Home

Helgelandssykehuset intranett

For ansatte i Helgelandssykehuset - Helgelandssykehuset

 1. Les mer på intranett. Her finner du også veilederen Bruk av Min Gat hjemmefra». Ta eventuelt kontakt med brukerstøtte på 76 16 64 90/07022. Intranett. Intranett. Når du logger deg på intranett hjemmefra vil ikke lenker til interne systemer fungere. Hvis du ønsker tilgang, send en epost med: Navn; Hvilket brukernavn du ønsker; Avdeling.
 2. Helgelandssykehuset med i EU-prosjekt som skal bruke kunstig intelligens til å påvise covid-19. Brynjar Andreassen, lungelege ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, er med i et større EU-forskningsprosjekt som skal bruke kunstig intelligens for å oppdage og følge med på covid-19-sykdom. Helgelandssykehuset får 4,4 millioner kroner til det..
 3. Her finner du de 50 siste styremøtene. Eldre styremøter kan søkes etter, eller du kan se alle styresaker per år fra og med 2010
 4. Helgelandssykehuset får 4,4 millioner kroner til dette prosjektet fra EU, som eneste norske helseforetak i samarbeid med Medsensio i Tromsø og flere internasjonale aktører. Brynjar Andreassen, lungelege ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, er med i et større EU-forskningsprosjekt som skal bruke kunstig intelligens for å oppdage og følge med på covid-19-sykdom
 5. Ifølge avisen lå denne meldingen på Helgelandssykehusets intranett tirsdag: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling»
 6. Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre

Forside - Helgelandssykehuset

intranett.helgelandssykehuset.no Gir klarsignal for bygging av DMS i Brønnøysund Styret i Helgelandssykehuset vedtok i dag å inngå leieavtale med Brønnøy kommune for lokaler Helgelandssykehuset har brukt 1,5 millioner på PR-byrå på ett og et halvt år. Nå varsler SV og Frp full gjennomgang av kjøp av konsulenttjenester. Av Andreas Budalen og Markus Thonhaugen 2464 Tema Tidsskr Nor Lægeforen nr. 25, 2002; 122: 2464-7 I Tidsskriftet nr. 25-28/2002 publiseres en artikkelserie om forskningsmetoder Styret i Helgelandssykehuset holder i dag styreseminar der fremtidens fødetilbud er tema. Følg seminaret her Bjørnar Olaisen: Jeg tror ikke Helgelandssykehuset vil kunne komme ut av denne pinefulle knipen uten at det tas sterke og umiddelbare grep. At Helse Nord-styret nå klarer å holde fingrene av fatet, viser med all tydelighet at de har forstått alvoret i det som er framkommet

Styremøter - Helgelandssykehuset

intranett.helgelandssykehuset.no . IP-adresse: 91.186.66.10 . IP land: Norway . Sidestørrelse: 37.505 KB . Side tekststørrelse: 10.647 KB . Beskrivelse av webområde: Gir klarsignal for bygging av DMS i Brønnøysund Styret i Helgelandssykehuset vedtok i dag å inngå leieavtale med Brønnøy kommune for lokaler i Slik kobler du deg på sykehusets nett hjemmefra via din jobb-PC (VPN): Brukerveiledning for VPN OUS (PDF). Brukerveiledning for VPN AHUS (PDF). Brukerveiledning for VPN alle andre helseforetak (PDF). Dersom du har problemer med å logge inn hjemmefra, vennligst se denne siden før du ringer Brukerservice. Slik kobler du deg på sykehusets nett hjemmefra via privat PC (ekstern arbeidsflate)

Helgelandssykehuset HF (sørsamisk: Helgelaanten skïemtjegåetie) er et av fire helseforetak i Helse Nord RHF, og består av en rekke enheter som ble slått sammen 1. januar 2002 i forbindelse med statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. Helgelandssykehuset HF består av tre lokalsykehusenheter: Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.I tillegg til de somatiske sykehusenhetene har. Anmelder Helgelandssykehuset. Kom til legevakta med hjerteinfarkt - ble sendt hjem med en smertestillende tablett. Balansert løsning på Helgeland. Helseminister Bent Høie: - To sykehus på Helgeland . Skuffende angrep fra egen ledelse Happy Halloween 2020! #GoogleDoodl Helgelandssykehuset - ekg, hospitals, belastningsskader, fysioterapi, hospitaler, barnepsykiatri, golfskader, bedriftshelsetjeneste, helsenord, gynekologi. Styret i Helgelandssykehuset brøt med direktørens innstilling om hvor et nytt sykehus skal ligge. Av dem som bor i regionen, stemte alle for et stort sykehus nærmest egen dørstokk

Helgelandssykehuset - Startside Faceboo

Les mer på www.helgelandssykehuset.no. Senter for kommunikasjon ledes av kommunikasjonssjef og består i tillegg av to medarbeidere. Senteret legger til rette for god intern og ekstern kommunikasjon, og har ansvar for kommunikasjonsstrategier og -planer, intranett, helgelandssykehuset.no og sosiale medier Du kan bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID og Commfides e-ID for å logge inn til helsenorge.no og nytte tenester som Legemiddel, Frikort og eigendelar, Byte fastlege osv

Helgelandssykehuset: - Operasjoner har vært til fare for

 1. REDCap - et datainnsamlingsverktøy for forskere ved UNN, Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset Klinisk forskningsavdeling har gleden av å tilby web-basert datainnsamlingsverktøy REDCap (Research Electronic Data Alt av kommunikasjon med systemet over Internett og Intranett er kryptert
 2. Helgelandssykehuset fungerer som diagnostisk senter: 95 prosent av pasientene får avklart sin diagnose og behandling ved hjelp av lokal kompetanse og utstyr - kun et fåtall - kanskje 70‐80 pasienter må sendes videre med uavklart diagnose. Helgelandssykehuset har årlig 700 fødsler fordelt på to fødeavdelinger og to fødestuer
 3. dre penger til å investere, tvinger det oss til å tenke nytt. Estimerer årlige kostnader knyttet til Nye Helgelandssykehuset i konseptfasen til 10 millioner kroner
 4. Senter for Kommunikasjon, Nye Helgelandssykehuset, Helgelandssykehuset - Kommunikasjonsrådgivere. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Helgelandssykehuset har ikke per nå noen fastlagte ordninger for dette, men vil i høst evaluere de foreløpige erfaringene med de forsøkene som er gjort med rekrutteringsstillinger. Det planlegges en nærmere vurdering av hvilke tiltak Helgelandssykehuset skal satse på fremover, for å bedre rekruttering til utdanning innen spesialsykepleie (ABIOK), på kort og lang sikt Tore Dahl Helgelandssykehuset, tlf.: 965 14 102; Kenneth Grav Finnmarkssykehuset, tlf:. 957 33 944; Inge Lykseth, Helse Nord IKT, tlf.: 909 33 577; Disse kontaktpersonene skal til enhver tid ha oppdaterte oversikter over alle vikarbestillinger fra byrå Nye Helgelandssykehuset; Aktuelt. 5. november 2020 Smitteverntiltak i Alstahaug kommune pr 5. november 2020. Regjeringen har i dag skjerpet inn de nasjonale smitteverntiltakene, og vi ser økende smitte i nærområdet

Personalportalen helgelandssykehuset Forside - Helgelandssykehuset . Den endelige rapporten fra den eksterne ressursgruppa ble overlevert til Helgelandssykehuset 19. mars. Rapporten holder fast ved den opprinnelige anbefalingen om ett. Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre de Prosjektet Nye Helgelandssykehuset forbereder nå konseptfasen. Les mer på Senter for kommunikasjon ledes av kommunikasjonssjef og består i tillegg av to medarbeidere. Senteret legger til rette for god intern og ekstern kommunikasjon, og har ansvar for kommunikasjonsstrategier og -planer, intranett, og sosiale medier

Helse Nord IKT er Nord-Norges største IT-virksomhet, og hos oss er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi. Vi trenger gode folk til å ivareta en rekke større prosjekter som vi gjør på oppdrag for sykehusene i Nord-Norge - derfor har vi også flere ledige stillinger akkurat nå innen ulike fagområder Få hjelp av Tore eller våre veiledninger. Hjelp oss med å gjøre Tore-på-kontoret supersmart! Spør han om alt du lurer på som ansatt. Hvis han svarer dårlig, gir du en «tommel ned» inne i chatboksen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen - Helgelandssykehuset

Redirect Page (Store Anchor) Should redirect to https://klpinteraktiv.klp.no/person/?target=https%3A%2F%2Fklpinteraktiv.klp.no%2Fperson%2Fminside%2 Pasienter ved Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset og ved enkelte avdelinger i Nordlandssykehuset kan nå se timeavtalene sine på Helsenorge. I tillegg kan de sende melding om timen dersom de har spørsmål om timen eller tidspunktet ikke passer. 30.06.2020 / Helse Nord RHF

Helgelandssykehuset 2025 - Veien di

Pasientreiser Helgelandssykehuset. Pasientreisekontoret ved Helgelandssykehuset ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Helgelandssykehuset. Åpningstider . Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00 . Kontakt oss . Telefon: 05515 Faks: 75 11 52 34 E-post: pasientreiser@helgelandssykehuset.n På Kundeside får arbeidsgivere og bedriftsbrukere en totaloversikt og kan utføre administrative oppgaver. For sparekonto for bedrifter og fond, kan du logge inn direkte Velkommen til UNN. Her finner du alle våre avdelinger og behandlinger ved våre sykehus og våre sentre for psykisk helse og rusbehandling. Våre verdier er kvalitet, trygghet, respekt, og omsorg Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Sykehuset har både lokale-, fylkesdekkende- og landsdelsdekkende funksjoner

Twins tv shop norge

Helgelandssykehuset Mo i Rana - Helgelandssykehuset

Klinisk etikk komite ved Helgelandssykehuset har som mål for 2014 å bli mer synlig på sykehusets intranett side. Vi vil gjøre det enklere å melde inn saker til KEK og vi ønsker å bidra til økt fokus på etikk i arbeidshverdagen KEK ønsker å delta på den regionale samlingen for etikk komiteer i Nord-Norge i Tromsø 1-2. april 114/2019 - Helgelandssykehuset 2025 - innspill til samfunnsanalyse . Les dokumentene tilhørende saken. Publisert av Håvard Vognild. Publisert 18.06.2019 11:22. Intranett MinSide. Nyttige lenker. Postliste. Varsling kritikkverdige forhold. Beredskap og krise. Personvern og Cookies. Avviksmelding. forbedringsforslag Har du e-post hos UniWeb? Her kan du logge inn på webmail for e-postkontoen din. Med webmail kan du lese e-post på uten å sette opp kontoen på datamaskinen Vi har også eget ikon på forsiden av intranett, der vi legger ut månedens KEK - case. Denne ligger ute i 4-6 uker, og oppfordrer alle i Helgelandssykehuset om å drøfte saken i egen avdeling. Etter 8 uker kommer vi med konklusjon fra KEK, samt ny månedens case. Vi ser a

Helgelandssykehuset Sandnessjøen, Sandnessjøen, Alstahaug

Helse Nord, Helgelandssykehuset - Ferievikarer 2019 Mo i Rana - Helse Nord, Helgelandssykehuset HF (Helsesekretærer). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Helgelandssykehuset Mosjøen - Overbioingeniør (ref.nr. 2457161371). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana - Webredaktør - Kommunikasjon (ref.nr. 2547539351). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Anbefalte fastleger i Alstahaug. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste fastlege finner du her

Kristine Frøseth (24) er aktuell med si hittil største rolle, som Alaska i TV-serien «Looking for Alaska» Glemt passord. Fyll ut nødvendig informasjon for å motta et engangspassord. Engangspassordet vil bli sendt innen kort tid og vil utløpe etter 15 minutter

For ansatte i Nordlandssykehuset - Nordlandssykehuse

Oversikt over alle skolens fag og nærmere informasjon om de enkelte fag finner du på vilbli.n Strandgt. 52 8805 Sandnessjøen Fakturaadresse: Fakturamottak Alstahaug kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy. E-post til faktura@alstahaug.kommune.n Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er allerde innført i Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. - Vi er svart glade for at tjenesten nå også blir tilgjengelig ved det største helseforetaket i regionen. Med det når vi ut til enda flere brukere

intranett.helgelandssykehuset.no - intranett ..

Helgelandssykehuset og ved enkelte avdelinger i Nordlandssykehuset kan nå se timeavtalene sine på Helsenorge. I tillegg kan de sende melding om timen dersom de har spørsmål om timen eller tidspunktet ikke passer ; Sykehus Nordland, Klinikker, Hospital, Sjukehus, Sjukehuset Comments . Transcription . HMS handlingsplan 2014 - 201 Sentralbordet har tlf: 75 65 33 00 og er betjent alle hverdager mellom klokken 08.00-15.00. Viktig elektronisk post til skolen bør sendes til skolens e-postmottak: post.ssj@vgs.nfk.no E-post er ingen sikker forsendelsesmåte og skal ikke brukes til å sende personopplysninger eller andre taushetsbelagte opplysninger Helseminister Bent Høie har valgt å lytte til flertallet i fylkestinget og et samlet styre i Helse Nord, og legger et hovedsykehus på Helgeland til Sandnessjøen og et akuttsykehus til Mo i Rana. Det er fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, glad for, etter mange år med diskusjoner rundt lokalisering av sykehus på Helgeland

Barnehagen ble bygget i 2005, og er eiet og drevet av Alstahaug kommune, ved undervisnings- og oppvekstsektoren. Barnehagen er idyllisk plassert på Sandnesområdet der vi bl.a har kort vei til natur, industri, bibliotek, nærbutikk og lignende. Barnehage Har du spørsmål angående barnehager i kommunen finner du kontaktopplysninger til barnehagestyrere på sidene til de enkelte barnehage. Spørsmål knyttet til søknad eller betaling kan rettes til rådgiver Randi Andersen, tlf: 75 07 50 56.Kommunalsjef Connie Pettersen er øverste leder for barnehager i Alstahaug

Helgelandssykehuset - Alle artikler - NR

Intranett Helgelandssykehuset. Reviews, coupons, analysis, whois, global ranking and traffic for intranett.helgelandssykehuset.no. Learn more about intranett. MinGat er ansattportalen som gjør det enkelt for dine medarbeidere å holde seg oppdatert på egen arbeidsplan. Her har den ansatte full oversikt over planlagt arbeidstid, avspasering, ferie og fravær. Her kan den ansatte også søke på ledige vakter og forespørre om fravær, merarbeid med mer Nye besøksrutiner i Helgelandssykehuset Org.nummer: 918695079 | Tlf. hovedkontor: 35 12 10 00 | E-post: postmottak@pasientreiser.no | Adresse: Pasientreiser HF, Postboks 2533 Kjørbekk, 3702 Skie

Vi tilbyr gratis smittevernbistand til kommunale helseinstitusjoner i Nord-Norge. På denne siden finner du mer informasjon, skriftlige rutiner og materiell om smittevern. Kontakt oss gjerne for veiledning og undervisning Fylkestingets 4. samling 26. - 28. 10. 2020 - Fru Haugans Hotel , Mosjøen Program . På grunn av smitteverntiltak i forbindelse med koronapandemien vil det ikke være anledning for alle som ønsker det å være tilstede i salen der fylkestinget avholder sitt møte På politiet.no finner du tjenester, åpningstider, kontakt og informasjon Fakta om administrasjon, kommunale tjenester og politiske organ pluss arrangementskalender IPS Vefsn IPS jobbspesialist teamet i Vefsn, har ansatte i spesialisthelsetjenesten. Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen, Helgelandssykehuset) og i NAV

Følg møtet i Helgelandssykehuset - NR

Hvis du har behov for å bestille legetime har du flere muligheter. Du kan ringe 75 07 51 00 som er nummeret til legesenteret i Sandnessjøen. Telefontid fra 08.30 til 12.00, og 13.00 til 16.00 (15.00 sommertid). Du kan også benytte deg av timebestillin Helgelandssykehuset tildelt pilotprosjekt på bakgrunn av tidligere erfaringer. Vi (ledelsen) ved sykehuset ville følge pasientforløp. Side . Ansatte informert gjennom ledermøter, tillitsvalgtmøter, artikkel i sykehusmagasin og nyhetssak på intranett. Driftssykepleier sendt ut brev med forespørsel samtidig med innkallelsen SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Vi utfører hvert år flere tusen oppdrag - for små og store kunder

Rana Blad - Helgelandssykehuset-202

Helgelandssykehuset HF. • Hovedsakelig for aldersgruppen 14 -18 år. Ca. 100-130 innleggelser per år • Publisering på intranett • Digital pasientsikkerhetstavle Veien videre. Takk for oss! NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÁNDA SKIPPIJVIESSO . NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÁNDA PPIJVIESSO Informasjon til elever og foresatte. Skolen forventer at elever og foresatte for elever under 18 år, gjør seg kjent med informasjonen om aktuelle rutiner og retningslinjer Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har nå én røntgenjournal og felles bildearkiv! Når elleve sykehus i Nord-Norge etterhvert bruker samme radiologiløsning, vil sykehuspersonell i landsdelen ha langt enklere tilgang til pasientens fullstendige røntgenhistorikk. Dét har noe å si for pasientsikkerheten UNN HF intranett, skriftlig versjon av prosedyrer tilgjengelig i stasjonen Tiltaksboka for ambulansepersonell i UNN HF/Helgelandssykehuset 009/2011 Temahefte AHRL, luftveishåndtering og Zoll, mai 2011 Temahefte CPAP i ambulansetjenesten innføringskurs, UNN HF 2011; Oversikt over intemundervisning i seksjonen (seksjon 3) for 201 Zarea, Kourosh; Mohammadi, Eesa; Alteren, Johanne & Sayadi, Neda (2020). Analysis of Psychometric Properties in Cardiac Rehabilitation Questionnaires on Coronary Artery Disease: A Review Article

helgelandssykehuset

To jobbspesialister er nå ansatte I NAV Alstahaug, de vil integreres på Voksenpsykiatrisk poliklinikk på Helgelandssykehuset først, deretter i den kommunale psykisk helse - og rus tjenesten. Jørgen Fagermo (Metodeveileder, Rana IPS) delte deres erfaringer fra oppstartsperioden de selv var gjennom for et år siden Intranett og websider Helgelandssykehuset. Alteren, Johanne (2015). Keynote speaker: Research in Nursing at University of Nordland - clinical nursing, learning and leadership.. Alteren, Johanne (2015). Welcome to, Keynote speaker, and Closing The Third Nordic Forum for Nurse Educators.. Alteren.

Helgelandssykehuset HF Senter for behandlingshjelpemidler Postboks 613 8801 Sandnessjøen Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Innkjøp og forsyning Postboks 43 9038 Tromsø Tlf 77 66 93 86 Hålogalandssykehuset HF Behandlingshjelpemidler 9480 Harstad Tlf. 77 01 51 11 Nordlandssykehuset HF Medisinteknisk avdeling 8092 Bodø Tlf. 75 53 44 03. Det at intranett i økende grad brukes innen større og større enheter, samt at elektronisk journal begynner å bli godt etablert, fører til nye rutiner og økte muligheter for uheldig spredning av sensitive opplysninger på tvers av etater og faggrupper Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er et universitetssykehus i Norge, som ligger i Lørenskog i Akershus, like øst for Oslo.Sykehuset har rundt 9 000 ansatte og en kapasitet på nærmere 1 000 senger. Det er ett av to universitetssykehus tilknyttet Universitetet i Oslo, ved siden av Oslo universitetssykehus.. Sykehuset ble etablert under navnet Sentralsykehuset i Akershus (SiA) i 1961 Nye retningslinjer for besøk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN legger nå til rette for at pasienter kan få besøk. Vi kan ikke slippe inn for mange besøkende på samme tid, så det vil fortsatt være besøksrestriksjoner og adgangskontroll ved inngangen til sykehusene

 • Petri menighet stavanger.
 • Naf test garanti.
 • Grafschafter wohnungen kamp lintfort.
 • Orgelkonzerte frauenkirche münchen.
 • Ibsen ett dockhem pdf.
 • Saarlouis festung.
 • Tcp/ip protocol.
 • Den hermeneutiske cirkel gadamer.
 • Wallmans stockholm meny.
 • Spise mandler barn.
 • Brunch landau und umgebung.
 • Motorsag lover.
 • Slinga håret hemma steg för steg.
 • Asperger voksen.
 • Håndball effekter.
 • Plomberte våpen selges.
 • Sandviken camping no.
 • Vindusvasker.
 • Davis vantage pro2 trådløs.
 • Selskapskjoler kristiansand.
 • Bitre appelsiner.
 • Euklid bevis.
 • Bo i kollektiv oslo.
 • Mister lady stundenlohn.
 • Erdinger therme gutschein schnäppchen.
 • Veileder tankforskriften.
 • Arbeidsmiljøloven trakassering.
 • Trierischer volksfreund anzeige aufgeben.
 • Helfo vedtak.
 • 1922 civil war in ireland.
 • The medici family.
 • Jordskjelv i chile 2010.
 • Bundesländer farben.
 • Best secret kleidung.
 • Støren dyreklinikk priser.
 • Wallpaper download windows.
 • Minecraft mac free.
 • Gyrocopter eigenbau.
 • Weben lernen kurs österreich.
 • Ostsee zeitung greifswald.
 • Hvithai sør afrika.