Home

Aktiv dødshjelp islam

Mange viktige spørsmål dukker opp: 1)Aktiv dødshjelp eller barmhjertighetsdrap: Det finnes ingen anledning i islam til å drepe seg selv eller noen andre for å redusere hans/hennes fysiske eller følelsesmessige smerter eller lidelser som følge av sykdom eller skade Aktiv dødshjelp er definert som handlingen der noen (oftest en lege) enten tar livet av en person (oftest en alvorlig syk pasient) eller hjelper personen med å begå selvmord, på bakgrunn av personens direkte forespørsel om hjelp til å dø.. Begrepene dødshjelp, eutanasi og assistert død brukes ofte synonymt med aktiv dødshjelp. Aktiv dødshjelp deles i to former: Eutanasi (legen gir. Drøft hvilke konsekvenser en lov om aktiv dødshjelp kan ha for synet på menneskelivet. Oppgaven er grei, men kompetansemålene vi har fått ved siden av får meg til å stusse litt. De vil at vi skal sette opp Islam imot Kristendom - mtp. aktiv dødshjelp. Sånn som jeg ser det har begge to veldig klare regler Aktiv dødshjelp bør tillates av de samme grunnene som vi mener drap er galt, hevder Andreas Wahl Blomkvist Les mer » aktiv dødshjelp , eutanasi , medisin , medisinsk etikk , menneskever

- Jeg synes det er et skremmende perspektiv. Man kommer til en gråsone der det er håpløst å bane seg vei. Å avslutte en behand­ling når det ikke lenger er noe håp, synes jeg er greit, men aktiv dødshjelp - nei. Dette sier Kong Harald V i boken Kongen forteller som i dag, onsdag, gis ut. Debattene om aktiv dødshjelp blir veldig krevede når utgangspunktet er enkelthistorier, mener overlege og medlem i Rådet for legeetikk, Morten Horn Erfaringene taler mot aktiv dødshjelp . DEBATT: Læringen fra land med en kultur som ligner vår egen, viser at antall drepte, aldersgrenser og kriterier for hva som er god nok grunn forskyves raskt når aktiv dødshjelp innføres Aktiv dødshjelp. Ett tema som ofte vender tilbake er spørsmålet om aktiv dødshjelp. Vi kjenner historiene om ALS-pasienter som opplever livet som så vanskelig at de vil ta det skrittet Terje Holøyen ikke tok, nemlig aktivt be helsetjenesten om hjelp til å dø. TV 2 har fortalt om Jane som reiste til Sveits hvor aktiv dødshjelp er tillatt

Aktiv dødshjelp brukes til forskjell fra det tidligere passiv dødshjelp, som i dag omtales som behandlingsbegrensning. Behandlingsbegrensning er noe radikalt annet enn aktiv dødshjelp, ettersom man har som intensjon å ta livet av en pasient, enten ved eutanasi eller ved legeassistert selvmord - Aktiv dødshjelp bør kunne innvilges når en pasient lider uutholdelig, ikke har noen realistiske utsikter til bedring og har tatt et selvstendig valg om å dø. Dersom en lege og en psykolog, uavhengig av hverandre, vurderer kriteriene for å være oppfylt, bør aktiv dødshjelp kunne bli utført, sier han Debatten angående aktiv dødshjelp lider av et av den moderne moralfilosofiens største skavanker, nemlig et manglende hierarki av verdier Dødshjelp omfatter såkalt «aktiv dødshjelp», «euthanasi» og «assistert selvmord». I definisjonen brukt her omfattes aktiv dødshjelp og euthanasi av beskrivelsen «å ta livet av en person etter personens frivillige forespørsel», mens assistert selvmord omfattes av beskrivelsen «å hjelpe en person til å ta sitt eget liv» DEBATT Debatt: Aktiv dødshjelp Tillat dødshjelp Noen ganger er livet så ille at døden er å foretrekke. VANSKELIGE GRENSER: Det er en rekke vanskelige grensedragninger som må trekkes om aktiv.

Islam.n

 1. Aktiv dødshjelp til dyr er noe helt annet enn aktiv dødshjelp til mennesker. Gud har gitt menneskene et håp om å leve evig, men det har han ikke gitt dyrene. (Romerne 6:23; 2. Peter 2:12) Bibelen fordømmer grusom behandling av dyr, men viser at menneskene har fått myndighet over dyrs liv. (1
 2. Aktiv dødshjelp er ulovlig i alle land unntatt Sveits, Belgia og staten Oregon i USA. Norsk debatt om aktiv dødshjelp Debatten omkring aktiv dødshjelp kommer opp med jevne mellomrom i Norge
 3. Aktiv dødshjelp er forskjellig fra selvmord siden det i første tilfelle er en annen person enn den syke som forvolder den sykes død. Til aktiv dødshjelp hører et tredje moment: Den lege eller annet helsepersonell som forårsaker pasientens død, må ha den intensjon, den hensikt å ta livet av pasienten
 4. I en tekst om aktiv dødshjelp fra 1975 konkluderte HEFs grunnlegger Kristian Horn med at det ikke var organisasjonens oppgave å ta stilling til problematikken. Det har likevel vært et ønske i nyere tid om å avklare organisasjonenes forhold til dette temaet, noe som ble formulert i forbundets Prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 2002-2005
 5. Han ble rammet av en sjelden muskelsykdom som sakte endret hans vilje til å leve og familiens forhold til aktiv dødshjelp. Til slutt kom den også til å endre stjernekartet
 6. parantes) likevel fortsatt assosiasjoner til det medisinske holocaust i Nazi-Tyskland der eutanasiprogrammet tillot drap på uhelbredelige syke, psykiatriske pasienter, eldre og barn som ble ansett.

Aktiv, villet dødshjelp vil derfor anses som ikke-gavnlig av buddhister. Passiv dødshjelp -- slik som å fjerne maskiner eller holde opp med medisinering som ikke på noen måte bedrer til den døendes livskvalitet -- vil derimot sannsynligvis bli ansett som akseptabelt 6. okt. - Aktiv dødshjelp; 35 min; Torgeir Djønne Lian var bare 24 da han valgte å avslutte livet i Sveits. Burde han fått hjelp til å dø i Norge * Dersom aktiv dødshjelp tillates, vil det nesten uvegerlig føre til en normalisering og allmenn aksept, og stadig nye barrierer vil brytes. * I land hvor aktiv dødshjelp er innført, viser erfaringen at tilbudet eskalerer. I Nederland har antallet vokst for hvert år, fra i underkant av 2.000 tilfeller i 2005 til nesten 7.000 i 2019

Usaklig argumentasjon

Grenseoppgangen mellom aktiv og passiv dødshjelp er meget vanskelig, og det er ett av tre spørsmål som står sentralt i den pågående dødshjelpdebatt. De andre spørsmålene er skillet mellom forutsigbar kontra intendert død, og skillet mellom normal kontra ekstraordinær behandlingsinnsats Aktiv dødshjelp er imidlertid lovlig eller de facto lovlig i bare en håndfull land (f.eks. Belgia, Canada, Sveits) og er begrenset til spesifikke omstendigheter og godkjenning av rådmenn og leger eller andre spesialister. I noen land som Nigeria, Saudi-Arabia og Pakistan er støtten til aktiv dødshjelp nesten ikke-eksisterende Aktiv dødshjelp er et spørsmål om menneskesyn Livet er et blanda regnskap for oss alle. Vi må ikke åpne døra for at smerter er noe som ikke hører livet til. Terje Carlsen. Publisert onsdag 18. mars 2015 - 01:00 Sist oppdatert onsdag 18. mars 2015 - 01:00

Aktiv dødshjelp er totalforbudt i Norge, som i de fleste andre land, men tillatt i Nederland, Belgia og Luxembourg. I Sveits er det tillatt med såkalt assistert død for for egne innbyggere og. Aktiv dødshjelp er tillatt i blant annet Nederland, Belgia og Canada. I Norge er ingen form for aktiv dødshjelp tillatt, verken eutanasi eller assistert selvmord, men behandlingsbegrensning (tidligere omtalt som passiv dødshjelp) er derimot tillatt. - Aktiv dødshjelp løser ingen av de problemene vi har i dag Det vil si at det hver måned er 150 tilfeller av aktiv dødshjelp i Belgia, eller fem personer hver dag. Det var mest mannlige pasienter som fikk utført dødshjelp, 51.7 prosent mot 48.3 prosent.

Aktiv dødshjelp - Wikipedi

Den United Church of Canada aksepterer passiv dødshjelp under visse omstendigheter, men er generelt mot aktiv dødshjelp, med økende aksept nå at aktiv dødshjelp er delvis legalisert i Canada. islam. Eutanasi er et komplekst spørsmål i islamsk teologi; generelt sett anses det imidlertid å være i strid med islamsk lov og hellige tekster Islam har også sitt syn på aktiv dødshjelp og sier seg enig i at aktiv dødshjelp er en uting ifølge deres livssyn. Sitater en hentet fra nettsiden Islam.no som eies av Den Islamske Informasjonsforeningen.-Islam vier menneskets liv stor oppmerksomhet og anser det for å være hellig i alle sine aspekter I Islam er både selvmord og barmhjertighetsdrap regnet som uakseptabelt. Jødiske teologer har også tradisjonelt vært sterke motstandere av aktiv dødshjelp eller eutanasi. En rett til aktiv dødshjelp, kan også av noen føles som en plikt, og legge ytterligere press på dem som er støtt ut av samfunnet

Aktivdødshjelp innenfor Kristendom og Islam - Religion

Aktiv dødshjelp er først og fremst en tragedie for den det gjelder, Rygg har studert politikk og islam ved UIB og VID. I tillegg til å være leder i Skaperkraft, er Rygg også daglig leder i eiendomsselskapet Cartas og styremedlem i en rekke selskaper - Aktiv dødshjelp bør blir lovlig - Når justisministeren sier at han for sin del er for eutanasi, er det en sensasjon. Jeg er overbevist om at vi går mot en liberalisering. Nederland er en god modell å bygge videre på, sier professor Jarle Ofstad. Bør aktiv dødshjelp(eutanasi) legaliseres Det har de siste ukene gått en debatt om aktiv dødshjelp i VL-papirutgavens spalter, i kjølvannet av et leserinnlegg fra Ole Peder Kjeldstadli, leder i Foreningen Retten til en verdig død. Denne debatten dreier seg egentlig om de kristnes syn på aktiv dødshjelp, og faller således utenfor kompetanseområdet til både Kjeldstadli og meg selv - vi er begge humanetikere Om Islam. Tidligere svar; SPØRSMÅL OG SVAR. Islams syn på abort Spørsmål. Jeg har en oppgave om forskjellige religioners syn på abort, og har et par spørsmål angående islam og abort: Jeg har hørt at kvinner kan ta abort før førtiende dag av svangerskapet, andre sier det er galt uansett Spørsmålet om aktiv dødshjelp versus passiv dødshjelp er veldig omfattende, og fortjener gjerne en egen tråd. La meg nøye meg med å si: Passiv dødshjelp (der det korrekte navnet nå er begrensning av livsforlengende behandling) forekommer daglig og overalt i norsk helsevesen, stort sett uten at noen løfter et øyebryn, tvert om er det god medisin

Aktiv dødshjelp skjer vanligvis ved at personen får en dødelig dose hurtigvirkende medisiner. I dag er dette forbudt i Norge og verden over. Det eneste unntaket er Nederland som har en veldig liberal lovgiving på dette området. Aktiv dødshjelp har vært legalisert der siden 2002 Leder i foreningen Ole Peder Kjeldstadli forklarer hvorfor han er for aktiv dødshjelp. — Jeg har opplevd at mennesker ikke får god nok hjelp til å stille smertene sine. Som gravferdstaler siden midten av 1980-tallet har jeg ofte kommet i samtaler med mennesker som kunne tenke seg en slik mulighet etter å ha sett hvor mye deres pårørende lider, særlig de siste ukene Aktiv dødshjelp bør tillates av de samme grunnene som vi mener drap er galt, hevder Andreas Wahl Blomkvist Av Andreas Wahl Blomkvist, Lege i spesialisering. Ingrid Vatnar Olsen og Andrea Storhaug hevder i VG (24.10.17) at å tillate aktiv dødshjelp vil være et skritt imot «kollektivt selvmord» Aktiv dødshjelp Det er bedre at det ikke står hva vi mener, sa leder Heidi Nordby Lunde i Oslo Høyre. (NTB, 16. mars 1.3.1 To typer av aktiv dødshjelp Den naturlige forståelsen av aktiv dødshjelp er hjelp til å dø1, og innebærer således at man får en annen person til å aktivt bistå med å forårsake en unaturlig død ved at døden fremtrer som en følge av denne personens hjelp. Man skiller mellom to former for aktiv dødshjelp

aktiv dødshjelp Oversikt Religioner

Omfanget av aktiv dødshjelp i Norge er helt ukjent, men to saker er offentlig kjent. I begge tilfellene meldte legene forholdet til politiet for å få sakene rettslig belyst. Lege Christian Sandsdalen ble i 1997 dømt til fengsel i to år for overlagt drap etter å ha gitt en MS-syk kvinne en dødelig morfindose Da jeg skulle finne ut om jeg var for eller mot aktiv dødshjelp, søkte jeg etter emnet på google, og jeg fikk mange treff. Det var blant annet mange gode argumenter for aktiv dødshjelp, men ettersom jeg leste mer skjønte jeg at det mange flere spørsmål enn det var gode svar Aktiv dødshjelp deles i to former:Eutanasi: legen gir pasienten en dødelig injeksjonAssistert selvmord: legen utstyrer pasienten med en dødelig dose medisin som pasienten selv kan velge å innta. Foreløpig er det kun tre land i Europa som tillater aktiv dødshjelp. Dette er Belgia, Luxemburg og Nederland. Sveits tillater assistert dødshjelp Eutanasi er en form for aktiv dødshjelp som innebærer at legen gir pasienten en dødbringende injeksjon, til forskjell fra legeassistert selvmord, der pasienten får resept på en dødbringende dose medisin som vedkommende inntar selv.Eutanasi kan også brukes som synonymord for aktiv dødshjelp. Ordet kan brukes i en videre forstand, som kan inkludere tilfeller av behandlingsbegrensning

Kongen sier nei til aktiv dødshjelp - Vårt Lan

Den norske kirke er i mot å lovlig gjøre aktiv dødshjelp og i følge en BBC artikkel er aktiv dødshjelp i mot islam. Jødisk tradisjon aksepterer heller ikke aktiv dødshjelp mens Human-Etisk Forbund ikke har sagt noe mening om det. Så aktiv dødshjelp strider i mot troen til kristne, jøder og muslimer. Kilder 1. Aktiv dødshjelp betyr å hjelpe noen med å ta sitt eget liv, 2. Aktiv dødshjelp er i flertall av verdens land ulovlig. 3. I Australia var det tidligere lov med aktiv dødshjelp, men loven ble endret i 2010. 4. Ca. 67% av Norges befolkning er for, mens ca. 27% er imot Assistert selvmord er en form for 'aktiv dødshjelp', som kun praktiseres i Sveits på grunn av et 'hull i lovverket'. Eutanasi er derimot forbudt i Sveits. Fordi assistert selvmord ikke er vedtatt ved lov, er det heller ingen lovmessige kriterier for hvilke pasient-grupper som kan søke om slik assistanse Fra aktiv og passiv dødshjelp til eutanasi og behandlingsbegrensning 2138 - 40 Begrepene aktiv dødshjelp og passiv dødshjelp bør ikke lenger benyttes. De er upresise og har flere uheldige konnotasjoner. I stedet foreslår vi en kombinasjon av nederlandsk begrepsbruk og et nyere norsk begrep

Aktiv dødshjelp, også kalt selvbestemt livsavslutning, er straffbart i Norge. - Lovgivningen i Norge bør endres, slik at det norske folk har valgfrihet helt fram til livets slutt Aktiv dødshjelp var tema når Dagsrevyen (NRK Nyheter) i går kveld presenterte historien til en 24 år gammel mann som valgte å dra til Sveits for å få aktiv dødshjelp. Jeg kjenner hundrevis, for ikke å si tusenvis, av mennesker med store og krevende funksjonsnedsettelser. De fleste opplever ikke først og fremst sin egen kropp eller helse som den største begrensningen i livet eller. På heimesida til Foreningen Retten til en verdig død finn du fleire argument for aktiv dødshjelp http:/ / www. livstestament. org I ei fråsegn frå Nordiska Handikappförbundet finn du fleire argument mot aktiv dødshjelp

Et flertall av New Zealands velgere sier ja til legalisering av aktiv dødshjelp og nei til legalisering av marihuana i en bindende folkeavstemning DEBATT: AKTIV DØDSHJELP. Et stort flertall i befolkningen i Norge og andre land aksepterer aktiv dødshjelp i spesielle situasjoner. Undersøkelser tilbakeviser at frykten for legalisering fører til misbruk. Det foreligger heller ingen støtte for at svake grupper føler seg presset til å be om hjelp til å dø, skriver Kari Vigeland

Torgeir fikk aktiv dødshjelp i Sveits - lege mener

Erfaringene taler mot aktiv dødshjelp

Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri. Aktiv dødshjelp Etikk ved livets slutt. 100843 GRMAT Aktiv doedshjelp 190101.indd 3. 12/04/2019 12:5 Ved å forby aktiv dødshjelp tar staten vekk muligheten til å bestemme over vårt eget liv. Alle de største religionene er offisielt motstandere av aktiv dødshjelp. Disse inkluderer: Jødedommen, kristendommen, buddhismen, hinduismen og islam. Hovedårsaken til at disse religionene er mot eutanasi er at livet anses som hellig

Nederland, Belgia og Luxembourg er landene i Europa hvor aktiv dødshjelp er legalisert under strenge kriterium, som er ganske like, men som bygger på den nederlandske eutanasiloven fra 2008. De tillater både eutanasi (død ved injeksjon) og assistert selvmord (pasienten får medikamenter som kan brukes til å begå selvmord), selv om eutanasi er den klart mest brukte formen Mange forkjempere for aktiv dødshjelp hevder at folk må få slippe å lide seg til døde. Spørsmålet er om dette er et scenario som er representativt for virkeligheten. Erfaringer viser at det ikke er fysisk lidelse og smerte som i hovedsak begrunner ønsket om å dø

Vi som sier nei til aktiv dødshjelp, har et ekstra ansvar

 1. Aktiv dødshjelp og abort. Gud sier i sitt ord: Få bort de urettferdige lovene i landet. Atter en gang er det diskusjon om abort og assisterte selvmord. Kjære leser, ønsker du tilgang til alt innhold på vår nettside? Logg inn. Er du allerede abonnent på avisen, men har ikke.
 2. Folk har stemt ja til å gjøre aktiv dødshjelp lovlig. Det er klart etter at de var ferdig med å stemme rundt 83 prosent av stemmene. 65 prosent av de som har stemt sier ja. 34 prosent sier nei. Det er mer usikkert om landet vil gjøre marihuana lovlig. 46 prosent sier ja
 3. Debatten angående aktiv dødshjelp lider av et av den moderne moralfilosofiens største skavanker. Nemlig et manglende hierarki av verdier. Mange ganger koker etiske diskusjoner i dag enten ned til hvordan man skal kalkulere konsekvensene av en handling i form av vellyst og smerte, eller til hvordan man skal handle på en måte som kan gjøres til en allmenngyldig lov
 4. Skal man tro mediene er aktiv dødshjelp noe som kommer, enten vi liker det eller ikke. Det ligger i tidsånden. Det går en bølge av legalisering over den vestlige verden, og det er bare et spørsmål om når den kommer til Norge. Mange kobler dette til den stadig svakere posisjonen religionen har i vestlige samfunn, og til liberaliseringen på andre samfunnsområder
 5. Nordmenn anser nå dødshjelp som et privatmoralsk snarere enn som et samfunnsmoralsk spørsmål. Av Torben Hviid Nielsen Data fra 1995 rangerer abort som den tredje og dødshjelp som den femte mest aksepterte av 22 ulike handlinger med moralske implikasjoner
 6. Norunn Kosberg nevnte Frps holdning til aktiv dødshjelp som et eksempel på hvor motsetningsfull debatten kan være. - Da Frp gikk inn for aktiv dødshjelp i 2009, presiserte de at aktiv dødshjelp bare skulle tillates i noen «ytterst få, helt spesielle tilfeller», samtidig som de også mente det skulle være «opp til hver enkelt»
 7. Nå er tiden inne for at eldste bilene i bilparken får litt aktiv dødshjelp, og at vi blir kvitt disse bilene som har de høyeste utslippene, sier Nilsen. Stikk i strid Under et frokostmøte i regi av NAF, Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening onsdag hevdet Nilsen at den norske avgiftspolitikken har noen effekter som er stikk i strid med intensjonene

Aktiv dødshjelp - Menneskever

For aktiv dødshjelp: - Retten til å bestemme over eget liv

 1. Aktiv livshjelp ved livets slutt handler om å sikre at den enkelte får god smertelindring og en helhetlig omsorg. Vi må ivareta den enkeltes verdighet mot livets slutt, og vi må avlaste pårørende når dette trengs. Vi kommer heller ikke utenom at legalisering av aktiv dødshjelp tvinges frem en plikt hos et annet menneske til å ta liv
 2. Aktiv dødshjelp er et samlebegrep for det forhold at noen hjelper en annen å dø på dennes uttrykkelige forespørsel om slik hjelp. Aktiv dødshjelp er straffbart etter Straffeloven i Norge. Begrepet dekker normalt to ulike former for hjelp
 3. Helt uavhengig av livssyn, vil aktiv dødshjelp av mange kunne oppfattes som en krenkelse av livet som ikke bør tillates. Vi skal imidlertid vokte oss vel fra å gjøre spørsmålet om aktiv dødshjelp til et spørsmål om livssyn eller moral. Aktiv dødshjelp utfordrer alles etiske kompass

Aktiv dødshjelp: Lettvint løsning på komplekse problemer

 1. Aktiv dødshjelp er tillatt i flere stater i USA, Belgia, Nederland, Sveits og nylig fikk også Canada endret sine lover på dette området. Boken bruker endel tid på å vise likheter og forskjeller mellom de forskjellige landene. Det er bra fordi det viser at aktiv dødshjelp har vidt forskjellig lovverk, noe som har forskjellige konsekvenser
 2. Aktiv dødshjelp er ikke selvforsvar, og det vil altid bli utført med egoistiske motiver. Vår Far sier derfor i sitt ord til oss i dag at aktiv dødshjelp er mord og dermed en synd. Ingen mennesker som er et Guds barn kan derfor gi sin støtte til FRP sitt forslag om aktiv dødshjelp, for om vi gjør det, så gir vi vår støtte til synd
 3. At aktiv dødshjelp er ulovlig er et viktig signal fra samfunnet: Vi ønsker ikke å gjøre aktiv dødshjelp til en del av legegjerningen. Vi ønsker ikke å fortelle mennesker at de er til bry, fordi de lider eller trenger omfattende behandling. Vi ønsker ikke å presse noen ut av livet
 4. I boka Aktiv dødshjelp: Etikk ved livets slutt går vi gjennom argumentene for og imot å tillate aktiv dødshjelp, og konkluderer med at dødshjelp bør tillates. Hovedgrunnen til at vi bør tillate aktiv dødshjelp er at noen ganger er livet så ille og framtidsutsiktene så dårlige, at døden er å foretrekke
 5. Dersom aktiv dødshjelp noen gang innføres i Norge vil det sannsynligvis være en komitè som evt gir dispensasjon, men det er fortsatt pasienten som velger, og h*n kan når som helst trekke seg. Jeg tror mange er imot det, fordi dette handler om selve livet
 6. FrP har vedtatt å gå inn for aktivt dødshjelp (), ved bestemte situasjoner supplert med streng lovverk.Jeg husker at dette var et tema som jeg for noen år tilbake hadde en intern diskusjon med meg selv om, og konklusjonen er fortsatt det samme: JA til aktiv dødshjelp. Så hvorfor er jeg, for en gangs skyld, enig i et forslag fra FrP
 7. Aktiv dødshjelp Aktiv dødshjelp betyr at en lege tar livet av en passient frivillig ved hjelp av en sprøyte eller pille med en dødlig dose medisin, avlivingen skjer hurtig uten smerter. F.eks. en person med brannskader som ikke ser noe lys i livet sitt men bare negative sider og umenneskelige lidelser, kan det forekomme et ønske om eutanasi

dødshjelp - Store medisinske leksiko

Det spanske Senatet skal snart stemme over en ny lov som skal gi folk en mer verdig død. I praksis vil det bety, om loven blir vedtatt, at Spania tar et skritt nærmere å akseptere eutanasi, altså aktiv dødshjelp. Debatten for og i mot eutanasi er gammel, men etter at land som Sveits, Nederland og Belgia har godta Debatten på NRK 6. oktober og historien om Torgeir (24) som mottok aktiv dødshjelp i Sveits i februar i år aktualiserer nok en gang debatten om aktiv dødshjelp. De siste årene har vi fått se mange eksempler på mennesker som får en god og verdig død, i rammene de selv har ønsket, med aktiv dødshjelp Men vi mener det går en grense ved aktiv dødshjelp. Det kan gi en utvikling der mennesker som ikke vil være til bry for andre tenker på aktiv dødshjelp, ikke som en rett, men som en plikt. Vi er for bedre pleie, omsorg og smertelindring i livets siste fase, men ikke for aktiv dødshjelp Aktiv dødshjelp: Aktiv dødshjelp deles i to former: eutanasi og assistert selvmord Både Kristendommen, jødedommen og islam er imot selvmord, mens i enkelte av Østens religioner har de en mer aksepterende holdning til selvmord (Kværne, Cohen, Seim 2016)

Debatt: Aktiv dødshjelp - Tillat dødshjelp

Video: Hva sier Bibelen om aktiv dødshjelp (medlidenhetsdrap)

aktiv dødshjelp » Samfunn og verden » Religion, alternativt og filosofiske spørsmål; Vil du være med på bakrommet?. Jeg håper det ikke blir aktiv dødshjelp for de som er kronisk suicidale. Jeg har lært at uansett hvor tungt, vanskelig og mørkt livet kan være så kan det snu hvis man får riktig behandling og/eller får hjelp til å leve med psykdom Jeg er mye mer for at det brukes ressurser på å forske på, forebygge og behandle de sykdommene som fører til suicidalitet Han har i flere år deltatt i undervisning ved Universitetet i Oslo, knyttet til etikk ved livets slutt. I perioden 2018-22 er han medlem av Rådet for legeetikk i Den norske legeforening. Han har det siste tiåret vært en aktiv bidragsyter i det offentlige ordskiftet om dødshjelp i Norge, ikke minst i Human-Etisk Forbund, hvor han er medlem Debatten om aktiv dødshjelp er igjen blitt aktuell på Høyres landsmøte 11 år etter at forrige prinsipprogram ble vedtatt. I revisjonen til dette programmet vil programkomiteen fortsatt ha med formuleringen om at «alle har rett til en ­verdig død» og at partiet «sier nei til ­aktiv dødshjelp»

 • Åpen samtale.
 • Däck alvesta.
 • Sør ossetia.
 • Trenger alenetid.
 • Oversette norske karakterer til engelske.
 • Tröstende worte für hinterbliebene.
 • Altenburger premium pils.
 • Kondolerer hilsen.
 • Uber kundeservice telefon.
 • Titanic underwater.
 • Takpapp.
 • Ndr 90 3 podcast.
 • Pokemon giratina edition.
 • Opec oljepris.
 • Gravid joggebukse.
 • Crunchyroll com black clover.
 • 90er festival regensburg.
 • Forkurs eksamen matematikk 2016.
 • Giovanni utsalg sandefjord 2018.
 • Arbeidsmiljøloven trakassering.
 • Vålerenga kultur og idrettspark oslo.
 • Cherokee indianer aussehen.
 • Tupperware schimmel entfernen.
 • Brennenstuhl steckdosenleiste außen.
 • Utdrag fra soga om olav den hellige.
 • Mangrove jack instructions.
 • Kamerzysta na wesele warszawa.
 • Lymfadenitt barn.
 • Sosial angst svimmel.
 • Мне 7 лет по английски.
 • Primavera duftlampe elektrisch.
 • Mercilon 28 bivirkninger.
 • Triolif halstablett.
 • Atlas shrugged pdf.
 • Nytt mellomnavn pass.
 • Norske oppfinnelser wikipedia.
 • Niesamowity spider man 2 lektor.
 • Gave til syk venn.
 • Mwc proff.
 • Macgyver 2016 murdoc.
 • Björnsbytare gröndal.