Home

Hva er maktspråk

Når dialekt blir maktspråk - Aftenposte

Dialekt som maktspråk. Noen vil kanskje innvende at lytterne må streve litt hvis de noensinne skal lære å forstå andre språkvarianter - dialekter eller slang eller hva det måtte være - og det er jeg ikke uenig i. Men det er ingen unnskyldning for at vi,. Fagspråket er et arbeidsredskap for personer som jobber i et fagmiljø. Fagspråket stiller krav til entydighet og standardisering og benytter derfor ofte andre begreper enn dem vi kjenner fra dagligtalen. Allmennspråket er det språket vi bruker til daglig. I allmennspråket er det mer rom for både å antyde og å være tvetydig Fagspråk er en måte å bruke språket på som de som er knyttet til et bestemt fagområde, har til felles. Fagspråk er særlig kjennetegnet av et spesielt ordforråd. Hvis dette ordforrådet er knyttet til faget, er det en del av fagets terminologi. Hvis det skiller seg fra allmennspråket uten å være knyttet til fagets terminologi, er det en faglig sjargong For de som er uvitende om hva maktspråk måtte være, skal jeg ta meg tiden til å forklare det. Det er enkelt å greit hvordan man kan bruke språket til å ekskludere andre ved at de ikke forstår hva du har sagt eller prater om, altså at du bruker vanskelige ord eller skrudde formuleringer som får deg selv til å virke smartere enn hva du kanskje er

Det er mange gode grunner til å bruke fagspråk i jobben din. I denne litt humoristiske filmen lærer du hvorfor, og blir samtidig gjort oppmerksom på hvorfor de i andre sammenhenger må unngå å bruke fagspråket ditt. Et fagspråk kan lett bli et maktspråk om det brukes til feil tid og sted maktspråk på arbeidsplassen Ulike yrkesgrupper på samme arbeidsplass snakker ikke nok sammen. Det kan skape trøbbel både for arbeidsmiljøet og bunnlinja. E n ny doktogradsstudie har sett på hvordan de flinkeste i klassen nærmest tvinger fram Hva er møte - formen Det politiske maktspråk. Tekst: Mats Løvstad (2010) Politikerne prater om handlingsregelen, bærekraftig utvikling, høykonjunktur og politisk plattform. Skjønner vi egentlig hva de mener? Er det snakk om arbeidsmiljø, er det fort gjort å sveipe innom politikk på en eller annen måte Så det er også med ordet maktspråk hvorfor man bør sørge for at synonymer som er funnet egner seg egentlig til konteksten der du vil bruke dem. Takk fra oss på OrdetBetyr.com Vi er stolte og glade for at du bruker OrdetBetyr.com for å finne synonymer og forklaringer for ordets betydning En enkel beskrivelse av makt er gitt av statsviteren Robert A. Dahl (1915-2014): «A har makt over B i den grad A får B til å gjøre noe han/hun ellers ikke ville gjort.» Her betegner A og B aktører som kan være individer, grupper, organisasjoner eller stater. En klassisk og mer presis, men også mer omstendelig definisjon ble formulert av sosiologen Max Weber (1864-1920): «Makt.

Norsk - Fagspråk - NDL

Dette er fordi idiomene ikke alltid er lette å forstå selv om vi vet hva hvert ord betyr. Sammensatte ord . Fagspråk har mange flere sammensatte ord enn dagligspråket. Og sammensatte ord i norsk har det 'viktigste' ordet til slutt, og det avgrensende ordet først. Dette er motsatt av f. eks fransk og spansk. Logisk sammenhen Prosjektet er et samarbeid mellom blant annet Universitetet i Oslo og Kulturdepartementet, moderniseres og revideres og bli Det Norske Akademis store ordbok.Noen har tydeligvis misforstått hva Det Norske Akademis store ordbok er. Det finnes mange slags maktspråk I tillegg blir man beskyldt for en livsførsel som er fremmed for de fleste av oss: hat, likegyldighet, ubarmhjertighet - og jeg vet ikke hva. Dette er maktspråk; forsøk på å tvinge andre til taushet som mener noe annet enn de selv gjør, for hvem vil bli stemplet som u-menneskelig Begrepet De fem hersketeknikker viser til professor Berit Ås' popularisering i 1979 av begrepet hersketeknikker tidligere lansert av den norske filosofen og psykologen Ingjald Nissen.Hersketeknikker er metoder en person eller en gruppe bruker for indirekte å herske over andre personer eller grupper. Hersketeknikker kan utøves gjennom tale, stemmeleie, kroppsspråk og andre former for. Enda verre er det hvis fagspråk blir brukt eller sett på som en måte å vise makt og overlegenhet på. Det kan skje når IKT-medarbeidere bevisst bruker sitt fagspråk for å demonstrere at de kan mer enn brukerne, vel vitende om at brukerne ikke forstår hva de sier. Fagspråk blir da en form for hersketeknikk

fagspråk - Store norske leksiko

Tydelig innlegg av Arne Helge Teigen som reagerer på Gjermund Eikli og åndelig maktspråk fra Eikli som er i lederskapet i Oase -Jeg er bekymret for den «profetiske» virksomheten som har pågått i flere år i Oase. Det som har skjedd har vist at «profetiene» har vært falske. Arnt Helge Teigen Gjermund Eikli responderer på mine artikler om Oase og karismatisk elitisme i. MAKTSPRÅK. De ordene du bruker når du snakker, sier mye om deg. Velger du enkle, Nå vet jeg hva en porteføle er, eller rettere sagt; jeg har en viss formening om hva en portefølje er og hva ordet betyr. Problemet er bare at en portefølje kan være så mangt Om maktspråk. Debatten om Språkprofessor Vinje kalles til Redaksjon 21 for å legitimere at neger er et nøytralt ord hvis det sies på norsk. Så lenge ikke jeg mener å være rasistisk eller undertrykkende er det helt greit, uansett hva ofrene for karakteristikken måtte føle. Men - i sluttinnlegget,. Dette er maktspråk; forsøk på å tvinge andre til taushet som mener noe annet enn de selv gjør, for hvem vil bli stemplet som u-menneskelig? Ja, det kan kalles maktspråk, men løgnspråk er et mer presist ord - for det er det de gjør, disse som sprer løgner om andre, bruker språket til å lyve om mennesker de ikke kjenner Når språk gir makt, er det bl.a. fordi selve språkformen assosieres med forestillinger om hva som anses som relevant eller irrelevant, som korrekt eller galt. Men makt og språklig dominans avspeiler seg også på andre måter i dagens språksituasjon

Word play today: Maktspråk

Maktspråk er som regel tydelig på hva vi vil, vår vilje og ikke minst egen posisjon og hvem som har beslutningsmyndighet. Les gjerne gjennom min refleksjon om signalspråk, og refleksjonen om hvordan massesuggesjon maner frem det språkløse villdyret i oss Men hva vi får igjen for alle disse ressursene er ikke godt nok, verken når det kommer til helsetjenester, at folk skal ha råd til dem eller koordinering av tjenestene folk mottar. Blumenthal oppfordrer amerikansk helsevesen til å gå ut og lære av helsearbeidet som blir gjort i andre land

- Det er selvsagt viktig å være bevisst, men man kan være bevisst på mange måter, sier han. Han mener at begrepene ikke er bekymringsfulle i seg selv, men at det handler om hvilken måte de blir brukt på. - De kan brukes som en form for hersketeknikk og maktspråk hvor man dytter meninger inn i en bås Hei! Jeg skal analysere en sakprosa tekst, og en av tingene som jeg må få med er å peke p å hovedsynet i teksten. Men, hva menes det med hovedsynet? Kan du forklare meg det, og du kan godt gi meg et eksempel Takk på forhånd Maktspråk? Medisin kunne blitt et maktspråk, men er det ikke i følge Rolv Mikkel Blakar (22). Som eksempler på maktspråk nevner Blakar både avisspråk, politikerspråk og reklamespråk. I en sammenlikning med det teknologisk og økonomisk orienterte oljespråket, som han mener er et typisk maktspråk For det er ikke til å komme forbi at Frelsesarmeens liberale aktivt bruker regnbueflagget, men slipper å stå til ansvar for hva det innebærer. Og hva er maktspråk? Vårt Land spør ikke hvordan det å etterleve og forkynne Bibelens ord om samlivsetikk kan være uttrykk for maktspråk, men bruken av slike argumenter viser hvor vanskelig det er å føre en saklig debatt om disse spørsmålene Når dialekt blir maktspråk | Artikkel Forstår du ikke, hvad jeg siger, svensker? | Artikkel Fri sprogutvikling | Artikkel Språk til salgs | Artikkel. Hva er en artikkel? En artikkel i norsk er en oppgavetype hvor du skal skrive om et bestemt tema. Ofte blir du gitt noen tekster som berører temaet, og som du skal ta utgangspunkt i

Det er en overvekt av kvinner i helse- og sosialnæringene og undervisningsnæringene, mens det er flest menn i industrinæringene og bygg- og anleggsvirksomhet. Du finner flere tall om dette i statistikken Indikatorer for kjønnslikestilling; Andel sysselsatte (15 - 74 år) som. Svada som maktspråk; forutsetter det at departementet også kan definere hva tap av undervisning er. Det blir meningsløst å knytte undervisningsbegrepet til om eleven fysisk oppholder seg i et klasserom, på et bibliotek eller eventuelt i et åpent skolelandskap uten skillevegger mellom bibliotek og klasserom Hersketeknikker brukes for å styre hvordan en selv og andre framstår. Med hersketeknikker kan man framheve seg selv, eller få den man er uenig med, til å virke dum og kunnskapsløs. Å gjøre narr av det du sier gjennom å antyde at du er ung og uvitende, er en velkjent teknikk blant en del voksne

Fagspråk og maktspråk - Kunnskapsfil

Han formet slagordet Gud er alltid større (semper major), Gud er alltid større enn våre ord. Å tale om Gud er meget vanskelig, sa Klemens. For hvordan kan noen finne ord for det som verken er kjønn eller forskjellighet eller art eller individ eller nummer. Guds skaperord og tiltaleord blir gjort om til menneskers maktspråk Avslører skjulte maktspråk på arbeidsplassen. Ulike yrkesgrupper på samme arbeidsplass snakker ikke nok sammen. - Hva er hensikten med møtet? Hva er møteformen? Hvem har innflytelse over disse tingene? - Har de ulike yrkesgruppene like mye å si for hensikt, agenda osv Det er et kult ord. Mye kulere enn «byplanlegging», som er hva dette egentlig går ut på. Jeg har hørt i fullt alvor at visse studier har hatt lave søkertall. Og så har man gjort noe med navnet på studiet. Studier med «design» i navnet, er mer populære, fordi særlig mange jenter er opptatt av «design» Maktspråk fra parnasset. Som en sentral figur innen norsk kjønnsforskning er det ikke overraskende at hun langer ut mot Hjernevask-serien, og slik slutter seg til det stormløpet fra akademikere Hva slags forståelse for at det finnes ulike former og sjangre,.

Hva er religionsvitenskap? Religionens språk er ofte et maktspråk der samfunnsorden og familieforhold, inkludert kjønn, gis en kosmisk begrunnelse. Religion tjener verdslig herskermakt, men kan også begrunne maktskifter og fordømme voldelige og undertrykkende regimer Det er lett å kjenne igjen denne typen, for oppgaven er i regelen formulert slik: «Skriv en resonnerende tekst ». Hva går oppgavetypen ut på? I en resonnerende tekst skal du skrive om et norskfaglig emne på en strukturert måte og ved hjelp av vedlagte tekster Hva betyr helleristninger? I Järrestad i Skåne finner vi en helleristning som viser nakne fotsåler i par. De er ristet inn i steinen for kanskje så lenge som 2500 år siden. Les også: Helleristninger som maktspråk - Jeg tror nok alle helleristninger var del av ritualer

Blogg: Kulturminnebloggen

Han hevdet at saken for lengst er utdebattert og reagerte på at man «resirkulerer gammelt, mannssjåvinistisk maktspråk». Det er underlig å se den store forskjellen mellom mange av dagens teologer i forhold til mange teologer som levde før. Jeg vil også minne om hva tidligere sjefredaktør,. Det er tidvis nesten umulig å forstå hva han prøver å si, særlig når han er på talerstolen. Hegge mimrer tilbake til Gerhardsens tid da språkbruken under debattene var en ganske annen enn i dag. - Nå til dags virker det som mange er smittet av akademikerspråket. Det politiske maktspråk Det er mulig å starte med en enda lettere tekst hvis du har mange svake elever - dette tilpasser du selv. Det er vanlig at de er forvirret første gang de trener på å formulere hovedsyn. Etter et par forsøk vil de forstå hva det dreier seg om, og de vil vise rask forbedring. Dette er vanskelig, men elevene synes det er moro - Det er bare i Norge man kan mene at en kongelig kler seg i for dyr design, sier Signy Fardal. - Klær er et maktspråk. I Italia og Frankrike er det en selvfølge å kle seg i dyrt. I Norge er det ikke rom for helter. Mette-Marit har fått internasjonal anerkjennelse, både for sitt vesen, sine samfunnsmessige engasjementer og sin klesstil Morten Hegseth er for tiden aktuell med en viktig dokumentarserie om såkalt «homoterapi». Dokumentaren viser hvordan et lukket terapirom kan skjule maktovergrep og skadelige samtaler

Det er en påfallende bruk av bokstavene c, x og z i preparatnavn, og det er liten tvil om at effektassosiasjoner som knyttes til et slikt navn er viktig for produsentene (20,21). Maktspråk? Medisin kunne blitt et maktspråk, men er det ikke i følge Rolv Mikkel Blakar (22) Maktspråk. Visepolitimester Roger Andresen er like begestret for det nye samarbeidet. - Politiet vil ha en rolle i å plukke ut disse personene og henvise dem videre Anmeldelse: Helene Uri - «Hvem sa hva? Kvinner, menn og språk» Tankevekkende om kvinner, menn og språk Skarpt, innsiktsfullt og vittig om hvordan vårt forhold til kjønn påvirker språket

Det politiske maktspråk Arbeidsmiljøsentere

 1. Helene Uri (født 11. desember 1964 i Stockholm) er en norsk forfatter, språkforsker og professor.Hun ble dr. art. i anvendt lingvistikk ved Universitetet i Oslo i 1996, har tidligere vært førsteamanuensis i norsk ved Universitetet i Oslo, og er nå professor i kreativ skriving ved Norsk barnebokinstitutt.Hun har utgitt både faglitteratur, barne- og ungdomsbøker og romaner
 2. Maktspråk er det eneste de forstår. Tom sier at jeg er den eneste som tror ham. La meg vite hva som skjer med mitt forslag Vær vennlig å logg inn for å øke troverdigheten til ditt bidrag. Om Personvern.
 3. Redaktøren av Ordet, Sverre Martin Gunnerud, har samlet et knippe ferske og freske sitater til fornøyelse, forståelse og kanskje fortørnelse. Brev - Folk elsker å få brev, men ingen sender dem lenger. Torbjørn Tumyr Nilsen, journalist, i Klassekampen Barnelek - Fortsett lesing
 4. Maktspråk er det eneste de forstår. Vis mer. Ord som likner på maktspråk. maktsyk maktstele maktstjele. Dine siste søk. maktspråk. Siste søk. maktspråk interregional La meg vite hva som skjer med mitt forslag Stem dette riktig eller galt. Er det norske.

Synonym til Maktspråk - OrdetBetyr

makt - Store norske leksiko

Om nyord og tanketomt maktspråk. Kansellispråket var et maktinstrument som skulle markere at «vi her oppe, som styrer, er dyktigere enn dere der nede som ikke forstår hva vi sier og skriver». Med åpenhet,. Hva sier det om Klassekampens journalistiske idealer og klassebevissthet når to av avisens redaktører svarer en varsler med tilsløringer? Haugens tause maktspråk. Som samfunnskritiker i merokratiets tidsalder har jeg registrert at språklig og mental maktutøvelse ofte iverksettes under radaren og følgelig er vanskelig å avsløre Hva er rettshjelp • Blandet system- delvis selvstendige og fokusert på utadrettet virksomhet/forskning • Sivilrettslig (skilsmisse, usaklig oppsigelse, innvandring, trygd etc): økonomisk kriterium • Strafferettslig: tiltalt og offer rettshjelp, strafe prosessloven (bistandsadvokat

Hva er fagspråk? - Norsk på jobben - Del 3 Norskblogge

Av å bruke maktspråk oppnår du gjerne en liten opptur, men når alt kommer til alt så er det lett å gjennomskue. Personlig vil jeg heller holde meg til fakta enn å late som jeg er noe jeg ikke er. fleste ganger kan det lønne seg å være stille, å bare lytte til hva som blir sakt Maktspråk er når man. Når språket i lover og regler og andre offentlige dokumenter blir for vanskelig, sier vi at det er et demokratisk problem fordi. mange mennesker blir hindret i å skjønne hva politikerne bestemmer; mange mennesker kan miste stemmeretten

Mange slags maktspråk - Aftenposte

 1. Dette er også det sentrale tema i en av hans essaysamlinger ( För liberalismen ). I korthet går dette ut på å forklare hvilken makt det ligger i å kunne formulere hva et problem består i, og på en slik måte av det blir styrende for andres holdninger og handlinger. Dette er maktspråk i rendyrket form. Her er Gustafsson i vår oversettelse
 2. bilder i maktspråk. 9 . Rike og relevante vurderingssituasjoner . 1. Metaforer er grunnlag for hva vi oppfatter, hvordan vi opptrer i verden, og hvordan vi forholder oss til andre mennesker. 19 . Ungdommens egne teksttyper - som førlesing til gruppearbeid
 3. Dette er delvis på grunn av aktørenes manglende forståelse av hva kritisk tenkning er - men også et resultat av juristers retoriske praksis, det vil si aktive forsøk på å delegitimere kritisk tenkning ved bruk av maktspråk og definisjonsmakt, også kjent som bruk av «litt hersketeknikk», «aggressive hersketeknikker» og «billige hersketeknikker»

Snikislamisering og maktspråk - Verdidebat

De fem hersketeknikker - Wikipedi

Det matematiske maktspråk. Tallrekken ler av oss og vil forklare alt. Den har kjever av jern og tenner fra 1985. Tallenes kalde og følelsesløse tale styrer på mange måter vårt samfunn, våre liv; matematikken er politikkens, økonomiens og byråkratiets maktspråk. men forstår ikke hva oppgavene går ut på Ida er en av Retorikkbyråets opprinnelige grunnleggere. Hun er byråets akademiker, og er i ferd med å fullføre en doktoravhandling om retorikk og maktspråk ved Universitetet i Oslo. Hun er et analytisk og teoretisk talent, og er byråets ekspert på klarspråk, språklig maktutøvelse og hvordan språk påvirker kultur og samhandling Maktspråk. Direktør for Areopagos, Raag Rolfsen, Han mente kirken bør bli flinkere til å høre den enkeltes Jesus erfaring, før den forteller hva som er riktig. Felles plattform. Paneldeltakerne var enige om at den offentlige debatten har vært påfallende taus om Jesus Kroppsspråk er kanskje den viktigste. Særlig anekdoten med Høyre-leder Erna Solberg og superkule Pål T Jørgensen landet bra i publikum. - Han har et enormt kroppsspråk. Vi løste nøtta ved å finne ut hva T-en i Pål T Jørgensen sto for. Da tok Erna hevn

Målet er at deltakerne får en forståelse av hva sjiraffspråket er og at de kan anvende det i mellommenneskelige settinger. negativ eller der det brukes maktspråk? I den grad det blir tid til det vil også temaene konflikthåndtering, indre dialoger (hvordan kommuniserer jeg med meg selv) og empati/selvempati, bli berørt Hva er i det hele tatt vitsen med enkelte usunne menigheter, og trenger man slike menigheter i det hele tatt? De som velger å forlate et organisert menighetsliv / menighetsmiljø er ikke nødvendigvis forrædere, Tullete maktspråk av typen Den av dere som er uten synd,. - Økonomi er maktspråk for viktige beslutningstagere. Jeg ville lære meg dette - for å kunne kritisere myndighetenes beslutninger. Jeg ville forstå begreper som effektivitet, konkurransedyktighet, lønnsomhet og hva som fører til ulikhet. - Hva er et økonomisk språk

Viser side 1. Fant 38 setninger matching frasen maktutøvelse.Funnet i 7 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart Lær definisjonen av maktvakuum. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene maktvakuum i den store norsk bokmål samlingen Hva skjer når en alvorlig påstand som dette blir tatt for sannhet og får legge premissene for debatten videre uten at noen stopper opp og spør: Hvor er dokumentasjonen? Et annet eksempel på en slik beskyldning er lektorlagets insinuasjon om at medarbeiderundersøkelsen i Oslo er endret for at lærerne ikke lenger skal kunne gi tilbakemelding på nærmeste leder og Utdanningsetaten ut 114 kulturelle endringer f5 uke 38 tema: kultur og makt (kommunikasjon, form, landskap og tekst) makt og avmakt max weber personifisert makt makt er Men når Opdahl påstår at «våre 830 journalister i 64 redaksjoner landet rundt er opptatt av å tilegne seg et så bredt kildetilfang som mulig», så er min erfaring: Nei, alle de 830 journalistene er ikke det. Noen av dem er mer opptatt av redaktørenes krav om å levere mange saker, enn å tilegne seg et så bredt kildetilfang som mulig

IKT-servicefag Vg2 - Når skal du ikke bruke fagspråk? - NDL

 1. Språkrådet er blant dem som har sagt at dette vil det norske folk tjene på. — Jusspråk er maktspråk. Det er tekster som bestemmer over folks liv og rettigheter. Det har en vanvittig stor betydning og derfor er det viktig at det er forståelig, sier førsteamanuensis og prosjektleder Jon Christian F. Nordrum
 2. I underkapitlet om hvordan ekspertspråket er et maktspråk som reduserer individets egenverdi (side 63), er det også noe å hente med henblikk på advokaters omtale av klienter: «Mødre kan av saksbehandlere omtales konsekvent i rapporter i ubestemt form som 'mor'. Dette er en språkbruk som både er grammatikalsk og språklig feil
 3. - Det kommer an på hva man mener bør være akademikerens rolle i det offentlige rom, svarer Om maktspråk Men Noe av det som alltid har irritert meg på universitetet, er bruken av maktspråk. Det brukes altfor ofte et oppstyltet og unødig komplisert språk, sier han..

Uttalelsen er undertegnet kardinal Jean-Louis Tauran, leder for det pavelige råd for interreligiøs dialog, og Abdel Fattah Alaam, formann for dialogkomiteen ved al-Azhar. Det egyptiske universitetet er et av verdens eldste, og regnes som sunnimuslimenes viktigste lærested Og hva kan kommuner og statsorgan i Norden lære av hverandre? Språkrådet ønsker deg velkommen til nordisk klarspråkskonferanse i Oslo 28. og 29. mai 2015. Konferansen er for deg som er opptatt av dialogen mellom det offentlige og innbyggerne, enten du er saksbehandler i stat eller kommune, kommunikasjonsansvarlig, språkkonsulent, forsker, journalist eller student Studenter mot porno - mot seksuell innramming av kvinner ut fra pornografisk maktspråk - Hva er kvinners seksualitet - hva er begjær uten kjønnsmakt? Bok: Porno (Volder m.fl. Friundervisningen 1982), foredrag land og strand rundt, Hvilke samfunnsprosesser har eget arbeid mot seksualisert vold vært del av? Hvorfor

Lar meg ikke skremme av åndelig maktspråk Søkely

Du søkte etter maktspråk i kryssord-ordboka. La meg vite hva som skjer med mitt forslag Legg til. Populært akurat nå. Det er mange som søker etter hintet legger stein og det har ikke noen svaralternativer i vår database. Hjelp oss å legge til svar til dette hintet nedenfor.. Her er hva JEG opplevde på dette traumebehandlingsstedet, fru tårnsvale. Han skjøt sine skampiler. Langt der inne Hun er misbrukt fra før, Det er ikke så ille. Han skjøt sine skampiler. Dypt i hennes sjel Det er ikke så farlig, Det er ingen som ser. Han skjøt sine skampiler. Feiet det under teppet. jeg bruker litt maktspråk Skole. Det er blitt hevdet at pedagoger er de største av alle banalitetsgrossister. Jeg tror det er feil. Etter forslaget om å erstatte fagene Musikk og Kunst og håndverk med et fag kalt «Kreativitet» (NRK Dagsnytt 21. mars), må kunnskapsminister Solhjell finne seg i å bli betraktet som storfavoritt i banalitetskonkurransen

Hva er forklaringen, hvordan er dette mulig ? Her er metoden som brukes: Statsorganene utøver språkmakt og språkpolitikk ved hjelp av konsesjonsvilkårene for radio og fjernsyn. Språkbyråkratene har valgt å tolke Stortingets angivelige bestemmelse (se note i P.S.) om 25 % nynorsk i NRK også skal gjelde for andre radio- og TV kanaler Et maktspråk som ikke minst kommer til uttrykk i Elisabeth Norrs innlegg i Sandefjords Blad i forrige uke. Skolen er i endring og skolens utvikling i samfunnet er viktig. De har alle det felles at de er genuint opptatt av sin egen arbeidsplass og hva som er det beste for elevene Hva tror du? -⁠ Kunnskapsfabrikk?! Du mener ikke det alvorlig? Det er et morsomt forslag, men jeg tror ikke det vil fungere. «Fabrikk» har veldig industrielle konnotasjoner og passer ikke på et universitet. -⁠ Hva med din stillingsbetegnelse? «Prorektor» høres liksom så jålete og borgerlig ut. Hva med «assisterende. OG HVA DET KAN GJØRE MED OSS 29.11.13 Berit Okkenhaug . GJENKJENNE AVTRYKKENE Skyldbelegging og maktspråk Hva skal jeg kjempe med Hva er mitt våpen? Her er ditt vern mot vold, Her er ditt sverd: Troen på livet vårt, Menneskets verd Vi vil ta vare p

Tverrsektorielle hendelsestyper, din kødd New Public Management-sjargong og hat- retorikk er på frammarsj. Det første er vanskelig å forstå, det andre er vanskelig å begripe Artikkelen hennes oser av forakt og fordommer overfor dem som er uenige med henne. Hele teksten hennes er en oppvisning i maktspråk, hersketeknikker og stempling. Toleranseidealet gjelder tydeligvis ikke i møte dem som mener at ekteskapet er for mann og kvinne. Tre ganger omtaler hun slike mennesker som «mørkemenn» De er også svært umake i forhold til form og stil. fri, den er oppdragsbasert og regulert av samfunnet gjennom lover og arealplaner. Arkitektene kan altså ikke bygge hva som helst og bare etter eget hode, Regjeringskvartalet - en studie i arkitektonisk maktspråk - 11. juni 2017

MAKTSPRÅK. De ordene du bruker når du - Krystallklart ..

Trekant er mer stabil enn en firkant fordi --- vinkler på firkanter er 90 grader, og vinkler på trekanter er mindre enn 90 grader (i fleste tilfeller). Trekanten har mindre sjanse i å bli 'crusha' pga innover-stående sidene. På en firkant er sidene rett opp. De kan falle av eller knekke til sidene, all vekta går på øverste og nederste Selvsagt er det sjarmerende når helseminister Høie slår over i enderim og minner om den gode praten over salaten. Men også han snakker flytende maktspråk. Politikkens innerste vesen er at noen forteller andre hva de har lov til å gjøre eller ikke gjøre. Ikke dra på hytta, for eksempel Det er ikke rart, for det dreier seg om vår identitet. Fortsett å lese Hva skal vi med kjønn? Publisert 24. mars, 2010 14. august, 2010 Forfatter Arild Brock Kategorier Kjønnsrelasjoner , Menn og maskulinitet Stikkord Hjernevask-debatten Legg igjen en kommentar til Hva skal vi med kjønn Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av norsk språkkultur i bibliotekene. Stiftelsen mottok 98 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 43 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,1 millioner kroner, fordelt på bibliotek over hele landet

Om maktspråk - Bergens Tidend

Del 1 er her. Det skjedde ganske I 2008 ble det konstatert at en femte datter, da fem år gammel og bosatt i Oslo, er utsatt for det samme. Hva er norske myndigheters reaksjon overfor et så grovt til disse jentene, utsatt for anti-integreringstiltak av verste sort? Og er det ikke rimelig å bruke økonomisk maktspråk for å få. Aktuelle saker og politikk; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Kritikk av møtene er derfor ensbetydende med å kritisere (= spotte) Den Hellige Ånd. Ergo: Den som kritiserer, setter seg utenfor Guds tilgivelse. En slik type religiøst maktspråk er sannsynligvis effektiv medisin mot kritikk fra en god del kristne som oppfatter disse bibelversene som skremmende Hva er lov og ikke lov innenfor ikke-spredningsavtalen? Hvem er parter i konflikten om Irans atomprogram? Hvor samstemt er omverdenen i sin kritikk av Iran? Hvor ble det av den dialogorienterte Obama? 2: Opptrappingen . Da president Bush erklærte «mission accomplished» i Irak våren 2003 var Iran et mulig neste angrepsmål Jeg er en av dem som trenger en del stillhet, i den forstand at den er fravær av kunstig støy. Når jeg går i skogen setter jeg ikke propper i ørene for å høre en podcast. Jeg liker lyden av mine egne skritt på stien, skosålene som treffer mose og barnåler, og det beste med skituren er stavtakene som knaker mot frossen snøsåle

Snikislamisering og maktspråk

Hvis du ikke vet hva du har og hva du vil med det, er det ingen verktøy i verden som kan løse problemet ditt. Mens ledere som Logan Roy isolerer seg fra den digitale verden som han ikke Hvem som er «digitale», blir et maktspråk som effektivt og subtilt skaper skillelinjer mellom «kompetent» og «inkompetent», «fortid» og «fremtid. Samtidig har Trump brukt et ekstremt maktspråk overfor Nord SV har en lang tradisjon for å ta feil i utenrikspolitikken ved å støtte feil regimer og ha naive holdninger til hva som er.

 • Høyere effektiv rente.
 • George clooney net worth.
 • Rolls royce models.
 • Mulholland drive rollebesetning.
 • We are travelling.
 • Haralds vaffel grunerløkka.
 • Chi squared distribution.
 • Jay z the story of oj.
 • Tanzschule linsmeier eggenfelden.
 • Gibraltar kart.
 • Etter tanntrekking hund.
 • Flexit s7r.
 • Rtl gewinnspiel gewinner bekanntgabe.
 • Anse lazio.
 • Zara croazia organo marino.
 • Finne på i lillehammer.
 • Gardarike wiki.
 • Final fantasy genre.
 • The fault in our stars book genre.
 • Moz abo service.
 • Dekra borlänge.
 • Sør ossetia.
 • Newsticker münchen feuerwehr.
 • Kontrabass lernen.
 • Sult film rollebesetning.
 • Fondant nettbutikk.
 • Aandahls garn.
 • Metajob hartberg.
 • Uni paderborn grundschullehramt nc.
 • Hotell ekenäs koster.
 • E læringskurs.
 • Doinich daal whisky.
 • Utskiftbare rundpinner sett.
 • Wilier bikes 2018.
 • Mobilpant chess.
 • Mannen min gjør meg deprimert.
 • Stor mengde kryssord.
 • Mannen min gjør meg deprimert.
 • Meslinger norge 2017.
 • Fraxel laser erfaring.
 • Spiel mir das lied vom tod finale.