Home

Folketall kommuner 2022

Folkemengda auka med 48 200 personar til 5 214 000 ved årsskiftet. Det var 36 200 fleire menn enn kvinner. Omskiftet frå kvinneoverskot til mannsoverskot var registrert for første gong 1. januar 2011 Folketall. Befolkning og areal i tettsteder. Tabell: 05212 Folkemengde, etter kjønn og tettbygd/spredtbygd strøk (1990- ) Se alle statistikkbanktabeller for Befolkning og areal i tettsteder. Folkemengde. Tabell: 07459 Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (1986- I Norge er det 356 kommuner, og mange av SSBs statistikker har tall for kommunene. Det er imidlertid flere veier til tallene. Her er en samlet inngang til kommunetall på ssb.no Kolonne 3: 2016 etter saldert kr. Deretter kommer Hardangerfjorden 183 kmtrondheimsfjorden 126 kmporsangerfjorden 123 kmlyngen 121 kmog Oslofjorden 118 km. Navn Folketall Areal Ant. Et fylke i er et mellom staten og. Og her er de andre store nordnorske byene:. Norges kommuner etter folketall I 2009 var det 162 kommuner i denne gruppen 2016 5213985 Fremskrevet folketall mot år 2100; Hovedalternativet Se befolkningsframskrivingen for din kommune på kartet. Innvandring. Nøkkeltall. 790497 innvandrere. Viktige.

Befolkning - årleg, per 1

Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper Folketall Norge 2016. G Befolkningsutvikling - Indeks Nordland. befolkning - Store norske leksikon. Kommuner, Drammen kommune | Her er Norges 25 største Norge - befolkningsutvikling - Store norske leksikon. PDF) Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Hovedresultater. I 2016 hadde Norge den svakeste. Her er oversikt over folketallet i alle Finnmarks kommuner. Loppa har en folkevekst på 16 i første kvartal 2016. Folketall 1. januar og endringene hittil i år Det er nå 19 kommuner med mer enn 50.000 innbyggere, mot 15 i 2016. 44 kommuner har flere enn 25.000 innbyggere, mot 40 i 2016. Landets minste - Utsira - gikk inn i 2020 med et folketall på. Finn fram i kommunen. Bydeler Etater, foretak og ombud Rådhuset Annet Annet. Koronavirus Tilskudd, legater og stipend Utmerkelser og priser Flyktninger og inkludering Egenberedskap For våre leverandører Kontakt Jobb i Oslo kommune English.

Kommunetabeller i Statistikkbanken - SS

Per 1.1.2020 bodde det 693 494 innbyggere i Oslo. Folkemengden i Oslo økte med totalt 12 420 innbyggere gjennom året, hvilket var betydelige høyere enn 2018-veksten på 7 598 Kilde: Statistisk sentralbyrå Foketall Nordland med kommuner 1. januar 2018 Kommunenavn Folketall 2017 Folketall 2018 ; Folketilvekst i prosent 2017-2018 18 Nordland 242 866 243 335 0,2 1804 Bodø 51 022 51 558 1,1 1805 Narvik 18 756 18 638 -0,6 1811 Bindal 1 473 1 486 0,9 1812 Sømna 2 047 2 020 -1,3 1813 Brønnøy 7 956 7 948. Befolkning > Aldersstruktur > Din Region Modulen viser hvordan aldersstrukturen i befolkningen har utviklet seg siden 2000. Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk - som viser folkemengde pr. 1 Bakgrunn Datagrunnlag > Beskrives her - med lenker til SSB Oppdateringer > Neste oppdateringer Modultyper > Moduler med andre perspektiver Mobil og nettbrett > Brukertips for mobil finner du her Kontakt oss > Her finner du kontaktinformasjoner Befolkning > Om innholdet Modulene under Befolkning viser struktur og utvikling i befolkningen i kommuner og regionener Gir oversikt over de viktigste økonomiske nøkkeltallene - med mulighet for å sammenlikne seg med andre kommuner. I dette Excel-baserte verktøyet kan du også slå sammen kommuner for å generere nye nøkkeltall. Hensikten er å gi abonnentene en ekspressutgave av økonomidelen av barometeret

Kommunesammenslåing. Nytt navn. Forskrift. Ny kommune fra: 1. Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner. Sandefjord kommune. Vedtak (Lovdata) 01.01.2017. 2. Larvik og. Fjell var en tidligere kommune vest for Bergen i Hordaland fylke. Kommunen bestod av flere øyer, deriblant Bildøyna, Litlesotra og nordre del av Sotra.Sørparten av Sotra tilhørte Sund.Nabokommunen i nord var Øygarden.Over Hjeltefjorden i nordøst ligger øykommunen Askøy. Tettstedet Fjell har 445 innbyggere per 1. januar 2020.. Den 20. juni 2016 vedtok kommunestyrene i Fjell, Sund og.

Slik finner du kommunetall - SS

Folketallet i Norge har økt med 17.400 personer i første halvår, men kun 208 av landets 422 kommuner tok del i veksten. I 201 kommuner gikk folketallet ned Folketall 1990 - 2015, Sunndal kommune (tall pr. 31.12) År Fødte Døde Innflyttede Utflyttede Tilvekst Folketall 31.12 1990 97 79 264 314 - 32 7.521 1991 98 80 362 260 + 118 7.639 1992 95 91 323 349 - 19 7.620 1993 93 66 267 257 + 36 7.656 1994 88 75 197 354 - 143 7.513 1995 84 68 242 356 - 94 7.419 1996 100 65 222 257 0 7.419 1997 80 83 190. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020. - Den nye nummerserien er en viktig byggekloss i arbeidet med å legge til rette for et moderne og fremtidsrettet velferdssamfunn, sier statsråd Jan Tore Sanner

Norges kommuner etter folketall - PD

 1. Nes: 21.075Kongsvinger: 17.821Nord-Odal: 5.120Sør-Odal: 7.874Eidskog: 6.163Grue: 4.767Åsnes: 7.394Våler: 3.740Glåmdalsdistriktet: 51.87
 2. I 12 kommuner har det så langt ikke vært en eneste fødsel i år. Det inkluderer Halsa og Moskenes, som begge i samme periode i fjor registrerte åtte fødsler. Det er småkommunene Gratangen (-2,2 %), Loppa (-1,5 %) og Etnedal (-1,5 %) som har den dårligste utviklingen i folketall i årets tre første måneder
 3. Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge
 4. Innbyggertall i alle kommuner i Nordland Fylke - NordNorgesGuiden.no - Din guide til Nord-Norge : Innbyggertall / Folketall i Nordland fylke . Alstahaug kommune: 7 296 (2011) Andøy kommune: 5 033 (2011) Ballangen kommune: 2 620 (2011) Beiarn kommune: 1 103 (2011) Bindal kommune
 5. SSB presenterte i dag nye folketall for 2. kvartal, disse viser at vi så langt i år er 7 flere Evenesværinger. Gledelig, sier ordfører Jardar Jensen. - Til vanlig er det innflytting til kommunen som har holdt relativt stabilt folketall de senere år, og ikke fødselsoverskudd

Vedteken plan for rehabiliterings- og omsorgstenestene i Ål kommune 2015-2026.pdf Vedteken plan for legetenesta i Ål kommune 2015-2018.pdf Vedteken plan for helse- og omsorgstenester 2016 - 201 Færder er en øykommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde Vadsø kommune har opprettet en egen informasjonstelefon for koronaviruset. Telefon 78 94 25 23 er betjent av helsepersonell på hverdager mellom kl 08:00-10:00. Du finner mye informasjon om Covid-19 på www.fhi.no . All kommunal informasjon om Covid 19/Koronavirus blir publisert her. Unngå smitte - Information in foreign language Strategidokument for Bjørnafjorden kommune (PDF, 2 MB) Intensjonsavtalen for den nye Bjørnafjorden kommune (2016) Intensjonsavtalen for den nye Bjørnefjorden kommune (2016) (PDF, 363 kB) Vedlegg til intensjonsavtalen for den nye Bjørnefjorden kommune (2016) (PDF, 530 kB) Oversikt over gjeldande planar i Bjørnafjorden kommune per 2020 (PDF.

Oppdatert 6. november: Alver kommune har ilag med Bergen og kommunane rundt laga ei felles tiltakspakke som skal bremse smitteutviklinga i regionen. 05.11.2020. Nye tiltak frå regjeringa. Regjeringa har i dag innført nye tiltak for å stagge koronasmitten og hindre ei ny nedstenging av landet Nye folketall. I Sandefjord kommune bor det nå 63.856 innbyggere. Det har blitt født 137 barn, 123 har gått bort, og totalt med inn- og utvandring har vi blitt 92 flere innbyggere enn vi var 1. januar 2020 Om kommunen Tinn kommune; en kraftfull opplevelse. Kommunenr. 3818, adm.senter: Rjukan, folketall: 5 957, målform: nøytral. Tinn kommune er: Byen Rjukan mellom. Dette er Bodø kommunes hjemmesider. Her håper vi at du finner all den kommunale informasjonen du trenger. Du er også velkommen til å ta kontakt med vårt servicekontor på 75 55 50 00 Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 705

Befolkningen - SS

 1. I 1931 ble kommunen delt i to, Ski og Kråkstad. 1. januar 1964 ble kommunene gjenforent, men da under navnet Ski kommune. Sammenslåing. I forbindelse med Kommunereformen 2014-2018 er det vedtatt at kommunen skulle slås sammen med Oppegård med virkning fra 1. januar 2020. Navnet på den nye kommunen blir Nordre Follo. Folketall
 2. 5. november 2020 05.11.20 - Regjeringen tilrår rødt nivå for videregående skoler i område med høy smitte. Fra regjeringens pressemelding 05.11.20 Kommunar med høg smitte må vurdere å gå over til raudt nivå i vidaregåande skule
 3. Det bodde 1329 innbyggere i Iveland kommune pr 1. juli 2017. Stabilt folketall 1329 innbyggere
 4. Leka kommune lyser ut 100% stilling som pedagogisk leder i Leka barnehage ut barnehageåret 2020/2021. 03.11.2020 Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider / barnehageassistent Leka kommune lyser ut 70 % stilling for barne- og ungdomsarbeider/assistent i Leka barnehage for snarlig tiltredelse, og i første omgang med varighet til april 2021

Fallende folketall i nær halvparten av kommunene Folketallet i Norge har økt med 17.400 personer i første halvår, men kun 208 av landets 422 kommuner tok del i veksten Leka kommune lyser ut 100% stilling som pedagogisk leder i Leka barnehage ut barnehageåret 2020/2021. Se alle aktualiteter. Hva skjer i Leka. Ingen planlagte hendelser. Vis alle hendelser. Leka kommune. Besøksadresse Leknesveien 67 7994 Leka; Åpningstider rådhuset Man-fre.

Det er 51 kommuner i Viken fra 01.01.2020. Se kommunene på kart lenger ned på siden Fallende folketall i nær halvparten av kommunene Folketallet i Norge har økt med 17.400 personer i første halvår, men kun 208 av landets 422 kommuner tok del i veksten. I 201 kommuner gikk folketallet ned Folketall . Statistisk sentralbyrå oppgir følgende folketall for Rødøy kommune (1. desember 1930, 3. desember 1946, 1. desember 1950 og 1. januar i perioden 1951-2007): År Folketall År Folketall År Folketall 1930 2 952 1969 2 341 1990 1 743 1946 2 807. Sandnes kommune har siden første versjon i år 2000 hatt svært gode erfaringer med bruk av boligsosial handlingsplan. Boligsosial handlingsplan 2016-2022 omhandler først og fremst boligframskaffelse til vanskeligstilte. Planen berører også tjenestetilbudet som kommunen trenger for å kunne bistå brukere med å bo Statistikk om utviklingen av Stavanger, regionen og landet for en rekke temaer. Interaktive grafer og mulighet for å laste ned hele datamodeller for videre bearbeiding

Velkommen til Horten kommunes hjemmesider. Oppvekst Skole, SFO, barnehage, barnevern, helsestasjon, familiehuset, PPT, voksenopplæring, barnehabilitering; Helse og. Kontaktinformasjon. Postadresse: Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg. Telefon 32 86 60 00 E-post: postmottak@kongsberg.kommune.no Besøksadr. Rådhuset: Kirkegata 1

a. Plangrunnlaget i de to kommunene pr. 1. juli 2016 Planer etter plan- og bygningsloven (Omhandler ikke reguleringsplaner): Kommuneplanens samfunnsdel Larvik kommune 2012-2020, K-sak 069/13, 22.05.13. Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014 - 2024 Kommuneplanens arealdel Larvik kommune 2015-2027 Velkommen til Hammerfest kommune. Her finner du informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av kommunen Det er flere lokale utbrudd i kommuner i Troms og Finnmar... 4. november 2020 UKM workshop avlyst. UKM workshop må utsettes pga. Covid-19. 4. november 2020 Kartlegging av marint avfall fra akvakulturnæringen. Marin forsøpling er et økende miljøproblem, som også Fiskeridirektoratet har et ansvar for å involvere seg i Måling mot folketall: Her er kommunen med mest kriminalitet. HEMSEDAL (VG) Unge mennesker på ski- og festferie får skylden for at Hemsedal troner på toppen over flest lovbrudd

KOMMUNE . BEREGNET FOLKETALL PER 1. JANUAR 2009 . BEREGNET FOLKETILVEKST I 2008 . Alta . 18.500 . 228 . Sør-Varanger . 9.615 . 97 . Hammerfest . 9.495 . 88 . Vads «Etterkrigstiden har vært preget av en kraftig vekst i Bodøs folketall, etter dagens kommunegrenser ble folketallet mer enn tredoblet i perioden 1946-2015. Denne sterke veksten har skjedd til tross for en klar nedgang i folketallet i de to av de tre kommunene (Kjerringøy og Skjerstad) som i denne perioden ble en del av Bodø kommune Kontakt kommunen. Telefon: 37 14 96 00 Søk ansatte Besøksadresse Furumoveien 1, Frydendal Post- og faktura adresse Postboks 158, 4952 Risør post@risor.kommune.no Kommunen bruker EHF. Organisasjonsnummer 964977402 Kontonummer 2801.22.04665 Kommunenummer 0901 (fra 2020: 4201

Video: KommuneProfilen. Statistikk om utvikling i folketall ..

Kommunereformen i Norge - Wikipedi

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Postboks 24, 2851 Lena. Kontaktskjema (mottaker er vårt postmottak) E-postadresse: postmottak@ostre-toten.kommune.no. Organisasjonsnummer: 964949859. Faktura - EHF: 964 949 85 BÆRUM KOMMUNE Navn på tjenestested Postboks 700 1304 SANDVIKA. Epost til oss Tenk på følgende før du sender brev/e-post til kommunen. Org.nummer : 935 478 715 Kommunenummer: 3024. Lisa Bang - ansvarlig redaktø I 2016 prognosen er elevtallet nedjustert til ca. 5 350 (2030). Den nye prognosen strekker seg frem til 2040 med et samlet elevtall på 6 100 det året. Cowi har bistått Askøy kommune i å lage de nye prognosene. Prognoseforutsetningene er omtalt i handlingsdelen til planen. En vesentlig forutsetning er boligbyggeprognosen for Askøy kommune Steinkjer fikk sine nåværende grenser i 2020 da Verran kommune og Steinkjer kommuner ble sammeslått. I 1964 ble Ogndal, Egge, Sparbu, Stod, Kvam og Beitstad kommuner slått sammen med Steinkjer kommune. Før det var Steinkjer et lite byområde på 0,87 kvadratkilometer. Bosetnin

Stor-Malmö – Wikipedia

kommuner i Norge - Store norske leksiko

kommuner med høyt folketall. Fra de usentrale kommunene handlet budskapet i I drøyt halvparten av kommunene ble det trent samhandling i 2016 Andelen kommuner som oppgav at personell trente akuttmedisinsk samhandling én eller flere ganger i løpet av 2016, var samlet 52 prosent

Norges kommuner - Wikipedi

Besøksadresse. Næringslivets Hus Middelthuns gate 27 Majorstuen. Telefon: 23 08 80 00 Pressetelefon: 480 22 80 Kommune Folketall Brukere av hj.midler Brukere i % av folketall Brukere med utlån i 2018 Antall nye brukere i 2018 Antall mors Antall utleverte hj.midler Antall innleverte hj.midler Samlet verdi for utleveringer 1502 Molde 26 900 2 952 11,0 677 213 26 3 564 1 797 12 484 631 1504 Ålesund 47 510 4 908 10,3 1 405 454 57 8 721 3 716 28 703 81

Folketall Norge 2016

Trondheim kommune tilrettelegger statistikk og prognoser til bruk i kommunens planlegging. I menyen under finner du temasidene for de mest etterspurte temaene. Befolkningsstatistikk. Trondheim (med Klæbu) er Norges tredje mest folkerike kommune, og per 1.1.2020 bor det 205 163 innbyggere i Trondheim Lindesnes Kommune. Postadresse: Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal. Besøksadresser innbyggertorv: Buen Kulturhus i Mandal (kart) Kulturtorvet på Vigeland (kart

Folketall - Loppa kommun

5.11.2020 kl. 20.00: Hvaler kommune oppfordrer nå til bruk av munnbind på buss og ferge på Hvaler og i Fredrikstad i situasjoner der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2021-2024 5.11.2020 kl. 17.00: Rådmannens forslag. 6 KommuneunderSøKelSen 2016 / DSB RAPPORT BAkgRuNN Og HOveDfuNN Vi vet aldri når en uønsket hendelse vil ramme en kommune, eller hvilke påkjenninger kommunen og befolkningen vil utsettes for Her finner du mer informasjon om hva som er testet i Kommunetesten 2016, og hvordan vi har gått frem når vi har testet. Testmedarbeidere har utgitt seg for å være privatpersoner og deretter henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider 1. kvartal 2016 Innflyttingar Utflyttingar Folkemengde og kvartalsvise befolkningsendringar Nettoinn-flytting Folkevekst Folketalet ved utgang Folketalet ved inngang Fødde Døde Fødsels-overskot. Author: Brygfjeld, Åsmund Created Date Stange kommune Åpningstider Stange rådhus: mandag - fredag kl. 08.45-15.30. Nøkkelinformasjon: Postadresse: (gjelder alle virksomheter) Postboks 214, 2336 Stange Besøksadresse rådhuset Storgata 45, 2335 Stange E-post post@stange.kommune.no Telefon sentralbord 62 56 20 00 Telefon informasjonssentere

Bibliotekenes avtaler, lisenser og biblioteksystem i en

Bestill koronatest og testtid hos Hole helsestasjon på tlf. 469 26 102, alle hverdager mellom kl. 09:00 - 15:00. Viktig info om smittesporing: Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126.Dette er ikke et telefonnummer for publikum Faktura fra Modum kommune: fakturering@modum.kommune.no. Organisasjonsnummer NO 970 491 589 Henvendelser om nettsiden Nettredaktør: eivind.kopland@modum.kommune.no. Besøk oss. Besøksadresse: Modum kommune Rådhusveien 1 3370 Vikersund Åpningstid 08.30-15.30 Åpningstid sentralbor Fakta om kommunen, politisk styre, kommunale tjenester og stillingsutlysninger

 • Omsorgsboliger i oslo.
 • Husvagnar till salu värmland.
 • Vivag antibiotika.
 • Skjermbytte drammen.
 • Venteliste fastlege ventetid.
 • Almaty postleitzahl.
 • Freizeit vereine düsseldorf.
 • Joe pesci alter.
 • Rtl gewinnspiel gewinner bekanntgabe.
 • Moz angermünde traueranzeigen.
 • Wolfteam wikipedia.
 • Åre bike rental.
 • Standesamt hildesheim aufgebote.
 • Adda.
 • Meinestadt de konstanz jobs.
 • Jiffpom deksel.
 • Badestamp finn.
 • Terraria pre hardmode fishing.
 • Wallpaper download windows.
 • Efteling logo.
 • Frankenschau aktuell live stream.
 • Ü30 münchen muffathalle termine.
 • Frühstück bei tiffany netflix.
 • Egyptisk mytologi myter.
 • Al aqsa moskeen.
 • Sverige frankrike håndball.
 • Philadelphia.
 • Coccygis.
 • Breitling colt automatic.
 • Crissy hair musical.
 • Chip under huden.
 • Øm kul i håndflaten.
 • Davis vantage pro2 trådløs.
 • Hidden hills calabasas.
 • Stoff metervare sverige.
 • Eminem latest album.
 • Glemt passord snapchat.
 • Pil gjerde.
 • Leie audi r8.
 • Styrkeøvelser.
 • Power porsgrunn.