Engerdal Klaus Hening Bunsen til avisa. Veterinærinstituttet gikk tidligere denne måneden ut og advarte om at det var påvist flere tilfeller av harepest hos dyr den siste måneden - Generelt så smitter harepest lite til andre dyr, men hunden kan forbigående smittes om den kommer i kontakt med en død hare, ved at den tygger på den, snuser på den, eller at den er i kontakt med ekskrementer med smitte fra den, sier Pernille Langaanes. Det er likevel sjeldent at hunder blir skikkelig sjuke av harepest Det er svært viktig at du ikke tar på døde eller syke harer, ekorn eller smågnagere som kan være smittet av harepest. Og ikke la hunder og katter som kan ha vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, slikke deg. Mer info og flere gode råd finner du hos Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Mattilsynet Passer søndag den20ende bedre kanskje? :-

Hun bekrefter at advarsler om funn av harepest, som ble sendt ut tidligere i juli, fortsatt gjelder. - I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, og man bør unngå å bli slikket i ansiktet av hunder som har vært i kontakt med døde eller syke harer og smågnagere, sier hun Instituttet skriver videre at harepest kan smitte til mennesker. - Det må utøves stor forsiktighet ved håndtering av sjuke og døde harer og smågnagere i området. Det bør heller ikke konsumeres vann fra usikre vannkilder i området, skriver Veterinærinstituttet i brevet Harepest er en av sykdommene som smitter fra hund til menneske. Sykdommen, som kalles Tularemi på fagspråket, forårsakes av bakterien Francisella tularensis Harepest. Det er påvist harepest en rekke steder i Trøndelag. I sørlige deler av Trøndelag er det korrekt å opptre som om det er harepest i alle kommuner. Finner man død hare i skogen er hovedregelen at man ikke skal røre det, med mindre det er på en plass der mange ferdes (særlig barn) eller i hyttefelt. Bør helst graves ned på stedet Harepest er ein sjeldan sjukdom og liknar til forveksling mange andre sjukdommar. Den er difor lett å oversjå. For å påvise harepest må ein ta ein blodprøve. Det kan ta ei veke frå prøven er tatt til svar frå laboratoriet ligg føre. Bakterien kan overførast til menneske ved direkte kontakt med dyr som er sjuke eller bærer på bakterien

Det har blitt funnet flere døde harer i Budorområdet siste dagene. Etter all sannsynlighet skyldes dette harepest. Etter perioder med stor økning i harebestanden er dette en velkjent konsekvens. Pga. av flere henvendelser fra urolig (AKERSHUS/Rb.no)Fram til 11. september, har 72 personer i Norge blitt smittet av harepest. Det er totalt 14 flere personer enn i hele fjor, skriver Nationen.. Sykdommen gir influensalignende symptomer og Folkehelseinstituttet tror nå at vi kan komme opp mot toppåret i 2011 Mennesker kan bli smittet av harepest. Det er viktig å ha kontroll på hunden slik at den ikke biter i døde dyr og overfører smitte til de som er i kontakt med hunden. Når det gjelder allmenningens vannkilder, så er det ubehandlet vann, så selv om vi er trygge på kvaliteten på dette vannet kan vi ikke være 100% sikre på at det ikke kan komme smitte i ubehandlet vann Hunder og katter kan imidlertid overføre smitte til mennesker via slikking, dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har harepest. Også mygg og flått kan overføre smitte fra dyr til mennesker Det er Veterinærinstituttet har påvist sykdommen tularemi, som også kalles harepest, hos flere harer i Sør-Norge. - I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere

Harepest er nå registrert i flere kommuner i Agder. Folk som ferdes i naturen og har katt og hund bør være forsiktige. Foto: Arki Harepest kan smitte fra dyr til mennesker, Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, da de kan ha fått bakterien i munnhulen. LES MER: - Ikke drikk av bekker på skogstur Kommentarfeltet er dessverre. Vi er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Samfunnsoppdraget vårt strekker seg fra jord og fjord til bord

Harepest - Hundehelse

Harepest (tularemi) - helsenorge

Harepest er en såkalt zoonose, dvs at den kan overføres fra dyr til mennesker. Mange smågnagerarter er følsomme og dør av denne infeksjonen. Kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottagelige, men hunder kan smittes ved fangst/spising av smågnagere (lemen) Smågnagere kan overføre harepest (tularemi).Det er påvist harepest i Hedmark og Oppland. Vi ber derfor folk også i Rørosområdet om å ta nødvendige forhåndsregler, for å unngå smitte. I år med mye lemen og mus i naturen, bør du være ekstra forsiktig med å drikke vann direkte fra naturen og ved håndtering av muselort og avføring fra andre smågnagere Hunder og katter blir i liten grad rammet av harepest, men de kan overføre smitte til mennesker via slikking dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har denne smitten. - Kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottagelige, men hunder som smittes av harepest får typisk feber og liten matlyst i noen dager Høsten er normalt tiden for harepest (tularemi), og personer som ferdes i skog og mark, bør være oppmerksomme på hvordan man kan unngå sykdommen, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.. For å unngå smitte må en blant annet være forsiktig med å håndtere døde eller syke harer og smågnagere, unngå å drikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere og. Harepest eller tularemi forårsakes av bakterien Francisella tularensis. Bakterien er svært smittsom, og kan overføres gjennom direkte kontakt med sjuke eller døde dyr. Veterinærinstituttet ønsker innsending av blodprøver fra hunder som blir syke etter jakt på hare eller annet vilt

Harepest - Lommelege

Harepest har vært sett på som en mulig årsak da det kom inn unormalt mange meldinger om hunder med blodig diaré etter 20. august - da båndtvangen opphørte i de fleste norske kommuner. Det er heller ikke sannsynlig at det er algeforgiftning, og heller ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer Både mennesker og hunder kan bli smittet av harepest. Som regel tar det tre til fem dager fra mennesker blir smittet til de blir syke. Vanligvis er det snakk om influensalignende symptomer, som. Hunder kan bli smittet og bli syke gjennom å spise kjøtt fra syk hare eller lemen. Skjer gjerne i år med mye hare Oppland Arbeiderblad har vært i kontakt med rovviltkontakt Kjell Arvid Briskodden for regionen vår tidligere i uka, og Briskodden opplyste at han ikke kjente til harepest i Gjøvik-Land-Toten-området, men at harepest gjerne oppstår når populasjonen er høy En liten, hissig lemen raser mot fotografen på Hovden i Bykle. Foto: Håkon Mosvold Larsen, Scanpix Denne hissigproppen kan gi hunden din harepest Harepest går nemlig ikke bare på haren, men kan dukke opp også hos andre gnagere. Rune Iveland i Vennesla kommune, gir noen råd for hvordan man kan unngå smitte. arkivfoto Det er derfor lurt å gi beskjed til barna om at de ikke må røre døde dyr, som for eksempel mus

Lam skadet av hund - Budor

NJFF Nyheter harepest-hos-hund

Harepest forebygges best ved at man holder seg unna smågnagere. Lort bør vaskes bort, og man bør unngå kontakt med døde dyr. Drikkevannet må være rent og kokes om man skulle være tvil om det kan være en smittebærer. Både katter og hunder som kan ha vært i kontakt med døde dyr bør man også skygge godt unna hva gjelder nær. Harepest er en bakteriesykdom som i hovedsak finnes hos ville dyr, og som særlig rammer hare og smågnagere. Kjæledyr, som hund, kan smittes, men får da ofte et mildt sykdomsforløp. Merethe Kva - Det dukker opp med jevne mellomrom, særlig i år med stor bestand. I år er det påvist harepest i både Ski, Østfold og Hedmark, opplyser han. Fikk harepest selv . Det var den erfarne jegeren Gilbert Kløften (79) som kom over den døde haren da han jaktet med hunden «Jacko». - Det ante meg hva som var på ferde da bikkja skygget banen Veterinærinstituttet utelukker at alvorlig hundesykdom er harepest eller miltbrann. I en ny statusrapport tirsdag opplyser Veterinærinstituttet at de ennå ikke vet hva som er årsaken til at et tjuetall hunder har dødd

Vaksinasjon av hund Dyreklinikk

Hunder og katter kan imidlertid overføre smitte til mennesker via slikking, dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har harepest. Også mygg og flått kan overføre smitte fra dyr til mennesker. Tre til fem dager. Som regel tar det tre til fem dager fra mennesker blir smittet til de blir syke Om harepest Tularemi (også kalt harepest) er en zoonose forårsaket av bakterien Francisella tularensis. To biovarianter av bakterien er identifisert: Francisella tularensis subsp .Holarctica (type B) som forekommer i Europa, Asia og Nord-Amerika og Francisella tularensis subsp. Tularensis (type A) som forekommer i Nord-Amerika og gir alvorligere sykdomsbilde Hundesjukdomen: Mattilsynet utelukkar harepest, flått og rottegift. Hundar over heile landet har blitt sjuke med blodig diaré. Nokre overlevde, men titals hundar stod ikkje til å redda I alt har 26 hunder over hele landet dødd etter blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene. Veterinærinstituttet har tirsdag obdusert en død hund fra Sogn og Fjordane Det er påvist harepest i hare funnet ved Fiskeløyse i Vestre Slidre og i hare funnet ved Heggenes. I tillegg har Mattilsynet fått melding om døde harer noen flere steder i fjellet i Vestre Slidre og på Aurdalsåsen

Flere tilfeller av harepest i Sør-Norg

Veterinærinstituttet utelukker at alvorlig hundesykdom er harepest eller miltbrann I en ny statusrapport tirsdag opplyser Veterinærinstituttet at de ennå ikke vet hva som er årsaken til at et tjuetall hunder har dødd Harepest er en bakteriesykdom som kan overføres til mennesker og andre dyr fra harer, lemen og andre smågnagere. Dersom du finner en død hare skal du ikke røre den. Man skal heller ikke la hunder eller katter komme i nærheten av den døde haren, advarer kommunen. LES OGSÅ: • - Vi er alltid oppmerksomme på muligheten for harepestsmitt I en ny status tirsdag opplyser Veterinærinstituttet at de ennå ikke vet hva som er årsaken til at et tjuetall hunder har dødd Tiltak ved forflytning av hunder, katter eller ildere (kjæledyr) til Norge der reglene ikke er overholdt: PDF: Transportdokument for sau og geit: PDF: Veterinærattest sau fotråte (Rogaland og Aust-Agder) PDF: Veterinærattest ved flytting av småfe: PD Hunder som gnafser i seg lemen risikerer å få bendelorm og bli smittet med harepest. - Risikoen er høyere enn vanlig denne høsten, med stor bestand av lemen på fjellet, påpeker Martine Fossem Nygaard, dyrefaglig rådgiver i forsikringsselskapet If

Harepest, eller tularemi er en bakteriell infekssjonssjukdom som hovedsakelig sees hos viltlevende dyr, særlig hare og gnagere. Det er også en hund i området som kan være smittet av harepest. Den har vist feber og dårlig matlyst Tularermi, (- harepest lemenpest) opptrer oftest hos smågnagere og hare, men bakterien kan smitte over til mennesker og hunder. Harer som felles under jakt som viser tegn på sykdom (oppfører seg rart) må ikke slaktebehandles. Drikkevann kan også bære smitte I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster. Du bør unngå å bli slikket av hunder/katter som kan ha vært i kontakt med selvdøde syke harer og smågnagere. Følg også rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og vann oppkommer Sår hund behandling. Behandling av sårskader. Små sår og skrammer på hunden din kan du ofte ta hånd om selv. Det viktigste ved pleie av sårskader er at såret blir rent, ellers er det fare for komplikasjoner, først og fremst infeksjoner Hunder, uansett størrelse og aktivitetsnivå, risikerer alltid å få sår og skader Mistanke fra en beboer førte til at Malvik kommune sendte inn en død hare til undersøkelse hos Veterinærinstituttet. Prøvesvaret viste at haren hadde harepest. Den døde haren ble funnet nær Bromsetåsen på Vikhammer i Malvik kommune

Harepest Årsaker. Årsaken til pesten er en bakterie som kalles Yersinia pestis. Yersinia pestis finnes hovedsakelig i gnagere, særlig rotter, Siden loppene også kan sitte på hunder og katter, kan disse dyrene også overføre sykdommen i områder med utbrudd av pest Det er påvist harepest i Hedmark, og nå ser det ut til at sjukdommen er på veg nordover. - Det er stor sannsynlighet for at vi har harepest også i rørosdistriktet. Vi har ikke fått det påvist, men på bakgrunn av at det de siste dagene er rapportert flere funn av døde harer både i Os, Røros og Holtålen, er sannsynligheten stor, sier naturforvalter Hans Iver Kojedal i Røros kommune. Harepest, Tularemi, er en bakteriesykdom som forårsaker infeksjoner hos gnagere og kan overføres ved kontaktsmitte til mennesker. Et jaktlag fra Melhus fikk for noen år siden erfare dette etter en for øvrig vellykket harejakt i Nordli

Harepest, tularemi - NHI

Hunder og katter kan imidlertid overføre smitte til mennesker via slikking, dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har harepest. Også mygg og flått kan overføre smitte fra dyr til mennesker. Som regel tar det tre til fem dager fra mennesker blir smittet til de blir syke Harepest i Innlandet - unngå smitte Veterinærinstituttet har påvist harepest (tularemi) hos flere harer i Innlandet. Tularemi hos mennesker gir vanligvis et mildt sykdomsbilde som behandles med antibiotika Hunder og katter kan imidlertid overføre smitte til mennesker via slikking, dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har harepest. Også mygg og flått kan overføre smitte fra. Flåttbårne sykdommer er en type zoonose, det vil si infeksjonssykdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker.De smitter via blodsugere som flått og mygg.Når disse først tar et blodmåltid hos et smittet dyr, og siden hos et menneske eller et husdyr, kan smittestoffet følge med. Sykdommer som overføres på denne måten, kalles vektorbårne sykdommer Det kan være årsaken til at antallet personer med tularemi (harepest) er rekordhøyt. Hittil i år er det meldt 87 tilfeller, de fleste (35) i Sør-Trøndelag. Trønderfylket har faktisk flere tilfeller så langt i år enn det ble meldt i hele Norge i fjor

Flere tilfeller av harepest i Sør-Norge - fire mennesker

 1. Båndtvang for hunder er en bestemmelse som reguleres av hundeloven.I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke jager eller forvolder skade på storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo
 2. Gå til innhold. Kjæledyr; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråde
 3. Veterinærinstituttet har påvist harepest (tularemi) hjå fleire harar i Innlandet. Det er p.t ikkje påvist harepest i Vang kommune, men mellom anna ved Fiskeløyse i Vestre Slidre kommune. Vang kommune vil difor tilrå at alle følgjer råda frå Fylkesmannen i Innlandet
 4. Harepest gir vanligvis et mildt sykdomsbilde hos mennesker der symptomene er influensalignende med feber, hodepine og tretthet. Sykdommen behandles med antibiotika. Det må vises stor forsiktighet (engangshansker) ved håndtering av døde harer og smågnagere
 5. Harepest (tularemi) kan smitte til menneske, og det er smittefare forbundet med å håndtere syke og døde harer og smågnagere i området. Det bør heller ikke drikkes vann fra usikre vannkilder. Det er viktig å sikre drikkevannskilder (brønner) mot smågnagere og tilsig av overflatevann , spesielt i smågnagerår
 6. Veterinærinstituttet har tirsdag obdusert en død hund fra Sogn og Fjordane. Ifølge Mattilsynet har hunden de samme tegnene på blodig tarmbetennelsene som de andre døde hundene. Ikke funnet fellestrekk. I åtte av ti obduserte hunder er det funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium ferfringens

Mange tilfeller av harepest (tularemi) i Agder, Buskerud og Indre Sogn i det siste. Trege harer med unormal oppførsel kan være syke, vær forsiktig med håndtering av harer og med å drikke fra.. Mennesker kan også smittes via slikking av smittede hunder og katter, og også mygg og flått kan overføre smitte fra dyr til mennesker. - Kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottagelige, men hunder som smittes av harepest får typisk feber og liten matlyst i noen dager, men de blir vanligvis ikke alvorlig syke og symptomene er som regel forbigående, sier Madslien i pressemeldingen Vi minner om dette: Harepest (Tularemi) kan smitte menneske og hund. Unngå å handtera daude eller sjuke dyr og ikkje drikk vatn frå opne drikkevasskjelder Les mer I område med harepest bør ein ikkje drikke vatn direkte frå bekkar og andre mindre vassførekomstar. Ser du ein sjuk eller død hare eller smågnagar skal du ikkje ta på den eller la hunden snuse på den, men ta kontakt med det lokale Mattilsynet, opplyser Veterinærinstituttet

NJFF Nyheter Harepest-Antall-smittetilfeller-okerKontakt - Budor

Harepest hos dyr påvist i Engerda

 1. Det ble meldt inn 92 tilfeller av harepest hos menneske i 2017, hvorav ett dødsfall. Den europeiske varianten av harepest er vanligvis ikke dødelig. Unntaksvis kan underliggende sykdom medføre dødsfall ved smitte av harepest, slik tilfellet var for en person fra Aurdal i 2017. I 2018 ble det rapportert 58 tilfeller
 2. Lam skadet av hund. endre Aktuelt 9. juli 2019 9. juli 2019. Det er funnet to lam på Budor nord i dag som er skadet av Det har blitt funnet flere døde harer i Budorområdet siste dagene. Etter all sannsynlighet skyldes dette harepest. Etter perioder med stor økning i harebestanden er dette en velkjent konsekvens. Pga. av flere.
 3. Gå til navigasjon; Gå til innhold; Hopp over til bunnteks
 4. Harepest smitter fra hund til menneske - TV
AniCura opdaterer om sygdom - Hunden
 • Airbnb avbestilling.
 • Dekaler till bakrutan.
 • Le creuset outlet barkarby.
 • Reise panama.
 • Wetter.de pfarrkirchen.
 • Pokemon go entwicklungssteine 3. generation.
 • Norsk survivalforum.
 • Home and away 2018 cast.
 • Vondt i ryggen etter bæring.
 • Hétérotrophe def.
 • Seaward cave usum.
 • Vidal krankheit.
 • Den internasjonale kvinnedagen.
 • Gnages kryssord.
 • Efterkrigstiden samfundet.
 • Coole spanische lieder.
 • Meller kreisblatt telefon.
 • Rörelsemarginal formel.
 • Kasperltheater christkindlmarkt innsbruck.
 • Meteo cam.
 • Norgesbooking sjusjøen.
 • Ferdigplen kalkulator.
 • Stasjonær pc prisjakt.
 • Soren pizza og grill meny.
 • Potsdam nights.
 • Hva er en kommunist.
 • Der weiße hai film kostenlos anschauen.
 • Fuji sykkel test.
 • Kufsteinerland radmarathon 2017 ergebnisse.
 • Barracuda hai.
 • Ramadan 2018 oslo.
 • Lunsj etter trening.
 • Nina sandbech blogg.
 • Beste spa hotell budapest.
 • Promi namen weiblich.
 • Offpiste hovden.
 • Familievernkontoret tromsø ansatte.
 • Mannheimer morgen kontakt email.
 • Mattilbud app.
 • Regex <=.
 • Nach herzkatheter wie lange krank.